zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
  • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

    Lees de volledige dag

"De mens heeft 2 ogen en 2 oren, maar slechts 1 tong gekregen, opdat hij meer zou zien en horen dan spreken"

Hoite Slagter

Hoite Slagter [1963] houdt zich fulltime bezig met schrijven, publiceren en het doorgeven van spreekbeurten in diverse gemeenten en het houden van Bijbelstudieavonden gedurende het winterseizoen.
Sinds 1987 is hij verbonden aan stichting Het Morgenrood waarvan hij directeur is. In 1998 is het 'schriftelijke werk' van Het Morgenrood ondergebracht in Everread Uitgevers, waar hij leiding aan geeft.
Ook is Hoite één van de schrijvers van AMEN-Bijbelmagazine.
Hoite is getrouwd met Maret; samen hebben ze vier zonen en een dochter. Hij maakt deel uit van de Vrije Evangelische Gemeente te Zeist.
In zijn vrije tijd wandelt hij graag (liefst in de bergen) en doet hij aan (race)fietsen en hardlopen. En natuurlijk is hij een lezer!


De Hebreeënbrief - avond 08
Datum: donderdag, 25 april 2024
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Psalmen 110
Het leven van David - avond 08
Datum: donderdag, 11 april 2024
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 2Samuel 22:50-23:4
De Hebreeënbrief - avond 07
Datum: donderdag, 28 maart 2024
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Exodus 29
Het leven van David - avond 07
Datum: donderdag, 14 maart 2024
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: Psalmen 132
Het boek Maleachi - deel 2
Datum: zondag, 10 maart 2024
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Maleachi 3-4
Het boek Maleachi - deel 1
Datum: zondag, 10 maart 2024
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Maleachi 1-2
De Hebreeënbrief - avond 06
Datum: donderdag, 29 februari 2024
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Psalmen 95
Het leven van David - avond 06
Datum: donderdag, 15 februari 2024
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 2Samuel 7
De Hebreeënbrief - avond 05
Datum: donderdag, 01 februari 2024
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Hebreeën 3:7-4:13
De Heere roept
Datum: zondag, 21 januari 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 3:14-4:6