God ziet ons zoals we zijn, houdt van ons zoals we zijn, accepteert ons zoals we zijn.
Maar door zijn genade laat hij ons niet zijn zoals we zijn.
Timothy Keller

IK heb je tranen gezien!

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
IK heb je tranen gezien!Verdriet in dit leven ontloop je niet. Van groot verdriet ben je kapot. Er is tijd nodig voor verwerking. In zo’n periode kan het lijken dat God nergens is. Dit is ook de ervaring van de psalmdichter: “Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?” (Ps. 42:4) Maar, Psalm 10:14 zegt dat Hij er wel bij is: “Ú aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het Uw hand geeft”. Al je leed mag je vrijmoedig bij Hem brengen. Hij kent je in je situatie.

Je schamen voor tranen? Dat hoeft niet. De doodzieke David bekende dit aan de HEERE: “Ik ben moe van mijn zuchten, heel de nacht maak ik mijn bed nat, doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen” (Ps. 6:7; 39:13). Koning Hizkia was ook doodziek en bad. Wat vertelde Jesaja hem even later? “Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien” (2 Kon. 20:5). De HEERE zag zijn tranen, had zijn gebed gehoord.
Jezus Christus was de dood nabij en zelfs Hij huilde van angst. “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst” (Hebr. 5:7 NBG; Mark. 14:34). De Vader nam de angst weg voor het immense leed dat Zijn Zoon dragen moest. Hij zag Zijn tranen, hoorde Zijn smeking.

God is niet ongevoelig voor verdriet en (doods-)angst. Hij ontfermt Zich op Zijn tijd. Paulus beleefde dit met Epafroditus. “Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben” (Filp. 2:27).

Drie keer lezen we dat de HEERE tranen van Zijn volk (Israël) zal afwissen. Het betreft hen die in de toekomst uit de grote verdrukking komen. “Het Lam …. zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen” (Openb. 7:17). Als het de nieuwe hemel en aarde betreft, “zal God alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openb. 21:4).
Tranen afwissen, een metafoor die duidelijk maakt dat God het verdriet zal wegnemen. Het grondwoord betekent: uitwissen, wegdoen. Jesaja mocht het op dezelfde wijze bekend maken: “Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken” (Jes. 25:8).

"Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden” (Jak. 5:13).

“Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus” (Philm. 1:3).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> Bron: https://pxhere.com/nl/photo/745052.
Foto gemaakt door onbekend.
Copyright CC0 Public Domain.
Plaatje verkleind.

  • Dia (door middel van - doorheen)

    In een vroegere studie (Door middel van Christus) zagen wij uit menig voorbeeld, dat "dia" met de 2e naamval (Genitief) dikwijls betekent "door middel van". Wij voegen hier nog een paar gevallen bij, namelijk: 2 Timotheus 2:2 "Hetgeen gij van mij gehoord hebt door middel van vele getuigen". De gewone vertaling geeft een geheel andere indruk. 1 Thessalonicenzen 4:14 "God degenen, die ontslapen zijn in...