Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven; en tegelijk: je bent meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.
Tim Keller, Redeemer Presbyterian Church, New York

Gebruikte God een passer?

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Wat is het midden van de aarde? Dat is niet gemakkelijk te bepalen. Uitkomsten van metingen verschillen, omdat meetmethoden en uitgangspunten verschillen. Wat feiten.

  • Even ten noorden van Quito, in Ecuador, zou het midden van de aarde liggen. In la Mitad del Mundo kun je bij het monument staan op punt 0° 0’ 0’’ om een leuke foto te maken.
  • Google Maps wijst de Centraal- Anolitische stad Çorum aan als het aardse geografische midden van de landoppervlakte, 40°52′N 34°34′O.
  • Binnen de islam is Mekka, met de kaäba als exact middelpunt, het midden van de aarde. Dr. Hussain Kamalud-Deen bewees dit. Hij mat op landkaarten het droge land van de continenten met een passer. In het midden van de continenten zou Mekka liggen. Deze stad wordt daarom niet alleen als religieus, maar ook als geografisch centrum gezien, van waaruit de wereld aan de islam onderworpen wordt en hun heerser zal zetelen.
Bunting Jeruzalem Wat zegt de Bijbel over ‘het midden van de aarde’? Een resultaat van een meting vinden we niet. Maar wel betekenisvolle gegevens, zoals in Psalm 74:12. Asaf treurde over de tempelverwoesting, maar verloor niet de hoop. Hij schreef: “Toch is God mijn Koning van oudsher, die in het midden der aarde verlossing bewerkt.” Wat bedoelde hij met ‘het midden’? De plaats van de tempel? Komt de verlossing daar vandaan?
Jesaja is concreter. Hij noemt Israël. “Op die dag zal Israël de derde zijn - naast Egypte en Assyrië -, een zegen in het midden van de aarde” (Jesaja 19:24).
‘Midden’ in beide citaten is het Hebreeuwse kerev, centrum. Je mag ook ‘het centrum van de aarde’ lezen.
De verlossing zou uit Sion komen (Psalm 14; Romeinen 11:26). Dit bepaalt ons bij Jeruzalem. Niet een geleerde, maar de HEERE Zelf wees deze stad aan als het midden. “Zo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem: Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet met landen eromheen” (Ezechiël 5:5). Daar zal de HEERE gaan wonen: “Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen” (Zacharia 8:3a). Het midden hier is tavek. Het accentueert verdeling, plaatsbepaling, zie Genesis 16.

Jeruzalem wordt het godsdienstig centrum van de wereld. Lees deze prachtige profetie maar eens: “Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem” (Micha. 4:2). Het zal de stad van de grote Koning worden, Christus Jezus, Mattheus 5:35; Psalm 48:2. Dit is door de HEERE gezegd: “Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten (Ezechiël 43:7).


Ineke van Lieshout


* Islaam.nl

Afbeelding -> bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1581_Bunting_clover_leaf_map.jpg
Jeruzalem in het centrum van de wereld, volgens een kaart van Heinrich Bunting uit 1581
Stylized world map in the shape of a clover-leaf (the three classical continents of Europe, Asia, Africa), with Jerusalem at the center, with additional indication of Great Britain, Scandinavia and America / the New World. Page 4f. of Die eigentliche und warhafftige gestalt der Erden und des Meers (1581), printed in Magdeburg.
This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.


  • Waar komt Pasen vandaan?

    uit: AMEN 77, pagina 6 Pasen is het feest van de opstanding van Christus. Althans dat is het in de loop der tijd voor de christenen geworden. Van oorsprong is het feest dat wij "Pasen" noemen een heidens feest. Het woord 'Pasen' is afgeleid van het Griekse 'Pascha', dat de weergave is van het Hebreeuwse 'Pesach', hetgeen betekent: voorbijgaan (vgl. het Engelse woord "Passover). We denken daarbij...