zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"The missing link... een theorie is zo sterk als zijn zwakste schakel"

Cees Terpstra

Cees en Joke Terpstra wonen in Hendrik Ido Ambacht. Na hun studie op de Bijbelschool werden zij opgenomen in het Filadelfia-zendingsverband om fulltime te kunnen werken in het evangelie.
Vanuit hun gemeente in Rotterdam-Zuid is Cees betrokken bij pastoraat en evangelisatie in en om Rotterdam. Door zijn medewerking aan evangelisatiecampagnes in ons land, heeft Cees contacten met verschillende gemeenten gekregen. Hij spreekt regelmatig op diverse plaatsen in de diensten op zondag en geeft ook Bijbelstudies in enkele gemeentes. Tevens zijn Cees en Joke als gastechtpaar betrokken bij Christelijk conferentiecentrum "De Ark" in Ter Apel.


Het loflied van Paulus - onze erfenis
Datum: zondag, 24 september 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:1-14
Job
Datum: zondag, 22 januari 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jakobus 5:7-11; Job 1:1-12
Op reis
Datum: zondag, 28 augustus 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Exodus 13:17-14:20
De goede Herder
Datum: zondag, 23 januari 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 22-23
Toegang tot de Vader
Datum: zondag, 22 augustus 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Hebreeën 9:1-10; Hebreeën 10:19-25
Hij is erbij
Datum: zondag, 25 april 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 6:15-21; Markus 6:45-52
de Samaritaanse vrouw en het Levende Water
Datum: zondag, 11 augustus 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 4:1-26
Pascha en Het Lam
Datum: zondag, 10 maart 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Exodus 12:1-14
Het manna
Datum: zondag, 30 september 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Exodus 16; Numeri 11; Numeri 21
Onze tijd goed besteden
Datum: zondag, 14 januari 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 4:10-23

Pagina 1 van 5