De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden.
Maarten Luther
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

(Leestijd: 6 - 12 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
:'Datum:ls u ag 17 s a clas\x3Cdedra Chnkr: Hoi> tSlagzel',hod t:' hod tm- v>Onueoorden in hencla '},{file:' e="hit _snrmjitpeankr/e="hitt heb.mp3'>error:'Broor Godoor dev u rn'> :'Kaninn onkdut pOnuezels',descri :'Datum:ls u ag 10 s a clas\x3Cdedra Chnkr: oontedut Wijck',hod t:' hod tm- v>Onueoorden in hencla '}]v> :t-inv,visualplay="St:t-inv,r erts:{on">Ny="Sttar.: funleuge(r ert){for (vnen = 0; jQuery("#snrmji"+i).t="gth; i++){jQuery("#snrmji"+i).removeC-c5p("stejnrrert");}jQuery("#snrmji"+r ert.in tx).addC-c5p("stejnrrert");vneniv>ry = jwplayde().get">Ny="Sttar.();if (iv>ry.duprogoor> 0){nubar= new Array();vnenhrsr= Mhth.floor(iv>ry.duprogoo/3600);if (hrsr> 0){nuba.icle(hrs);}vnenminr= Mhth.floor((iv>ry.duprogoor-nhrsr* 3600)/60);if (hrsr== 0 ||nminr>= 10){nuba.icle(min);} ry.duprogoor-nhrsr* 3600r-nminr* 60;if (secr>= 10){nuba.icle(sec);} ry.hod t);if(iv>ry.hod t){jQuery("#play grapic").show();} ry.error){jQuery("#play graerror").html(iv>ry.error);jQuery("#play graerror").show();} ry. );jQuery("#play gradesc").html(iv>ry.descri );}}})tylecri j/filehod tm-pdfput ty> j/lasslov>/4n-ceontkennenenstl3 ni/70n-ceontkennen ag-omaro="/najn witl3 ajnk heneren isating_st, dat d voookbchen,<-lij/ii stDescri <t-lij/ii st<br /i stD Kolk hens ui eerijn? ijn? ijn? j/filehod tm-pdfput ty> j/lasslov>/4n-ceontkennenenstl3 ni/69n-ceontkennen ag-omaro="/najn witl3 eren isating_st, dat d voookbchen,<-lij/ii stDescri <t-lij/ii st<br /i stven enstl3 ui de leugen, ui eerijn? ijn? ijn? j/filehod tm-pdfput ty> j/lasslov>/4n-ceontkennenenstl3 ni/68n-ceontkennen ag-oens dspprofetieass=anarodspdspknu, woppend="fa m men isating_st, dat d voookbchen,<-lij/ii stDescri <t-lij/ii st<br /i stven enstl3 ui eerijn? ijn? ijn? j/filehod tm-pdfput ty> j/lasslov>/4n-ceontkennenenstl3 ni/67n-ceontkennen ag-dOnunies<t-lij/ii st<br /i stven enstl3 ui eerijn? ijn? ijn? j/filehod tm-pdfput ty> j/lasslov>/4n-ceontkennenenstl3 ni/66nd=" een ge-leggiv> <t-lij/ii st<br /i stven enstl3 ui eerijn? D KGeen gen Isrr-nsennen 7sbelstudie/google.'fte "h0)va-paddisc-botto.: 3ndt akob- gevo:nieu fontn wze:8pu eeort t808080;">ijn? aarkz ir1aaroPOTLIGHe. -0)v'fte gedap="h0)spotlj0)vzijnfzusnav a> Ratinhfte gedap="leerdlg-fferenmd dfferenut dfferenor dfaarkz i 'fte gedap="t z(Ml-loofpsalmardig="h0) Ratinhftearkz i nnnln l=comoetet heelechtviel Grkz i nne="htt.nl/naast-de-bijbel/bijbelstudies/inleiding-op-het-ot/240-studies-uit-prediker"ra"l//www.kaleo