Christenen zijn het levende bewijs dat God humor heeft

Datum:
Schriftgedeelte:
Psalmen 3-5
Serie:
Spreker:
Hits:
2431
Toelichting:
Aan de hand van dit thema willen we kijken in welke mate voor ons het gebed van belang is en hoe wij 'zouden moeten bidden'.
We beginnen met een algemene beschouwing over wat bidden is en spitsen dit toe op de (inhoud van) Paulus' gebeden in de late gemeentelijke brieven.
Loading Player...