Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva
  • 05 04
    samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 12 04
    samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Hotels, reisbureaus, basisscholen, faculteiten, Thorascholen en synagogen dragen in en buiten Israël dikwijls de Bijbels georiënteerde naam ‘Eretz Ha Tzvi’. Het betekent: Israël het Land van de gazelle, vergelijk: Nederland het land van de fiets, (de gazelle).

tzvi eretz hatzv

Al springend en rennend vertoont de gazelle (tzvi) zich ook vandaag in de Negev en het gebergte. De gazelle is snel (1 Kronieken 12:8; 2 Samuel 2:18)! Zij kunnen een korte tijd 90 km per uur rennen en zich in droge tijden goed handhaven.
Volgens de wet van Mozes zijn het reine dieren (Deuteronomium 15:22). Hoewel moeilijk te vangen (Spreuken 6:5), zal het niet verbazen dat zij aan het hof van Salomo op het menu stonden (1 Koningen 4:23). In Ezra 2:57 is iemand met de naam Gazellen-vanger: Pocheret-hazebaim. Een discipelin in Handelingen 9:36 heet ook gazelle, Tabitha, Aramees voor gazelle. Zij wordt ook Dorcas genoemd, Grieks voor gazelle.

tzvi gazelleDe witte, strakke belijning op de kop met de diep donkere ogen en de elegante hoorns, ook bij vrouwtjes (!), zijn karakteristiek voor gazellen. Zij zijn rank van voorkomen. In oude Bijbelse tijden werd de bijzondere schoonheid van deze hert-achtige antilope gezien, een liefdessymbool voor dichters. Je hoort het Salomo zeggen: “Mijn Liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert.” (Hooglied 2:9a, zie 8:14a)
Dit schepsel is een beauty! In de wonderlijke wereld van het Hebreeuws komt dit tot uitdrukking. Het woordje tzvi betekent namelijk ook vreselijk mooi. Als iets tzvi is dan heb je het over een schoonheid, zo schitterend, dat het zich opvallend onderscheid, een sieraad, iets dat eer verdient, heerlijkheid.
Als David diep treurig is over koning Saul en zijn zoon Jonathan, beiden gesneuveld in de oorlog met de Filistijnen, dicht hij in zijn Lied van de boog: “O sieraad (gazelle) van Israël, op uw hoogten ligt hij, gesneuveld, hoe zijn de helden gevallen” (2 Samuel 1:19). David verwijst hier naar zijn hartsvriend Jonathan (1 Samuël 18:1,) en naar Saul. Laatstgenoemde was een mooie man goed van porporties, (1 Samuel 9:2). Zij waren sneller dan arenden (2 Sam. 1:23), onafscheidelijk, zelfs in hun dood (2 Samuel 1:23). Hij zag hen als één, een sieraad van Israël, een gazelle.

Er is een bekend lied in Israël met de titel Eretz Tzvi, dat gelijksoortige emoties omvat, waarin soldaten hun strijd om hun prachtige land en hun gesneuvelden bezingen. Ook hier zien we de dubbele betekenis: ‘Eretz Ha Tzvi’ betekent namelijk ook Sieraadland, het land wat zij verdedigen, met helikopters en vlugge, snelle soldaten als gazellen. https://www.youtube.com/watch?v=a2z1bi6yios

Sieraadland, zo wordt Israël in de Bijbel genoemd, bijvoorbeeld in Daniël 11:16. Ezechiël schrijft dat het land (in de toekomst) een Sieraad zijn zal onder al de landen. Jesaja profeteert over de Messias (de Spruit). Hij vergelijkt Hem met een tzvi, een sieraad zo onnavolgbaar indrukwekkend heerlijk: “Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk Sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn” (Jesaja 4:2).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gazellen