Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Genesis 22:1-19; 2Kronieken 3:1
Serie:
Spreker:
Hits:
2582
Loading Player...