zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Ware woorden klinken niet mooi"

De wereldgeschiedenis in een notendop

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
gegevens wereldgeschiedenis

Een recensie

De wereldgeschiedenis in een notendop
Jan van Oudheusden
ISBN 978-90-8564-276
184 blz.
harde kaft
opgenomen 22/06/2013
inhoud De achterflap vermeldt:
Wat hebben de oude Grieken bijgedragen aan de westerse beschaving? Waardoor ging het Romeinse Rijk ten onder? Welke rol speelde de Kerk in de Middeleeuwen? Wat was het geheim van de welvaartsgroei van onze Gouden Eeuw? In hoeverre bouwde de Verlichting voort op de Renaissance? Wat bleef hangen van de schoksgewijze veranderingen tijdens de Franse Revolutie en Napoleon? Hoe ontwikkelden industrie en welvaart zich in de negentiende eeuw? Hoe kon de afloop van de Eerste Wereldoorlog de kiemen van de Tweede Wereldoorlog al in zich dragen? Waardoor ontstond het conflict in het Midden-Oosten? Wat waren de gevolgen van het "wonderjaar" 1989?
De wereldgeschiedenis in een notendop geeft een antwoord op deze en vele andere vragen. De historicus Jan van Oudheusden schetst de hoofdlijnen van de wereldgeschiedenis, van de prehistorie tot het jaar 2000. Het boek is overzichtelijk opgebouwd en prettig leesbaar geschreven. Er worden veel dwarsverbanden gelegd en vergelijkingen getrokken door de tijd heen. Zo ontstaat een handig naslagwerk, bestemd voor ieder die zijn historische kennis wil opfrissen.
  Jan van Oudheusden schrijft in een bondige stijl en neemt je mee van de prehistorie tot de recente gechiedenis. Je ziet in een kort tijdsbestek de geschiedenis vanuit de hele wereld aan je voorbij trekken. Mooi om verbanden te zien en inderdaad bestemd om je geheugen op te frissen. Je ziet de eerbied voor de Schepper die er eeuwen lang was (al dan niet opgelegd) met de verlichting verdwijnen en de mens (met zijn wetenschap en ongebreideld optimisme in de maakbaarheid van deze wereld) de maat van alle dingen worden.
Ik mis in dit boek eigenlijk een uitklapvel met de geschiedenistermen. Wat betekent bourgeoisie, wat was ook al weer de renaissance en de verlichting, waar komt barok vandaan? etc. Dat zou het boek nog meer af hebben gemaakt en als naslagwerk meer waarde hebben gegeven.
Ik heb dit boek in rap tempo gelezen en ... mijn geheugen is weer opgefrist.