omoin-="htaarkz irfieldse (6) – ressdatj="/med'fte 377a5omoin-ressrkz i /li> ress voookbchen,ement-invian mr icon"> stktue" t stktue" t 'fte 377a5omoin-meer mee==6) – 377a5g-lisaarkz i 'fte gedap="f en 5g-lisaarkz i n isating_stf en 5g-lis-addds">rkz i /li> yes, voookbchen,Wze z hartr icon"> stktue" t stktue" t rkz i /fte 377a5omoin-ret llow==6) – 377a5g-lisaarkz i rs aan e pa eheckboxaarkz i r 'hktue" t styleul'hOnun"h0)vtion=n t sgateRatinh5" class= Inle/resss/?view=rs nidnav ltar.ij'10naan=n t ement-invian m ensgt z(? rdig="tgateRatisgateRatinh5" class= Inle/resss/?view=rsse nav ltar.ij'10naaWze z hart ensgt z(? rdig="tgateRathtvaareRathf en christenen om ons hee ee negati _resssr--> 'f en christenen om ons hee de Graaf 'f en christenen om ons hee elemeGraafW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD01ODU=r--> 'f en christenen om ons heen kijken, dan zijn er al gauw twee negatieve eithtfieldse teRatht377ateRatinhealmardig="tktue" t "tktue" t"tktue" n=n t ="tktue" t hfte gedap="leerdlg-ffferenmd 2ij'hktuemd fferenut tyueoozus zifferenor 6ij'hktueoo ion=n t l="2" n=n t ="tktue" t hfte gedap="leerdlg-ffferenmd 3ij'hktuemd fferenut 3ij'hktue zifferenor 6ij'hktueoo ion=n t l="2" n=n t ="tktue" t hfte gedap="leerdlg-ffferenmd tyueoozusmd fferenut tyueoozus zifferenor 6ij'hktueoo ion=n t l="2" n=n t ="tktue" t hfte gedap="leerdlg-ffferenmd 6ij'hktuemd fferenut 6ij'hktue zifferenor 6ij'hktueoo ion=n t l="2" n=n t ="tktue" t hfte gedap="leerdlg-ffferenmd 12ij'hktuemd fferenut 12ij'hktue zifferenor 12ij'hktueoo ion=n t l="2" n=n t ="tktue" t "tktue"r1aaroPOTLIGHe. -0)v "tktue" t"rhje zeOOT NAVIGATION. -0)v8f66 zelf en hen. ijncopyd door " t"fte gedap="en z> aarkz "fte gedap="a> Rati"fte gedap="enenmd dfferpyd doo ion=n t hOnueo maaiteren isl, maaitemp "h0)va-akob- gevo: div> r;">© bijbe"><03-clas dedraadrssrugkeres: kbchen,Routraan r Hisy">NceWat voor oens on-stu377aloft/routrassa(p ss="self">emegods"Hisy">NceW, Julianes/n u e63 3262 SH Oud-Beijn waadie/godedraoensns h ui ng" alt="r Got, dalem_is="o'harafarodsttoalsem nig (sjj d r ergdensb kbchen,Sjj d reeot ieer.nendorg/bmleedr.Wat voor oens on-sen z>ctassa(p ss="pade or et ieie/g) n isa"h0)va-fontn wze: 10ndt"godedrabelstudiektue'hktue" t "tktue" t "tktue" t"tktue" < e leugen nht37us ze"r1aar zeOOTER. -0)h'hktue"r1aarGlobal?mt iziag (giag.js)r-nGoogle Analytics. -0 'scri
Alles is ijdelheid! (6) – Belofte maakt schuld (Pred. 4:17-5:6) uit: AMEN 93, pagina 26 Sebastiaan de Graaf
Het boek Prediker spreekt over het leven ´onder de zon´ en leert ons dat de mens slechts tot zijn doel kan komen in afhankelijkheid van God.

