Als je niet ergens voor staat, val je voor alles

Zangdiensten

Beluister de zangdienst voorafgaand aan de preek.

Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 62 Gods lof wil 'k zingen met die woorden
Opwekking 24 Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
Opwekking 475 Majesteit, Koning in eeuwigheid
Opwekking 70 Heer, onze God
Sela 2 God keert alles om
Opwekking 638 Prijs Adonaï
Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Opwekking 709 De hemel vertelt
Opwekking 355 U die mij geschapen hebt
Sela 1 Wees stil voor het aangezicht van God
Opwekking  688 Genade zo groot
De gezongen liederen:

Joh. De Heer 633 Komt laat ons zingen al tezaam
Glorieklokken 52 Lichtstad met uw paarlen poorten
Joh. De Heer 523 Veilig in Jezus armen
Joh. De Heer 166 Grijp toch de kansen
Joh. De Heer 836 Op die heuvel daarginds
Opwekking 122 Ik vermag alle dingen
Opwekking 363 Komt laat ons buigen voor de Heer
Opwekking 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
De gezongen liederen:

Opwekking 155 Hij is de Almachtige
Opwekking  27 Leid mij Heer o machtig Heiland
Opwekking 488 Heer ik kom tot U
Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer
Opwekking 281Als een hert dat verlangt naar water
Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar
Opwekking 792 Een eeuwig halleluja tot Uw eer
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg
Opwekking 354 Glorie aan God
De gezongen liederen:

Opwekking 733 10000 redenen tot dankbaarheid
Opwekking 630 Vader U bent goed
Opwekking 461 Mijn Jezus mijn redder
Opwekking 628 Een hoop die zeker is
Opwekking 638 Prijst Adonaï
Opwekking 618 Jezus hoop van de volken
Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer
Opwekking 729 Hij is er bij
Opwekking 429 God wijst mij een weg
Opwekking 369 Door Uw genade Vader
De gezongen liederen:

Opwekking 123 Groot is Uw trouw
Opwekking 173 Heilig is de Heer
Opwekking 315 Heer, Uw bloed dat reinigt mij
Opwekking 654 Ik loop de wedloop die voor mij ligt
Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
Opwekking 249 Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
Opwekking 137 King of kings and Lord of lords
Opwekking 232 Lof eer aanbidding
Opwekking 484 Ik mag altijd zijn waar U bent

De gezongen liederen:

Johannes de Heer 885 Dank U, voor deze mooie morgen
Opwekking 32 Dit is de dag
Opwekking 599 Kom tot de Vader
Opwekking 628 Heer wijs mij Uw weg
O, wat een heerlijke, heerlijke dag
Opwekking 546 Nabij Gods hoog verheven troon
Opwekking 688 Genade zo groot

Opwekking 733 Tienduizend redenen

De gezongen liederen:

Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
Johannes de Heer 51 Uw Woord o God, is liefde en licht
Opwekking 372 U verzadigt mij met Uw liefde Heer
Opwekking 27 Leid mij Heer, om machtig Heiland
Opwekking 103 David met zijn slinger
Opwekking 116 Jezus, Naam boven alle Naam
Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
Opwekking 792 Als ik voor uw troon verschijn
Opwekking 291 Vader God, ik ben vol lof en dank voor U

Opwekking 460 Wat mij dierbaar was
De gezongen liederen (uit Opwekking):

167 Samen in de naam van Jezus
123 Groot is Uw trouw o Heer
407 Hoe groot zijt Gij
630 Vader U bent goed
136 Abba Vader
618 Jezus hoop van de volken
428 Genade zo oneindig groot
787 Man van smarten
588 Er is geen Vriend zo trouw als Jezus
792 Een eeuwig halleluja