Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven; en tegelijk: je bent meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.
Tim Keller, Redeemer Presbyterian Church, New York

Met je hart in het Oosten

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
De klaagmuurWebcams staan er vierentwintig uur per dag op gericht!* Waar je ook bent, met je IPhone kun je een blik werpen op de Westelijke muur in Jeruzalem. Dáár bevindt zich voor Joodse gelovigen het hart van de Joodse natie. Overal op de wereld bidden zij bijna tweeduizend jaren drie keer per dag richting Jeruzalem met de Muur in gedachten.

De Muur is voor hen dé ‘heilige plaats’. Heilig, omdat deze verbonden was aan de verloren gegane tempel. Volgens rabbijnen heeft een heiliger plaats niet bestaan, omdat God vanouds in de tempel woonde (2 Kron. 7:1). In de Midrasj is het ‘geheim’ van de Muur dat de tegenwoordigheid van God (de Sjechina), - in de Tempel van Salomo -, nooit is vertrokken.

De Muur wordt ook de Westelijke muur genoemd. Waarom? Het Heilige der heiligen bevond zich aan de westzijde van de tempel. De Muur ligt aan die kant. Vandaar ‘Westelijke muur’. In het Joodse denken heeft dit een diepe betekenis. ‘Westelijke muur’ wil zeggen dat deze, met de Sjechina, het dichtst mogelijke punt vormt van de 'poort naar de hemel'.

De Klaagmuur. Zo noemen Joodse mensen de Muur niet. Anderen gaven die naam, omdat men Joden bij de Muur zag klagen en wenen over de verwoesting van hun tempels en de verstrooiing van hun volk. Klaagmuur komt uit het Arabisch, al-Mabka en betekent ‘plaats van de wenenden’. Dit rouwen zie je daar vooral op de Joodse gedenkdag Tisja b’Av , de negende van de maand av, de dag waarop zowel in 586 v. Chr. als in 70 n. Chr. de tempels vernietigd werden. Op die dag wordt het boek Klaagliederen gelezen en is het de Muur van de Klaagliederen.

Dan de naam Kotel, Hebreeuws voor muur. Die komt van het enige Bijbelvers waar muur de vertaling is van kotel: “Mijn Liefste… Zie, Hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen” (Hooglied 2:9). Rebbe Acha koppelde deze tekst aan de Muur. Wie staat achter de Muur op het Tempelterrein te kijken? Is dit de Messias? Hij die komen zal? Acha hield het erop dat die Hij de Sjechina is. Het mag beeldspraak zijn! In deze opvatting staat Israëls God achter de Kotel.

De genoemde betekenissen worden gedragen door de Joodse traditie. De laatste jaren onderzoekt men of de locatie van de tempelberg met de Muur wel goed is herkend. Het lijkt respectloos en bijna heiligschennis om dit te betwijfelen. Er is een stroming die op twee punten de vinger legt.
- De Heere Jezus zei dat van de tempel van Herodes er geen steen op de andere zou blijven (Matt. 24:2). De verwoesting vond plaats in 70 n. Chr. Kan op Zijn Woord de Muur er dan nog staan?
- De tempel van Salomo en Ezra stond op de berg Sion, de berg Moria, op de dorsvloer van Ornan in de stad van David (1 Kon. 3:1). Deze stad lag ten zuiden van de huidige tempelberg.

Meer weten? https://www.youtube.com/watch?v=i2eFuSAQiV4.

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> bron: https://pixabay.com/nl/photos/gebed-klaagmuur-joden-jeruzalem-650426/
Foto van Maciej Jaszczolt.
Free for commercial use, no attribution required.

  • Door middel van Christus

    Elk geïnspireerd woord heeft zijn waarde, de voorzetsels niet het minst. De Heilige Geest spreekt veel over het middelaarschap van Christus en gebruikt dan het Griekse woord "dia", dat meestal door "door" in de vertalingen wordt weergegeven, doch de betekenis heeft van "door middel van" als het met de 2e naamval gebruikt wordt. In de volgende verzen plaatsen wij "door middel van" voor "dia":...