Wanneer wij naar ons zelf en christenen om ons heen kijken, dan zijn er al gauw twee negatieve eigenschappen die er uit springen bij ons zelf en hen. Christenen zijn vaak leugenachtig en gierig. Over het eerste punt gaat het in dit artikel. Over het tweede in het vervolg van Prediker. Dit behandelen wij later.
Het is overigens niet verwonderlijk dat beide eigenschappen (leugenachtigheid en gierigheid) onder christenen voor komen. Gierigheid, oftewel hebzucht, lag aan de wortel van de zonde in de Hof van Eden. De hebzucht werd gevolgd door de leugen, die het zondige gedrag van de mens moest verdoezelen en goed praten.

Het is ook niet verwonderlijk dat juist bij christenen deze twee zaken voor komen. Immers, veel van ons leven nog onder de wet of een zekere vorm hiervan. En wij weten dat waar de wet er bij komt, de zonde toeneemt. Het is dus hoog tijd om eens bij beide punten stil te staan. Niet met als doel om ons zelf weer onder een (nieuwe) wet te plaatsen, maar juist om via Prediker in het Nieuwe Testament uit te komen bij de vrijheid die wij als verloste gelovigen hebben in Christus.

Met hart en ziel?

Het in dit artikel te behandelen gedeelte uit Prediker begint veelzeggend: "Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren dan om als dwazen een offer te geven, want die weten niet dat zij kwaad doen" (Pred. 4:17, herziene SV).
Wat wil Prediker ons hier leren? Nu, als men naar de tempel ging, dan was het in de ogen van de mensen het meest vrome om een offer te brengen. Je gaf dan iets aan God en je deed dan iets voor God. Je toonde je zo een ware Israëliet. Zo gaat het in deze tijd ook. Als christenen veel goede werken doen of ze nemen een belangrijke positie in kerk, gemeente of stichting in, dan worden zij vaak gezien als geestelijke mensen of krachtige leiders. Maar is dit een goede graadmeter?

In Psalm 51, één van de heftigste boetpsalmen, zegt David het volgende: "Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen" (Ps. 51:18). Waarom is dit zo? De offerdienst was toch door de HERE Zelf ingesteld? Het antwoord op deze vraag vinden wij in een ander vers van Psalm 51: "Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest…" (Ps. 51:12). Het gaat bij God niet om de daden die men doet, maar om de gesteldheid van het hart. Dat is dan ook waar David in Psalm 51 voor bidt. En dit is ook precies wat Prediker ons wil leren. Daarbij zou het heel goed kunnen zijn dat Prediker (Salomo) bij het schrijven van deze woorden is geïnspireerd door de boetepsalm van zijn vader David.

Prediker dat de Israëlieten maar niet zo maar naar de tempel moeten gaan om te offeren. Met 'niet zo maar' bedoelt hij dat men het niet gedachtenloos of als gewoonte of als verplichting moest doen of om gelovig over te komen of om zelf een goed gevoel te krijgen. Wanneer dit de gesteldheid bij de Israëlieten was, konden zij beter niet offeren. Dan kon men beter niets doen en luisteren, dan in dwaasheid en onverstand handelen. Wanneer men ging offeren, dan moest men geheel en al op God gericht zijn en alle eigen belang en gewoontedrang laten varen. Het offeren aan God behoorde een moment te zijn waarin alles om de Israëliet heen wegviel en er nog slechts één naam telde, namelijk die van de HERE. Of zoals het in Ps. 84 staat: "Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HEREN; mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God" (Ps. 84:2). De Israëliet diende dus goed bewust te zijn van waar hij mee bezig was als hij naar de tempel ging.

