Petrus, what’s in the name?

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

We lezen dikwijls in de Evangeliën en Handelingen de frase: ‘Simon, die ook Petrus genoemd wordt’.
Dan heeft men het over de apostel Petrus. Hij was belangrijk! Aan zijn naam, het is een bijnaam, zit een geschiedenis vast.

Petrus wordt als eerste geteld onder de discipelen (Matt. 10:2). Zijn roepnaam was van huis uit Simon en zijn achternaam ‘zoon van Jona’. Vóór zijn roeping was hij dus bekend onder de naam ‘Simon, zoon van Jona’.
Zijn broer Andreas was een discipel van Johannes de Doper. Deze vond en (h)erkende Jezus als dé Messias, dé Gezalfde, dé Christus. Hij nam Simon mee en leidde hem tot Jezus. Toen gebeurde er dit. “Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus” (Joh. 1:43). Vanaf dat moment had hij er een voornaam bij: Kefas, Petrus. Deze naam behoorde bij zijn roeping tot discipel/apostel.
Petra Jordananië
Kefas is Aramees, de taal die men toen in Israël sprak. Het betekent steen, of een stukje rotssteen, niet te verwarren met een rots. (Petrus is Latijn, vertaling van het Griekse Petros.) Jezus zei dus dat Simon Steen genoemd zou worden. Het was een bijnaam die hem karakteriseerde, zoiets als een stoere man, iemand met een mening, standvastig.

Jezus sprak hem twee jaar later nogmaals op bijzondere wijze aan. Toen Hij met zijn discipelen in Caesarea was vroeg Jezus hen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij noemden verschillende personen. Maar, “Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (Matt. 16:16).  Zo helder had nog geen discipel het geformuleerd. Een waar statement. Jezus is de Zoon van God die leeft! De Heere vond dit een geweldige uitspraak en reageerde hierop. “Zalig bent u, Simon Barjona (zoon van Jona), want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Matt. 16:17). Petrus moest weten dat hij deze kennis niet van mensen had, maar van de Vader. Jezus vervolgde: “Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen” (Matt. 16:18).

‘Op deze petra’, staat er, petra met een kleine letter. Petra betekent rots. Denk aan de oude stad Petra in Jordanië met uitgehouwen huizen in de rotsen. Op petra (rots) wordt de gemeente gebouwd. Wat of wie is hier de rots? Petrus is een mannelijk woord. Petra is vrouwelijk en verwijst daardoor niet naar Petrus zelf.* Het moet haast wel betrekking hebben op zijn fundamentele belijdenis: “U bent Christus, de Zoon van de levende God”.

Deze belijdenis is ons geloofsfundament, de Rots waarop wij staan. Dit zei Jezus: “Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots” (Luk. 6:48). “Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus (1 Kor. 3:11).”

Ineke van Lieshout

*Zie aanhangsel 147 van de Companionbible

Afbeelding -> bron https://nl.freeimages.com/photo/petra-jordan-1-1462122
Copyright: free images
Plaatje verkleind
Petra, Jordanië, Photo by Geoff Hartman