Nederigheid is niet minder van jezelf denken, je denkt gewoon minder aan jezelf.
C.S. Lewis
  • 01 10
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter: thema: "De samengestelde Namen van de HEERE" 20:00 tot 21:30
  • 04 10
    samenkomst met Cees Terpstra - afgelast 10:00 tot 11:30

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
naam betekenis
Amalekieten betekenis onduidelijk; mogelijk: op winstbejag uit; een volk dat oplikt of uitput; dalbewoner 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat B4
Ammonieten afkomstig van Ammon = uit/van het volk/verwantschap 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C3b/D2b/D3a 
Amorieten een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C2a/c 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Askenaz zo is het vuur verspreid; verspreid vuur 
kaart 1 coordinaat F1d/F2b  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
ook een persoonsnaam in Genesis 10:3 en 1 Kronieken 1:6 
Assur een stap of gelukkige, zie ook Assyrie 
ook een volk kaart 1coordinaat F2  
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
ook een stad kaart 14 coordinaat F3a
Avieten afkomstig uit Awwa = omverwerping; ruine/puinhoop /NBG: Awwieten 
een niet-Israelitische volken 
kaart 7 coordinaat B3b
Avvieten afkomstig uit Awwa = omverwerping; ruine/puinhoop /NBG: Awwieten 
een niet-Israelitische volken 
kaart 7 coordinaat B3b
Cafthorieten een ronde knop /NBG: Kaftorieten 
een volk waarschijnlijk op Kreta 
kaart 1 coordinaat D2  
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Caftorieten een ronde knop /NBG: Kaftorieten 
een volk waarschijnlijk op Kreta 
kaart 1 coordinaat D2  
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Chitteer afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittier 
kaart 1 coordinaat E2c  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Chitteers afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittier 
kaart 1 coordinaat E2c  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Chittieten afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittier 
kaart 1 coordinaat E2c  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Edomieten Edom = rood 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C4
Emieten Emiet = geduchten; afgoden 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C3d  
naam van reuzen 
Emmanuel God is met ons /NBG: Immanuel 
komt alleen voor in Jesaja 7 vers 13 en Mattheus 1 vers 23
Enakieten afkomstig van Enak = langnekkig 
zij waren reuzen 
Ferezieten afkomstig van Periz (gescheiden) /NBG: Perizzieten 
een niet-Israelitisch volk
Filistijnen afkomstig uit Filistea 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat B3b 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Gammadieten stoutmoedige krijgers 
een aanduiding
Gesur brug 
kaart 8 coordinaat C4b
Gesuri afkomstig van Gesur /NBG: Gesur = brug 
kaart 8 coordinaat C4b
Gezur brug /NBG: Gesur 
kaart 8 coordinaat C4b
Girzieten afgescheidenen /NBG: Gizrieten
Hethieten afkomstig van Chet = angst; vrees 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 C3a/c 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Hevieten dorpbewoner /NBG: Chiwwieten 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C2c 
Horieten afkomstig van Chori = grotbewoner /NBG: Chorieten 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C4
Jebusieten afkomstig uit Jebus = platgetreden plaats (een naam voor Jeruzalem) 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C3a 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Jeschurun de rechtvaardigen/oprechten; ook: wezenlijk rechtvaardig 
symbolische naam voor Israel
Kanaanieten afkomstig uit Kanaan = laag; ook mogelijk: koopman 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat B2b/d B3b 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Kenieten afkomstig van Kenan (= speermaken; wapensmid), of mogelijk van Kain 
kaart 7 coordinaat C3c
Letusieten gescherpt; scherp
Leummieten (voor de) volkeren
Midianieten afkomstig van Midian = strijd; twist /NBG: Midjanieten 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 1 coordinaat E2c/E3b  
Moabieten afkomstig van Moab = water van de vader, ook nageslacht van de vader 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C3d
Nodab nobel/edel
Parthers betekenis onbekend; wellicht: onderpand /NBG: Parten 
afkomstig uit Parthie
Peloniet een zekere (man); ene 
een aanduiding
Refaieten afkomstig van Rafa = de rustige; genezer; ook: reus 
naam van reuzen 
Scyth afkomstig uit Scythie (betekenis onbekend; wellicht: ruig) /NBG: Skyth
Soa hulpkreet 
naam van een volk
Tarpelieten waarschijnlijk: het gebied over de rivier; misschien: afkomstig van Tripolis /NBG: van het gebied over de Rivier 
een volksaanduiding
Zamzummieten zij die neurien/gerucht maken; ook: samenzweerders 
naam van reuzen
Zuzieten waarschijnlijk: bewegers; rondtrekkers 
kaart 7 coordinaat C2b