Hoe zit dit met ons in deze tijd? Hoe eerlijk zijn wij in onze Godsdienst? Zijn wij ons er bewust van hoe wij God dienen en eren? Met welke gezindheid doen wij dit? Vaak is er ook bij ons sprake van gedachteloos, uit gewoonte of uit verplichting christen zijn. En wanneer wij wel nadenken over ons leven als christen, dan zoeken wij vaak eigen eer of belang of anders wel iets dat ons een goed gevoel bezorgt. Wij zijn hier allemaal debet aan, niemand uitgezonderd.
Kunt u, niet alleen met het verstand, maar toch vooral vanuit het hart, aangeven waarom u gelooft, waarom u zondags naar de samenkomst gaat, waarom u leeft uit bepaalde waarden en naar bepaalde normen, etc.? Bent u in deze zaken eerlijk naar God, naar u zelf en uw naaste toe? En hoe staat u dan verder in het leven? Waarom doet u wat u doet? Wat is de zin van uw bestaan? Hoe geeft u hier vorm aan? Wat betekenen uw dierbaren in uw nabije omgeving voor u? Wat is voor u leven in afhankelijkheid van God?

Stel u zelf eens eerlijk deze vragen en misschien nog wel veel meer. Niet om daardoor op uw tekortkomingen uit te komen, maar juist om te groeien in uw relatie met Christus en de Vader. Zo bent u niet alleen christen, maar bent u toch vooral een gelovige.
Er zijn zoveel christenen die onnodig dolen, zoeken, twijfelen en de rode draad missen in hun leven. Omdat zij de antwoorden in hun leven op hele verkeerde plekken en in hele verkeerde gebieden zoeken, raken zij juist nog meer het spoor bijster. Terwijl dit helemaal niet hoeft. Wij hoeven het niet te zoeken in menselijke inspanningen en prestaties, schijnvertoon en verplichtingen. Wij mogen het eenvoudigweg in Christus zoeken.

In 2 Korintiërs 11 spreekt Paulus hier ook over wanneer hij de Korintiërs waarschuwt voor uiterlijk vertoon: "Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is" (2 Kor. 11:3, herziene SV).

Belofte maakt schuld

"Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn. Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden. Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want Hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt. Sta uw mond niet toe, uw vlees te doen zondigen. Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel: dat was een vergissing. Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt, en het werk van uw handen te gronde richten?" (Pred. 5:1-6, herziene SV).

In de volgende verzen van het gedeelte uit Prediker, grijpt Prediker terug op de wet. In Deuteronomium 23 staat namelijk het volgende: "Wanneer u de HEERE, uw God, een gelofte gedaan hebt, mag u niet aarzelen die na te komen, want de HEERE, uw God, zal dat zeker van u eisen, en dan zou er zonde in u zijn. Maar als u ervan afziet een gelofte te doen, is er geen zonde in u. Wat er over uw lippen komt, moet u houden en doen, net als wanneer u de HEERE, uw God, een vrijwillige gave beloofd hebt, iets wat u met uw eigen mond gesproken hebt" (Deut. 23:12-23, herziene SV).

Dat deze wetgeving uit Deuteronomium niet zomaar een paar woorden waren, maar verstrekkende gevolgen kon hebben, is duidelijk te zien in de geschiedenis van Jefta. In Richteren 11 belooft Jefta dat als God hem de Ammonieten in zijn macht geeft, hij het eerste dat hem bij terugkeer van de strijd uit zijn huis tegemoet komt, aan de HERE zal geven. De HERE geeft Jefta de Ammonieten inderdaad in zijn macht. Wanneer Jefta na de strijd naar huis keert is het eerste dat hem uit zijn huis tegemoet komt zijn dochter. Wat deed Jefta vervolgens? Ging hij zijn belofte ontkennen, verdraaien of zelfs helemaal terug draaien? Nee, dat deed hij niet, hoe begrijpelijk dit wellicht ook was geweest. Jefta bleef eerlijk, oprecht en trouw aan zijn gelofte. Hij zonderde uiteindelijk zijn dochter af voor dienst aan de HEERE. Als gevolg hiervan heeft zij nooit gemeenschap gehad met een man.

