De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn