Waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is.
Uitspraak van een vervolgde christen

Winter, of liever de zomer?

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
winterHet was 605 vóór Christus, november / december, volop winter in Judea. In Jeremia staat dat koning Jojakim in dit koude stormachtige regenseizoen de warmte opzocht: “Terwijl de koning in het winterpaleis zat – het was de negende maand – met vóór hem een brandend kolenbekken, …” (Jeremia 36:22). Hij zat in een meer beschut deel van het paleis bij de haard. ‘s Zomers woonde hij daar in een andere ruimte.
De koning en rijke Judeërs kenden de luxe van een zomer- én een winterverblijf (Amos 3:15). Zo zat koning van Moab, Eglon, ‘s zomers in een coole bovenkamer in Jericho (Richteren 3:20); een goed geventileerde kamer, volgens de Net Bible.

zomerZomer en winter zijn dé twee seizoenen die de Bijbel onderscheidt. Over lente en herfst wordt niet gesproken. “Zomer en winter, U hebt ze geformeerd”, zei Asaf in Psalm 74 (Vers 17). De mens heeft daar geen hand in gehad. Zoals bekend zijn seizoenen verbonden aan de stand van zon en maan. Die zijn door de Schepper gesteld tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren (Genesis 1:14). “Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij ondergaat” (Psalm 104:19).
De winter is in Israël het regenseizoen. Afgezien van de kou waren destijds de plasregens niet mis (Ezra 10:9). Men zag uit naar de zomer. "De winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbijgegaan" (Hooglied 2:11). Tijd om naar buiten te gaan. Kom! De natuur staat op uitlopen. “Wanneer de vijgenboom zijn bladeren voortbrengt, weet u dat de zomer nabij is" (Markus 13:28), zei de Heere tegen Zijn discipelen.
De zomertijd geeft nagenoeg geen regen. “Evenmin als de sneeuw in de zomer, en regen in de oogsttijd, past eer bij een dwaas” (Spreuken 26:1). Het is het seizoen van dorsen en oogsten van koren, graan, druiven en de vele vruchten waaraan Israël rijk is.

Winter en zomer verwijzen naar de wederkomst van de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk. Hij had de discipelen duidelijk gemaakt dat Jeruzalem met de tempel verwoest zou worden. Dan zal men moeten vluchten. Zij vroegen toen: “Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (Mattheus 24:3) Hij antwoordde hen: “Bidt dat uw vlucht niet in de winter is” (Mattheus 24:20).
In Mattheus 13:39 sprak Hij met hen over de oogst van het onkruid (beeld van alles wat boos is), dat verbrand zal worden. “De oogst is de voleinding van de wereld (ltl. eeuw) …” Na de ‘oogst’ (het einde van de zomer), de voleinding, breekt de periode van het Koninkrijk der hemelen aan, het Messiaanse rijk met de Heere Jezus als Koning. “Op die dag (te dien dage) zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en ‘s winters zal het plaatsvinden (Zacharia 14:8).

Toch maar liever de zomer?

Ineke van Lieshout

Afbeelding 1 - winterboom.
Bron: https://pxhere.com/en/photo/1377021.
Foto gemaakt door onbekend.
Copyright CC0.
Plaatje verkleind.

Afbeelding 2 sinaasappelboom.
Bron:
https://pxhere.com/en/photo/178054.

Foto gemaakt door onbekend.
Copyright CC0.
Plaatje verkleind.

  • Abraham, zijn roeping en zijn leven (05)

    uit: AMEN 78, pagina 26 - Sebastiaan de Graaf Wat je belooft, moet je doen. Maar dit is vaak niet de realiteit in ons leven. Hoe vaak beloven wij een ander niet iets, wat wij uiteindelijk niet nakomen? Omgekeerd gebeurt hetzelfde. Wat dat aangaat zijn wij zowel de dader als het slachtoffer van onze eigen loze beloften. Niet voor niets staat er in de Psalmen: "Het is beter bij de HERE te...