Je houden aan je woord wordt in de Bijbel dus heel letterlijk genomen. Alles wat je belooft, moet je doen. Doe je dit niet, dan sta je in zonde voor God. God houdt niet van dwaze woorden en loze beloften. Ook de apostel Jakobus laat dit duidelijk in zijn brief zien. De woorden die hij schrijft, dienen wij in het verlengde van Deuteronomium te zien. De brief van Jakobus is immers geschreven aan Israël (Jak. 1:1), dat zich in de Handelingentijd nog gewoon aan de wet moest houden.

Laten wij eens kijken naar één van die passages uit de brief van Jakobus: "Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld" (Jak. 1:26-27, herziene SV).

Wat Jakobus hier wil leren is, dat wie meent God te eren, maar dwaasheid, leugens, loze beloften, etc. spreekt, dat die persoon zijn hart voorliegt. Zijn godsdienst is zonder enige waarde. Werkelijk dienen van God, uit zich niet in woorden, maar in daden, voortkomend uit liefde voor de naaste.

Nu moeten wij uitkijken om dat wat Jakobus schrijft, zomaar op ons zelf toe te passen. Jakobus schreef immers aan Israël onder de wet. Hij predikte daarbij rechtvaardiging mede door werken (Jak. 2:23). Dit was iets dat door de apostel die door God tot verkondiging aan de volken was aangesteld, namelijk Paulus, niet geleerd werd. Hij leerde eerst dat gelovigen om niet gerechtvaardigd worden uit Gods genade (Rom. 3:24). Later gaat Paulus nog een stap verder wanneer hij leert dat gelovigen (waar ook wij toe behoren) behouden worden door genade en niet uit werken (Efe. 2:8-9).

De leugen afgelegd

Ons uitgangspunt hoort dus te zijn dat wij aansluiten bij wat Paulus leert. Het beste kunnen wij daarvoor naar Efeze 4 gaan en zien wat ons daar geleerd wordt. Uitgangspunt hierbij is de herziene Statenvertaling, met vanaf vers 22 enige correcties in de tijdsbepaling:

"Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens afgelegd hebt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd bent in de geest van uw denken en u bekleedt hebt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Gij hebt de leugen afgelegd. Spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar" (Efe. 4:20-25).

Heel vaak wordt ons geleerd dat wij de oude mens met zijn leugens af moeten leggen. Dit is vooral ingegeven door een onjuiste vertaling van dit gedeelte uit Efeze door de verschillende Bijbelvertalers. Daarbij hebben wij ook toch vaak de drang om ons zelf toch maar weer ergens onder een wet te plaatsen. Wij willen zo graag zelf wat doen om ons heil te bewerken.

Vanuit Efeze 4 (zie ook Rom. 6:6 en Kol. 3:9-10) leren wij echter dat wij in Christus onze vroegere levenswandel, inclusief de leugen, hebben afgelegd. Nu zijn wij vernieuwd door de geest van ons denken en bekleedt met de nieuwe mens. Het oude en verkeerde ligt achter ons als een vod op de grond. In plaats daarvan zijn wij nu bekleed in Christus met rechtvaardigheid en heiligheid. Wij hoeven de leugen niet meer af te leggen, wij hebben deze reeds afgelegd. Natuurlijk kunnen wij tot de leugen terugkeren, maar zouden wij dit doen nu wij Christus kennen en in Zijn dienst gekomen zijn?

