Ga eens op de lat zitten in plaats van hem steeds hoger te leggen!
  • 20 02
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
  • 23 02
    samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Een woord dat we niet vaak gebruiken in onze taal.
Ontferming is een bijzonder Bijbels woord. Het drukt medelijden in de overtreffende trap uit. We kunnen medelijden hebben en onze weg vervolgen, maar ontferming gaat een stap verder. Het gaat om meeleven, maar ook verandering in de situatie brengen.

In Markus 1:40-45 komen we een melaatse man tegen (grondtekst lepra). Een melaatse was ceremonieel onrein, werd sociaal uitgesloten en mocht niet aangeraakt worden (zie Lev. 13 en 14). Melaatsheid is een beeld van de zonde. De melaatse kent zijn situatie en vraagt in geloof : “Als U wilt, kunt U mij reinigen”. De Heere Jezus ziet de zondaar, zijn situatie en zijn geloof en is met innerlijke ontferming bewogen. Het is opmerkelijk dat de Heere Jezus de man aanraakt, Hij vereenzelvigt Zich met de zonde/zondaar.

Lukas 7:11-17 beschrijft de dood van een zoon. In Nain heeft een weduwe haar enige zoon verloren. De Heere Jezus en zijn discipelen komen door de stad. “Toen Hij haar zag, was Hij met innerlijke ontferming bewogen”. De Heere is bewogen over het verdriet van het verlies en de uitzichtloosheid voor de vrouw, die nu zonder kostwinner verder moet. Ook hier raakt de Heere Jezus de jongen aan.

Het woord splagchnizomai (ontfermen) komt 12 keer in de Bijbel voor en spreekt van een diep innerlijk gevoel van medelijden en barmhartigheid. In de Joodse achtergrond heeft het te maken met de ingewanden, waar de bron van de emoties te vinden zijn.

In de Evangeliën lezen we dat de menigte de Heere Jezus blijft volgen waar Hij ook heen gaat (Markus 6:30-34). Ze zijn zoekende en de Heere ziet niet alleen het lichamelijk leed, maar ook het geestelijke. De (Joodse) mens gaat door het leven zonder een Leidsman, dolend en blind. Het beroert Hem en Hij begint hen veel dingen te onderwijzen. Het geloven en ‘ontdolen’ is alleen mogelijk door het Woord.

Na de verheerlijking op de berg komt de Heere Jezus bij een bezeten jongen en zijn vader. De vader vraagt: “Als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons”. De vader doet, in geloof, een beroep op de Zoon voor ontferming die hij ook ontvangt.

Barmhartige SamaritaanDe Heere Jezus spreekt in 3 gelijkenissen over ontferming. De barmhartige Samaritaan is de enige Ontfermer en Naaste voor een Joodse man die halfdood aan de kant van de weg ligt. Hij redt en verzorgt hem. Het is altijd het woord en de daad (Luk. 10:25-37).
In de gelijkenis van de verloren zoon spreekt het hart van de Heere voor de zondaar die willens en wetens de eigen weg gaat, maar tot inkeer komt. Voor een ieder is er altijd een weg terug mogelijk (Luk. 15:11-32).

Ook in het perspectief van Gods plan komt de ontferming naar voren. De 2 blinden in Jericho, die in Hem geloven (Heere, Zoon van David), worden de ogen geopend, zoals ook eens bij het gelovig overblijfsel zal gebeuren (Jes. 35:5).

Als je gaat zoeken in de Bijbel dan blijkt dat de zinsnede, “met ontferming bewogen”, alleen in de Evangeliën voorkomt (12 keer!) en alleen door de Heere Jezus wordt gebruikt of op Hem van toepassing is. Splagchnizomai is een werkwoord, het betreft het hart en de daad in het wezen van God: “Want de Heere is een Ontfermer” (Ps. 116:5).

Jaap Wols

Afbeelding -> Bron: http://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-064-good-samaritan/ slide 12
Copyright: use under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 40 International License
Plaatje verkleind.