zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter

De IS(is) crisis

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
gegevens isis crisis

Een recensie

De Isis Crisis
Charles Dyer & Mark Tobey
ISBN 978-94-9223-402-5 / NUR 707
159 blz.
hardcover
uitgebracht in 2015
opgenomen 21/09/2016

Prijs € 8,95
inhoud De flap vermeldt:

ISIS is de naam van een terreurbeweging in het Midden-Oosten die bij velen angst inboezemt.
Duizenden mensen, mannen, vrouwen en kinderen zijn door de leden van deze terreurgroep op barbaarse, mensonterende wijze van het leven beroofd. Niets en niemand wordt ontzien. 
Maar er is nog zoveel dat we niet weten over IS.

  • Hoe is deze beweging ontstaan?
  • Wat onderscheidt hen van andere terroristische groeperingen?
  • Zal ISIS een rol spelen in de eindtijd?
  • Wat betekent ISIS voor Israël?
  • Hoe moeten christen reageren? 
In dit boekje geven de auteurs Charles Dyer en Mark Tobey antwoord op deze en vele andere vragen.
Puttend uit de geschiedenis, de actualiteit en Bijbelse profetieën, proberen ze de lezers te leiden door de matrix van conflicten in het Midden-Oosten en de rol van ISIS in al deze zaken. 

Tot slot moedigen ze christenen aan om de geestelijke wapenrusting te hanteren, rustig te blijven en te zien op Jezus.
waardering Schijnbaar vanuit het niets is de radicaal islamitische beweging in Irak opgekomen. Met haar barbaarse wreedheid boezemt deze soennitische terreurbeweging de wereld angst in.
Na een aanvankelijke razendsnelle en bijna onstuitbare opmars met veel veroverd gebied, is het gebied wat Abu Bakr al-Baghdadi, de oprichter van IS, tot kalifaat heeft verklaard al weer aardig geslonken.

Door haar opkomst rijzen veel vragen op. Waar komt IS vandaan? Welk verband bestaat er tussen de Eerste Wereldoorlog en IS? Een belangrijke vraag! Wat is het verschil tussen soennieten en sjiieten? Is IS een bedreiging voor Israël? Leidt IS tot Armageddon?

Bekende namen en gebeurtenissen uit de recente geschiedenis passeren de revue: Saddam Hoessein, 9/11 en Osama bin Laden. De voorbode en achtergrond voor de opkomst van IS.

Ook de Bijbelse profetieën komen vanzelfsprekend aan bod. Welke mogelijke rol speelt IS in de vervulling daarvan? Bestaat er een verband tussen IS en Armageddon?

Vanuit Psalm 11 gaan de schrijvers in op de vraag: Hoe kunnen christenen met crisissen als deze omgaan? De conclusie is: IS vormt weliswaar nu een crisis voor de wereld, maar niet voor de Koning der koningen. Als we op Hem zien, kunnen we elke crisis tegemoet treden. We zien dit ook in de getuigenissen uit het Midden Oosten en wereldwijd. We zijn hier tijdelijk op aarde, maar ons einddoel is boven. We dienen nu al een alwetende, zorgende en almachtige God, Hij laat Zijn kinderen nooit alleen. Een prachtige afsluiting van dit boekje.

Het boekje leest prettig, is gestructureerd opgezet en geeft relevante (achtergrond)informatie, die gedoseerd gebracht wordt.
Je kunt wel zien dat dit boek erg gericht is op Amerika en er een beperkte visie is voor andere landen in de wereld die tegen IS vechten en de invloed die dit heeft op Europa.

Voor iedereen die zich meer wil verdiepen in IS en de moslim"theologie" (de denkwijze met overheersende woede en haat - hoofdstuk 4) is dit boekje een aanrader.