donderdag 1 december 20:00 - 21:30 Het Markus-Evangelie met Hoite Slagter
zondag 4 december 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart

In de ban van de kroon

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Op het moment van schrijven staat de wereld bijna stil vanwege SARS-CoV-2, in de volksmond HET Corona-virus genoemd.
Zoekend op deze naam in Google krijg je nu bijna 7 miljoen hits, de wereld is er vol van!
Als gelovigen zitten we niet op de meeste van deze webpagina’s te wachten. Het is echter zeer interessant om eens te onderzoeken wat de Bijbel zegt over kronen (corona is Latijns voor kroon).

De plaat van zuiver goud
HEILIGHEID VAN DE HEEREIn Exodus 29 vinden we de regels ten aanzien van de priesterwijding en priesterkleding. Een onderdeel van de kleding is de heilige kroon (HSV diadeem) die aan de tulband is vastgemaakt (Ex. 29:6). Een verdere uitwerking van de kleding staat in Exodus 39, indrukwekkend mooi (zie ook de link onder aan deze pagina).
Het woord kroon komt van nezer (Strong H5145) en heeft als grondbetekenis scheiding en (in)wijding. Het Nazireeërschap is hier nauw mee verbonden (Strong H5144).
In Exodus 39 vers 30 wordt de heilige kroon omschreven als de plaat van zuiver goud met de inscriptie met de zegelgravering “DE HEILIGHEID VAN DE HEERE”.
In Exodus 28 vers 38 staat de reden voor deze plaat: “Hij moet namelijk op het voorhoofd van Aäron zijn, zodat Aäron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, ja, van al hun geheiligde geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de HEERE”.
Op de kroon is de naam van de Heere Jezus Christus gegraveerd, die de ongerechtigheid voor Zijn volk zou dragen en dat offer maakt hen voortdurend aangenaam voor het aangezicht van de HEERE.
Een prachtige heenwijzing naar het verlossingswerk.

Het woord netzer wordt alleen gebruikt voor de priesterlijke en de koninklijke kroon. Saul droeg een kroon toen hij gedood werd (2 Sam. 1:10). Joas werd op de leeftijd van 7 jaar gekroond, waarschijnlijk om te benadrukken dat hij op zo jonge leeftijd koning was geworden in de plaats van Athalia (2 Kon. 11:12 en 2 Kron. 23:11).

In overdrachtelijke zin
Er is nog een woord voor kroon in het Hebreeuws, atar (Strong H5849/H5850). De heidense koning van Rabba had een atar op.
Meestal wordt dit woord in overdrachtelijke zin gebruikt. De wijsheid is een sierlijke kroon (Spr. 4:9) evenals grijsheid (Spr. 16:31), de deugdelijke vrouw is de kroon van haar man (Spr. 12:4) en kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen (Spr. 17:6). De kroon spreekt van een bekroning van iets wat grote waarde heeft. In Jesaja 28 vers 5 is de HEERE een schitterende kroon voor de rest van Zijn volk.

De prijs
In het Nieuwe Testament is kroon (stephanos G4735) verbonden aan een prijs. Paulus zegt dat hij de goede strijd heeft gestreden en “Verder (voorts) is voor mij weggelegd de krans (stephanos) van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad” (2 Tim. 4:7-8). De goede strijd is strijden volgens de regels van de wedstrijd (2 Tim. 2:5) of met een voorwaarde namelijk als hij de verzoeking heeft verdragen (Jak. 1:12).
Het zal duidelijk zijn het hier niet gaat om koninklijke waardigheid, maar over overwinning. De kroon bestond in die tijd dikwijls uit bladeren en bloemen en was een prijs bij een atletische wedstrijd.
Medegelovigen worden een kroon van roem genoemd door Paulus (1 Thes. 2:19 en Fil. 4:1), de vrucht van zijn arbeid.

De doornenkroon
Het feit dat we een kroon kunnen verdienen en eens in heerlijkheid mogen verschijnen, is alleen mogelijk door het werk van de Heere Jezus Christus.
Hij droeg een kroon van dorens, Hij werd bespot en geslagen. “En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht” (Joh. 19:2-3). Voor Hem toen geen koninklijke kroon maar een kruis. Hij was voor een korte tijd minder dan de engelen gemaakt, Hij moest lijden en sterven voor onze zonde, maar … “met eer en heerlijkheid hebt U hem gekroond. U hebt Hem gesteld over de werken van Uw handen” (Hebr. 2:7).

Perspectief
Dat geeft het ultieme perspectief voor gelovigen uit alle bedelingen.
Voor Israël, want “Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen, als de kudde van Zijn volk, want als edelstenen in een kroon (netzer de koninklijke kroon) zullen zij schitteren in Zijn land” (Zach. 9:16).
Voor de gelovige van het lichaam van Christus, omdat wij zijn gezet in de Gekroonde, die gesteld is over de werken van Zijn handen.

Wij mogen ons leven richten op Hem Die met eer en heerlijkheid gekroond is.
Dat is op een Bijbelse wijze in de ban zijn!

Jaap Wols

De priesterlijke kleding is te zien in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mznSvWsv0Xc&feature=emb_logo
De Herziene Statenvertaling vertaalt het woord netzer meestal met diadeem.
Plaatje is een still uit het bovenvermelde filmpje

  • Het aangezicht van God

    Er is een lied van zanggroep Sela met de titel ‘Wees stil voor het aangezicht van God’. Wat betekent het om voor Gods aangezicht te zijn?Door Jaap Wols in AMEN 155 - maart 2021 (19-03-2021) op pagina 30Kijken en aangezichtHet Hebreeuwse woord voor aangezicht is paniem. De uitgang ‘iem’ is een meervoudsvorm. Bij het woord pana (zien), waarvan aangezicht is afgeleid, gaat het om het wenden, het...