Aan het geluk hangt geen prijskaartje

Een klap in je gezicht

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

klap in gezichtIs het je weleens overkomen? Dat iemand je in je gezicht sloeg? Dat je perplex stond, diep gekrenkt tot in je tenen, zodat je er niet van slapen kon? Boosheid kwam in je op en je kon je (bijna) niet beheersen om terug te slaan of terug te bekken.
Kan gebeuren, zeggen we dan, relaties kunnen moeilijk liggen. Jammer. Hoe je het wendt of keert, zulke gebeurtenissen laten wat van onze aard zien. Iemand kan een kort lontje hebben, of snel zijn lam geslagen.
Er is een mooie spreuk toepasbaar. “Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.” (Spreuken 15:1) Maar, er is niet altijd iemand in de buurt om een zacht woord te spreken! Nee, je moet jezelf (leren!) beheersen. Afleggen noemt Paulus dit, (Kolossenzen. 3:8). Moeilijk.


Er zijn mensen in de Bijbel die in hun gezicht werden geslagen. Wat was hun reactie? De profeet Micha werd belaagd door Zedekia, een woordvoerder van de valse profeten. Zedekia was beledigd. “Hij sloeg Micha op zijn kaak, en zei: langs welke weg is de Geest van de HEERE van mij weggegaan om tot u te spreken?” Micha verdedigde zich kalm: “Zie, u zult het zien, op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen.” (1 Koningen 22: 24 en 25)

Jeremia
, de profeet, adviseerde: “Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat, laat hij met smaad verzadigd worden.” (Klaagliederen 3:30) Jezus citeerde hem: “Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere.” (Lukas 6:28; Mattheus 5:39)

Het moet worden gezegd: wie niet terugslaat toont liefde en beheerst de situatie.
Onze Heer werd meerdere keren in Zijn gezicht geslagen, tijdens de ondervraging bij hogepriester Annas, Johannes 18:22: “Een van de dienaars die daarbij stond, gaf Jezus een slag in het gezicht.” Jezus antwoordde kalm: “Als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken heb, waarom slaat u Mij dan?”
Toen Hij daarna bij de hogepriester Kajafas voor het sanhedrin stond werd het een ‘tikkie’ erger. Vreselijk kinderachtig. Dienaren kleineerden Hem met een kinderspel, zoals een kind. geblinddoekt in het midden van de kring, moet raden wie hem een tik op de wang gegeven heeft. Dan werd geroepen: wie heeft je geslagen? Dit spel speelden volwassen mannen met Jezus, Lukas 22:64 beschrijft dit: “En nadat ze Zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij Hem in het gezicht en vroegen Hem: Profeteer, wie is het die U geslagen heeft?”  (Markus 14:65). De Heer kon veel verdragen.

Ook Paulus kreeg klappen. Ananias, hij “beval hen die bij hem stonden hem op de mond te slaan.” Toen reageerde Paulus heftig: “God zal ú slaan, witgepleisterde wand! Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken overeenkomstig de wet, en geeft u bevel, tegen de wet in, mij te slaan?” Handelingen 23:2 en 3.

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> bron:https://en.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin_trial_of_Jesus#/media/File:Jesus_en_casa_de_Anas_Museo_del_Prado_Jose_de_Madrazo.jpg
Jesus about to be struck in front of the High Priest Caiaphas, as in John 18:22, depicted by Madrazo, 1803
The author died in 1859, so this work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright termis the author's life plus 100 years or less.  • Abraham, zijn roeping en zijn leven (08)

    Het hernieuwde verbond uit: AMEN 81, pagina 26 Sebastiaan de Graaf De kinderdoop wordt door veel kerkmensen gezien als vervanging van de besnijdenis. Men meent dat wij delen in het verbond dat Abraham met God sloot. Maar wat houdt dat verbond en die bijbehorende besnijdenis in? Inleiding Eigenlijk gaat het in Genesis 17 om een hernieuwde verbondssluiting, waarbij God eerder gemaakte afspraken met...