De hoeveelheid angst is zo groot als alles waar je gehecht aan bent.
Priester Danneels

Zeven zonen!

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Wanneer je zegt ‘zeven zonen’, dan volgt vast de reactie: vader Abraham*. In deze bekende carnavalskraker heeft hij zeven zonen. Echter, de Bijbelse Abraham had er acht!**
Het krijgen van zonen was destijds voor Israël van groot belang. Zonen zorgden voor de oude dag, hielden de stam in stand, bewaarden het erfdeel en gaven de godsdienst door.
Zij waren hét bewijs van vruchtbaarheid. “Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN, een beloning is de vrucht van de schoot” (Ps. 127:3 NBG).

Zeven zonen in één gezin vormden een bijzondere zegen van God. Volgens een oud Joods spreekwoord zijn zeven zonen nodig. Twee die hout hakken, twee die water halen, een om de synagoge te bewaken, een schrijver en een dienaar.

Zonen waren in Israël zo belangrijk, dat de schrijver van 1 Kronieken zelfs vermeldde wie er geen zonen hadden: Sesan (1 Kron. 2:34), Nadab en Abihu (1 Kron.24:2) en Eleazar (1 Kron.24:28). Wat een teleurstelling.

We vinden vaders met zeven zonen: Jafeth (Gen. 10:2), die ook zeven kleinzoons kreeg; Job, die er zeven verloor en zeven terugkreeg (Job. 1:2, 42:13); Meselemia, poortwachter, ontving er zeven (1 Kron. 26:2, 3), evenals de priester Sceva (Hand. 9:14). Er is één vader met zeven dochters, Jetro, de priester van Midjan (Exod. 2:16). Mozes huwde een van hen.

‘Zeven zonen baren’ werd een gezegde. Hanna bad: “Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard, maar zij die veel kinderen had, is verkommerd” (1 Sam. 2:5b). Deze tekst kan samenvallen met die uit Jeremia (15:9a) over ‘vrouwe’ Jeruzalem:Zij die er zeven baarde verkommert, zij blaast haar laatste adem uit.” Deze teksten beschrijven figuurlijk de teloorgang van Jeruzalem. Zelfs de sterkste vrouwen, die soldaten in hun schoot droegen, zouden met hun zonen vergaan. Het getal zeven duidt op volheid. Het bekrachtigt het verlies van de vele dode zonen, waardoor moeders niet door hen onderhouden konden worden. Zij verkommerden.

Ruth en BoazDit lag anders bij Naomi. Haar man en twee zonen waren gestorven. Zij wist wat honger was. Had zij kunnen bedenken dat haar leven zich ten goede zou keren? Na de geboorte van haar kleinzoon Obed zeiden haar buurvrouwen: “Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter (Ruth), die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan zeven zonen” (Ruth 4:15).

Is Ruth beter dan de zegen van zeven zonen? Ja. Niet alleen voor Naomi’s levensonderhoud. Uit haar zoon Obed kwam Isaï voort en uit hem David (Ruth 4:22). David wordt de zevende zoon genoemd van Isaï (1 Kron. 2:15), hoewel hij op jongere leeftijd de achtste was (1 Sam. 17:12a). Had hij een overleden broer?
Het bijzondere is dat de geslachtslijst van David doorloopt tot de geboorte van de Messias, de Zoon van David, de Zoon van God (Matt. 1:1).

Jezus Christus. Hij is beter dan zeven zonen! Omdat Hij vele zonen tot heerlijkheid wil brengen (Hebr. 2:10).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julius_Schnorr_von_Carolsfeld-_Ruth_im_Feld_des_Boaz.jpg
Schilderij gemaakt door Julius Schnorr vo Carolsfeld - Ruth im Feld des Boaz
Copyright Publiek domein
Plaatje verkleind.

* Song van Pierre Kartner
** Ismaël bij Hagar, Izaak bij Sara, zes zonen bij Kethura (Gen. 16:15; 21:3; 25:1-6)


  • Moeilijke kwesties Deel 5 - Wie komen er in de hemel?

    Hebben wij een vrije wil? Regisseert God het kwaad? Gebeurt altijd datgene wat God wil? Wie worden behouden en wie belanden er in de eeuwige verdoemenis? Dit en andere moeilijke vragen houden gelovigen al eeuwenlang bezig. In deze serie willen wij proberen iets van een antwoord te vinden op deze vragen. In dit vijfde artikel staan wij stil bij de vraag wie er uiteindelijk allemaal gered worden...