zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Iedereen geloven is even verkeerd als niemand geloven"

De wereldwijde vloed

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
gegevens vloed

Een recensie

De wereldwijde vloed
Tjarko Evenboer
ISBN 978-90-5999-017-3
430 blz.
paperback
opgenomen 01/06/2013
prijs € 19,95
inhoud De achterflap vermeldt:
De wereldwijde vloed neemt de lezer mee op een spannende ontdekkingsreis naar de oorsprong van de mensheid. Waar komen wij mensen vandaan? Wie zijn onze verste voorouders? En wat heeft een wereldwijde vloed hiermee te maken?
De ontdekkingsreis die dit boek beschrijft is spannend, omdat de auteur het lef heeft gehad nu eens niet de natuurwetenschap als uitgangspunt te nemen. In dit boek geen verhalen over gefossiliseerde planten en dieren, aardlagen en geologie. Dit boek bekijkt de vroegste geschiedenis van de mensheid door de bril van de volksverhalen en mythologieën van volken van over de gehele wereld. En wat blijkt... deze overleveringen vertonen opvallend veel overeenkomsten met de verhalen die we terugvinden in de Bijbel, in Genesis 1 tot en met 11.
Auteur Tjarko Evenboer laat in dit boek een origineel historisch licht schijnen op het scheppingsverhaal, de zondeval van Adam en Eva, de zondvloed en de toren van Babel. Ook schrijft hij over zaken als het ontstaan van religies, de oorsprong van de indianen en vroege migraties naar Amerika. Een intrigerend boek dat raakt aan de kern van ons bestaan.
waardering De achterflap spreekt over spannend, intrigerend, een ontdekkingsreis. Dit heb ik ook zo ervaren, bij het lezen van dit boek.
Het is inderdaad een ontdekkingsreis van het begin van de schepping tot de recentere geschiedenis. Tjarko's boek leest gemakkelijk en is zo spannend dat je het hoofdstuk wilt uitlezen, ook al is het al laat! Het is bovenal intrigerend, omdat je zoveel dingen leest waar je nog nooit van gehoord hebt.
Het is een verademing te lezen dat iemand uitgaat van de betrouwbaarheid van de Bijbel, dit als uitgangspunt neemt en tracht de puzzlestukjes te begrijpen. Ook als je niet gelooft, dat de Bijbel waar is, zijn er toch wel heel veel 'toevalligheden' die te toevallig zijn om af te doen als toeval. Dat de wereldwijde vloed in zowat alle culturen in de mythologie/verhalen voorkomt met daarin steeds weer de elementen van de geschiedenis zoals die in Genesis tot ons komt, is geen toeval. Er is een oorspronklijke bron!
De recensies op dit boek zijn wisselend. Met name uit de academische hoek is er kritiek. Dat was te verwachten, omdat er wat heilige huisjes omgaan en het uitgangspunt anders is. Het frapante is dat er dus ook op sommige gebieden geen onderzoek gedaan wordt, omdat dit niet past binnen het evolutionistiche denken! Daarnaast is er kritiek op sommige bronnen, qua tijdsdatering en b.v. de Toledot theorie van Wiseman (die naar mijn idee toch wel een goede aanzet is om verder over na te denken en uit te werken).
Al met al een zeer interessant boek, die de (Bijbelse) geschiedenis voor je ogen schildert, makkelijk leest en de strijd tussen een liefdevolle God en satan (die hiervoor de mens gebruikt) weergeeft. De strijd is nog volop gaande en een tipje is opgelicht door dit boek. De betrouwbaarheid van de Bijbel wordt onderstreept en dat geldt niet alleen voor het verleden, maar ook voor het hier en nu en in de toekomst!
De wereldwijde vloed - interview en presentatie op Brink TVIk vond ook nog een mooie video met een interview met Tjarko en zijn vrouw en de presentatie van zijn boek, in de ark te Dordrecht, zie Brink TV