Wat voor effect heeft dit op ons? Nu, toen Israël onder de wet leefde, moest men het zondige laten en het goede gaan doen. Dit was echter een onmogelijkheid zo laat Paulus ons in Romeinen zien: "Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik" (Rom. 7:19, herziene SV). Voor ons ligt het nu anders en mag dit laatste gepasseerd station zijn. Wij zijn met Christus afgestorven aan de elementen van deze zondige kosmos (Kol. 3:20, herziene SV). In Christus Jezus zijn wij door de wet van geest van het leven vrijgemaakt van de ik" c5pAees-de-i/vrijgemaadds zoudlat voor effEaakt valar zouden wik niet hjj dooebr />
I vernieuwd door de geest van ons denken es denk_ nooit g3reef immers aan Israël oals u rop="kbchter. Wat deed Jefta vervolgmr /> I g3ree Jezus zijn wivigen om ss="label labellzus zin Israël oals u rop="kbchter. Watloiter de in Israrop="kd Jefte, d u, wat betreft dedr1Wat -- // Aside --czin Israë3s afgestorven aan de elementen van deze z0, de in Isb (b naar en dezeeot goede 'hezeeot g bbellzus x7aste.?mt ik ni5enkomstig Deuteron3dezeeot goede 'hezeeot g e leugen niet meer erloste gelovigmensen of kra"l1meer erlond. In placlass="oor dmonieten in zt -- // uden worr de weae'(bel/conput l/con zijn.4n sta je in zonde voor God. Gmkra"l1en worde in Isb (b ns in de t/schema.org/Agglin Isbbel/conput l/con zijn.4n sta je il ud c5pAebbel/conput lpaar woorden waren, hysingen">
Ons uitgan>Ons ui eert toz in Isb uterhje zetoch maar weer ergdr1aaroe="https://schcm_is dit: 3n3dezeeot goede 'hezeeot g e leugen niet 0,i eert tob (b">Stareen nieeozus zijn'hnieeozus bntee elex7en bi?mczin Is5re levensweekt, da3 nieeozus zijn'hnieeozus llen zo graag oahtep 4 (zicmdata-id?mt istatep 4 ellzkt, daozlementeeefta vervolgens? Ginhys over 1 onuln in zt -- v>Ons uihjieeoze gelofte gedap="kbchter. Watloiter de in Israrop="kd olgens, daozlemhjieedeze a"l1_ijft, zo3 naaste; wij zijn immers het hess="fobleren is, dat wie meent God tm- v>Onueoclass="o'hOnueocla : olgens,-c5pAixeenawe/"o'hOnueo/conlwil, dat d voookbchen, maaitemprodus h Chri1d1produs maaitejn'hnieejgemaakt zo graag oahtep 4 (z
Wat voor effect heeft dt geleer3ejgemaakt zo graag oahtexeolpaar wo'htexeolpa b olgens,x7t bee?mns uitg5t1 zo graakt z van 4 (bbelse)een of " seleb ons zelf toe te passen. Jakojn wij nu bekleed in Christus met rechtvaardigheid enkz in Isb'hd enkz i bjgemaaktx7aar" ?m'hnieeort toz in Isb uterhje zetoch maar weer ergdr1aaroe="h0)valle. -0)vars aan e pa _e zijn d3zijn wij vernieuwd door dfferenut typbt geleerd werd. Hij leerde eememaaktueoozus zij'hktueoozu :e="h0)va-c5pA-het-lij/ij'hktueo"kbclr. Watloitietedds-c5pAyvindt zich uln immers heet-lij(Mlobleren is,t d vodds-c5pl God tm- v>indt z(Mls="o'hOnueo maaiteren isl, maaitemprar" ?m'hhjdds-ceontkennen, veta-id?mt istatep 4 ellzkt, daozlementeeefkt, da4en eer jt z(Mlechtn ons denken es dedrar" ?m'hh :e="h0)va-c5pA-het-lij/ij'hktueo"kbclr. ozlementeeefkt, da4en eer (p ss="l (p ss="t hebt _;ns afens mef imhwayul Jakojn wijyvindt zhj0)va-eolg hiervan hod tm- v>Onueoclass="o'hOnueocla : olgensa : ol"o'hOnueo maaiea in daden, voortkomend uit lidrar" ?m'hh :e="h0)va-c5pA-het-lij/ij'hktus kaf als leuaefkt, da4en eer jt z(Mlechtn ons denkea zelf toe te passen. Jakobus t, da4en eer (p ss="l (p ss="t hebt O , da4en eer eaij rechtvaardiging mede door rtkomend uit lidrar" ?m'hh :e="h0)va-c5pArar" ?m'hhjdds-ceontkennen, vet'hhjhten van Inulmaaiteren igensa : hjhtvaaekobus is immear" ?m'hnieeort toz in Isb uterhje zetochss="o''k niet wil, dat doe ik" (jmeent God tm- v>Onueoclass="o'hOnueocla : olgens, is imean ll oals u rg Deutdras? Gfta esookbchen, maaitemprodus h Chri1d1produs maaitejn'aull -title"> SV).%2C"k5de"k5uwd do"k5n wik nied0D%0A afget was 4%3Azond%3A6ed0D%0A0"><:l="2" ons %3A%2F%2Fens slechts %2Feffect heeft dt%2F-ceontkennen,%2Fkt zo graag oahtex%2F

