zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Kennis is het enige bezit waarvan niemand je kan beroven"

Lexicon Bijbels Grieks (2 delen)

(Leestijd: 2 - 3 minuten)


gegevens

lexicon bijbels grieks 2 delen
Een recensie
Lexicon Bijbels Grieks (2 delen)

Johan Murre
978-94-92183-31-6
2016 blz.
€ 139,50 uitvoering genaaid gebonden uitgeverij Skandalon
opgenomen 9/3/2019 (vorige uit 27/9/2009 betreffende de eerste uitgave)
inhoud Op de site van Skandalon stond het volgende:

Alle Griekse woorden in het Nieuwe Testament: betekenissen, grammaticale vormen en hun Hebreeuwse en Aramese equivalenten.

Dit is het meest complete woordenboek bij het Nieuwe Testament. Het is het eerste woordenboek Grieks-Nederlands waarin en alle woorden in hun verbuigingen en vervoegingen eenvoudig te vinden zijn enn waarin Griekse, Hebreeuwse en Aramese woorden bij elkaar worden gebracht. Het is daarmee een woordenboek voor de professional, maar ook voor de beginnende student.

Bij de herziene versie:

Bij elk woord komen de volgende gegevens voor:
  • De algemene betekenis van elk woord in het profane Grieks.
  • De betekenissen van de woorden in LXX en Nieuwe Testament.
  • De Hebreeuwse en Aramese equivalenten met hun betekenissen, ook met de vermelding van de stamformaties van de werkwoorden.
  • Alle voorkomende vervoegingen en verbuigingen van een woord.
  • Verwijzingen en vindplaatsen in de Bijbel.
  • Een alfabetische woordenlijst van Hebreeuwse en Aramese woorden met verwijzing naar hun Griekse equivalent.
  • Een overzicht van ruim 3000 uitgewerkte teksten en tekstgedeelten in de LXX die verschillen van de Masoretische tekst.

Dit Lexicon Bijbels Grieks is een uitbreiding en herziening van het Lexicon Nieuwe Testament dat in 2009 verscheen en in 2010 een tweede druk beleefde. Het is uitgebreid met de woorden uit de Septuagint.

De Septuaginta is een Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel door Joodse geleerden tussen de derde en eerste eeuw v.Chr. De laatste jaren krijgt de Septuaginta steeds meer belangstelling, omdat die vertaling is gebaseerd op Hebreeuwse teksten die ouder zijn dan de thans bekende Hebreeuwse teksten.

Voor wie de taal van het Nieuwe Testament wil doorgronden is de Septuaginta van groot belang. De Septuaginta geeft het taalveld weer van de schrijvers van het Nieuwe Testament. Die kenden doorgaans niet de Hebreeuwse teksten van het Oude Testament, alleen de Griekse vertaling ervan: de Septuaginta.

Over de auteur
Johan Murre (1944) was docent godsdienst en als pastoraal medewerker verbonden aan diverse kerken in Zeeland. Van hem verscheen eerder bij Skandalon de Basiscursus Bijbels Hebreeuws, een internetcursus met landelijke studiedagen en online begeleiding.
waardering Johan Murre heeft een formidabel mooi werk afgeleverd en met deze tweede uitgave vervolmaakt.
Het grootste pluspunt vind ik dat het een Nederlandse uitgave is. Er zijn nl. wel veel Engelse uitgaven van dit soort boeken, maar je moerstaal leest toch altijd het beste! Daarnaast is de opname van de algemene betekenis in profaan Grieks erg mooi, meestal wordt alles gelijk Bijbels ingekleurd.
Ook de equivalenten van Hebreeuwse woorden (verkregen via de Griekse woorden uit de Septuagint) werpt vaak nieuw licht op een tekst.
Een prachtig naslagwerk bij het bestuderen van Gods Woord.