zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn"

Preken en BijbelstudiesTitel Schriftgedeelte Spreker Datum Series
De geestelijke wapenrusting - 7 onderdelen Efeziërs 6:10-20 zondag, 17 september 2023 Samenkomst
Het leven van David - avond 01 Efeziërs 1:5-7 donderdag, 14 september 2023 Het leven van David
De dingen die verschillen (2) Handelingen 2 zondag, 10 september 2023 Samenkomst
Gods vriendelijk aangezicht Psalmen 97
Markus 10:17-27
zondag, 03 september 2023 Samenkomst
Volharding Psalmen 27:13-14 zondag, 27 augustus 2023 Samenkomst
Ruth - deel 2 Ruth 1 zondag, 20 augustus 2023 Ruth
Verblijdt u in de genade Filippenzen 4:4-9
Filippenzen 1:3-11
zondag, 13 augustus 2023 Samenkomst
De dag des Heeren Openbaring 1:10
Jesaja 2
Jesaja 33
zondag, 06 augustus 2023 Samenkomst
De dingen die verschillen (1) 1Petrus 1 zondag, 30 juli 2023 Samenkomst
Ruth - deel 1 Ruth 1:1-8 zondag, 23 juli 2023 Ruth