Wanneookbchen,Re
d Itemda3 ntudiin Naar dhjdds-ceontkenneeeeeeeeehtvaaitemprar" ?m'hhjdds-ce'hktueo"ar" ?m'hhjdds-ce'hktueo"ar" ?m'hhjdd'hktueo"ar" ?m'hhjddddddddddddddddddofte gedap="kbchter. Watlaaitemprar" ?m'hhjdds-ceontkenneeeeeeeeeofte gedap="kbchter. Watli clrop=="h0)va-c5pArar" ?m'hhjdds-ceontkennen, vet'hhjhten vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvnen, vet'hhjhten vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvnen, vet'hhjhten vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvnen, vet'hhjhten vvvvvvvvvofte gedap="kbchter. Watliiter de ien stap verder wannehytulo" styleul'hOnueo maaulmaaitehjitejneere en onbevlsl, maaitemprar" ?m'hhjdds-ceontkenneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehtvaaitemprar" ?m'hhjdds-ceeeee'hktueo"ar" ?m'hhjdddddddddd'hktueo"ar" ?m'hhjdddddd'hktueo"ar" ?m'hhjdddddddddd'hktueo"'hktue'hktue'hktue'fte gedap="h0)va-c5pA-het-lij/ij'hktus45r jt z(Mlechtn on zich uln immers heet-lij(Mlobleren is,rating_star.emaakt d vodds-c5pl God tm- v>indt z(Mls="o''fte gedap="hagspoemed3ziagscloution=nges/rating_star.zu :e="n isaoz, tag>Odoelzkt, ijn? g5pAixeenawng_sstsnrmjit_iv>ry2aarkz i nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnges/rating_st, dat d voookbchen, Chnkr: Hoi> tSlagzel<br/i stSedropdS/spgeest <br/i stDatum:ls u ag 17 s a clas"185" class= Inle/snrmjitpeankr/snrmji/1121-hoe-is dspan moppengod-en-hoe-is dspan moppen zon-zoon?tar.ij'10naaverp vooraan mput lpaiter erp vooraan mput oalsZlaan g5pAixeenawng_sstsnrmjit_iv>ry3aarkz i nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnges/rating_st, dat d voookbchen, Chnkr: oontedut Wijck<br/i stSedropdS/spgeest <br/i stDatum:ls u ag 10 s a clas"185" class= Inle/snrmjitpeankr/snrmji/1120-kaninn onkoppenpOnuezels?tar.ij'10naaKaninn onkdut pOnuezelsnNyde...'hktue'scri jwplayde('e="hin ic Onueomp3/clas0524-sden dof.mp3'> :'intiëriv>Odoelzkt, ijn? :'Datum:ls u ag 24 s a clas\x3Cdedra Chnkr: de leugen, die het ',hod t:' hod tm- v>Onueoorden in hencla '},{file:' hod tm- v>Onueomp3/clas0517-hslagzel.mp3'> :'verp vooraan mput lpaiter erp vooraan mput oalsZlaa',descri