Wie op zijn tenen staat, staat niet stevig
 • 27 09
  samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30
 • 01 10
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter: thema: "De samengestelde Namen van de HEERE" 20:00 tot 21:30

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Tussen oordelen en veroordelen is zeker heel wat verschil. Iemand die geoordeeld wordt, kan veroordeeld, doch ook vrijgesproken worden.
"Krinoo" is oordelen, "katakrinoo" is veroordelen; "krima" en "krisis" is oordeel, "katakrima" en "katakrisis" is veroordeling. Laat ons onderzoeken hoe de Statenvertaling en die van Voorhoeve die woorden vertalen.

  KRINOO   KATAKRINOO
Staten Vertaling Voorhoeve Staten Vertaling Voorhoeve
Mattheus 19:28 oordelen oordelen Romeinen 2:1 veroordelen veroordelen
Johannes 3:17 veroordelen oordelen  
Johannes 3:18 veroordelen oordelen
Johannes 12:47 oordelen oordelen
Handelingen 13:27 veroordelen veroordelen
2 Thessalonicenzen 2:12 veroordelen oordelen


  KRIMA   KATAKRIMA
Staten Vertaling Voorhoeve Staten Vertaling Voorhoeve
Romeinen 3:8 verdoemenis oordeel Romeinen 5:16 verdoemenis verdoemenis
Romeinen 5:16 schuld oordeel Romeinen 5:18 verdoemenis verdoemenis
  Romeinen 8:1 verdoemenis verdoemenis

  KRISIS   KATAKRISIS
Staten Vertaling Voorhoeve Staten Vertaling Voorhoeve
Mattheus 23:33 verdoemenis oordeel 2 Korinthe 3:9 verdoemenis verdoemenis
Johannes 5:24 verdoemenis oordeel 2 Korinthe 7:3 veroordeling veroordeling
Johannes 5:29 verdoemenis oordeel  
1 Timotheus 5:24 veroordeling oordeel


Men ziet, dat de vertaling van Voorhoeve op één uitzondering na, het verschil goed doet uitkomen. Waarom ook niet "oordelen" geschreven in Handelingen13:27? Zij oordeelden de Zoon Gods, omdat zij Hem niet als Christus aannamen. Jesaja 53:3 zegt: "Wij hebben Hem niet geacht". Het oordelen is aldus een vervulling der profetie.
Hoe jammer dat de Statenvertaling van veroordelen en verdoemenis spreekt als de Griekse Schriften dat niet doen. In Romeinen 2:1 waren zij wel verplicht goed te vertalen omdat beide "krinoo" en "katakrinoo" gebruikt zijn. Het ging niet om nu voor beide "veroordelen" te schrijven.
Maar waarom dan ook niet in de andere teksten? Laat ons er enige van onderzoeken:

 • Johannes 3:17 "Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden". God heeft Zijn Zoon niet gezonden OM te oordelen. Christus werd vanzelf een oordeel (Johannes 9:39) omdat door het "licht" de boze werken zichtbaar werden (Johannes 3:19). Zie ook Johannes 12:47. Het woord zal oordelen (vers 48)
 • Johannes 3:18 "Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld". Hier ziet men in het bijzonder hoe verkeerd het is het woord "veroordeeld" te gebruiken. Zo doet men veronderstellen dat zij wel geoordeeld, maar niet veroordeeld worden. Zij die in Hem geloven, komen echter niet eens in het oordeel, zoals de Griekse tekst in Johannes 5:24 zegt
 • 2 Thessalonicenzen 2:12 "Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben". Gods Woord zegt niet dat allen zullen veroordeeld worden, wel dat ze geoordeeld worden. Het eerste beweren is iets aan het Woord toedoen. Er staat ook niet dat ze niet veroordeeld zullen worden. De uitslag wordt heel wijselijk onbeslist gelaten, zoals in Openbaring 20:15 "Zo iemand niet gevonden werd ...". Daarbij is "niet" de vertaling van "mè" en de betekenis is dus "niet willen geloofd hebben". Johannes 5:29 spreekt dan ook van een opstanding des "oordeels"
 • Romeinen 3:8 "Welker verdoemenis rechtvaardig is". Paulus verdoemde niemand. Hij liet ze aan Gods oordeel over
 • Romeinen 5:16 Het oordeel is uit éne misdaad tot veroordeeling voor de "oude mens"
 • Mattheus 23:33 Het oordeel der Gehenna zal wel geen gunstig oordeel zijn. Zo ook het "zwaar" oordeel van Markus 12:40 en het oordeel "des doods" van Lukas 24:20
 • 1 Timotheus 5:24 Daar zij niet gerechtvaardigd zijn door het geloof, moeten zij in het oordeel komen.