De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat