Lees de bijbel niet als een notaris, maar als een erfgenaam
 • 27 05
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 03 06
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 10 06
  samenkomst met Rob Oostman 10:00 tot 11:30
 • 17 06
  samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30
 • 27 05 - 17 06
 • 24 06 - 15 07
 • 22 07 - 12 08
 • 19 08 - 06 09
 • 09 09 - 23 09
 • 30 09 - 13 10
 • 14 10 - 14 10

Ons privacybeleid is gewijzigd als gevolg van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Je kunt dit hier lezen.

Datum:
Schriftgedeelte:
Jona 3-3:10
Serie:
Spreker:
Hits:
2293
Toelichting:
1) En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende:
2) Maak u op, ga naar de grote stad Nínevé; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek.
3) Toen maakte zich Jona op, en ging naar Nínevé, naar het woord des HEEREN. Nínevé nu was een grote stad Gods, van drie dagreizen.
4) En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis; en hij predikte, en zeide: Nog veertig dagen, dan zal Nínevé worden omgekeerd.
5) En de lieden van Nínevé geloofden aan God; en zij riepen een vasten uit, en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe.
6) Want dit woord geraakte tot den koning van Nínevé, en hij stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en zat neder in de as.
7) En hij liet uitroepen, en men sprak te Nínevé, uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken.
8) Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld, dat in hun handen is.
9) Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen!
10) En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Efeze 3:9-9
En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;