Als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat
Johannes de Heer

Gebieden en streken

(Leestijd: 3 - 6 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
naam betekenis
Abilene herberg des vaders; wellicht ook grazige weide 
kaart 10 coordinaat B2b en C2a
Accad sterkte; vesting; kasteel / NBG: Akkad 
kaart 15 coordinaat C2b 
Achaje droefenis; narigheid 
kaart 14 coordinaat C2a/c
Ahava betekenis onduidelijk; mogelijk: stromend water; ik zal bestaan /NBG: Ahawa 
ook een rivier
Akeldama bloedakker; akker des bloeds 
kaart 10 bijkaartje, onder het dal van Hinnom
Akrabbim schorpioenen /NBG: schorpioenen 
kaart 2 coordinaat B4a 
Araba droge vlakte; woestijn 
zie kaart 12 coordinaat D1b/d
Argob hoop stenen 
kaart 9 coordinaat C2b ook een persoonsnaam
Armageddon heuvel/stad van Megiddo = plaats van menigten/scharen /NBG: Harmagedon 
Megiddo kaart 2 coordinaat B2a
Asdoth-Pisga lage plaatsen/ravijnen van de Pisga = deel/stuk /NBG: hellingen van de Pisga
Atroth-addar kronen/diademen van Addar = groot; machtig; glorieus; eerbaar /NBG: Atrot-Addar
Baal-Hermon heer van de (berg) Hermon; heer van droogte, hitte
Babylonie verwarring /NBG: Babel 
kaart 15 coordinaat C2d 
Basan vruchtbaar; effen terrein zonder stenen; lichte zanderige bodem 
kaart 9 coordinaat C1d/C2b 
Bazan vruchtbaar; effen terrein zonder stenen; lichte zanderige bodem /NBG: Basan 
kaart 9 coordinaat C1d/C2b
Bene-berak zonen van Barak /NBG: Barak
Bithynie betekenis onduidelijk; wellicht: terugwijkend land of een gewelddadig rennen /NBG: Bitynie 
kaart 14 coordinaat D1d/E1c
Cappadocie betekenis wellicht: kapiteel (van een zuil); knop; of: provincie van goede paarden; wellicht van kaftoriet /NBG: Kapadocie 
kaart 14 coordinaat E2b/F3a
Chadrach verblijf /NBG: Chadrak
Chaldea gebied waar de Chaldeeen, nakomelingen van Chesed (= sterrenkijker; astroloog), wonen /NBG: Kesed
Chelkath-hazurim veld der zwaarden/messen /NBG: Chelkat-Hassurim
Cilicie betekenis onbekend; mogelijk het land van Celix 
kaart 14 coordinaat E2d
Cinneroth harpen; citers /NBG: Kinneret 
een plaats kaart 2 coordinaat B2a 
vroegere naam van het meer van Galilea  kaart 2 coordinaat B2a
Dalmatie betekenis mogelijk een priesterkleed 
kaart 14 coordinaat B1a/b
Dan-jaan omdat hij het recht/de rechter is
Dekapolis (gebied van de) tien steden 
kaart 10 coordinaat B3bd/C3ac
Dura woonplaats
Eben-haezer steen der hulpe
Edom rood, ook een persoonsnaam en een volk 
kaart 2 coordinaat B4 kaart 7 coordinaat C4 kaart 9 coordinaat C4ab
Efrath vruchtbaarheid, ook een persoonsnaam /NBG: Efrata
Efratha vruchtbaarheid /NBG: Efrata
Emek-keziz vallei van het afhouwen/snijden; ook verboden vallei /NBG: Emek-Kesis 
Eth-kazin tijd/seizoen van de vorst/rechter/leider /NBG: Et-Kasin
Ezel vertrek (in de zin van weggaan) /NBG: Haezel
Fenicie palmbomenland; waarschijnlijk verwant aan Feniks (Mythologische vogel) 
kaart 7 coordinaat C1ac / C2a
Frygie vrij land; mogelijk: droog/dor 
kaart 14 coordinaat D3b/E2a
Galatie land van de Galli(ers)/Kelten 
kaart 14 coordinaat E2b
Galilea omkerend, draaiend, rollend, cirkel 
kaart 10 coordinaat B3a 59 
een meer, ook genoemd de zee van Tiberias 
kaart 2 coordinaat B2b 
Gethsemane olijvenpers, oliepers /NBG: Getsemane 
kaart 11 coordinaat B1d
Golgotha hoofdschedelplaats; schedel 
kaart 11 coordinaat A1b
Gosen betekenis onduidelijk, mogelijk: plaats; grasland 
kaart 12 coordinaat B1/C1
Hachila betekenis onduidelijk; mogelijk: (die) de Here verlicht /NBG: Chakila
Hefa duisternis /NBG: Efa 
geografische aanduiding
Hor-gidgad spelonk/grot van/in de kloof /NBG: Chor-Haggidgad
Idumea het rijk Edom heette in de Grieks-Romeinse periode Idumea 
kaart 10 coordinaat A4d/B4a
Illyrikum betekenis onbekend; wellicht: de lyrische band /NBG: Illyrie 
kaart 14 coordinaat B1b/C1a
Iturea bergachtig; of wellicht voorbij de grenzen; of: hij zal regelen 
kaart 10 coordinaat B1b/B2b/C1a 59
Judea een gebied (in het Oude Testament genaamd Juda) 
kaart 10 coordinaat A4b/d 59
Kappadocie betekenis wellicht kapiteel (van een zuil); knop of provincie van goede paarden /NBG: Kapadocie 
kaart 14 coordinaat E2b/F2a
Koa edele; prins
Libanon wit 
kaart 8 coordinaat C3b/D2c
Lycie betekenis onbekend; wellicht: wolfachtig 
kaart 14 coordinaat D2d
Lykaonie lichtland; of ook: wolfin; land van wolven 
kaart 14 coordinaat E2b
Macedonie betekenis onbekend; mogelijk: uitgestrekt land
kaart 14 coordinaat C1c/d C2a
Meara grot
Mesopotamie twee stromen/rivieren; wellicht: land tussen twee rivieren 
kaart 15 coordinaat C1/C2b
Minni (nood)lot/deel; toegewezen 
geografische aanduiding
Mysie verfoeilijk; moerassig (land); wellicht ook: land van beukenbomen 
kaart 14 coordinaat D1c/d 
Nahaliel vallei/dal van God /NBG: Nachaliel
Ofir as/stof; ook mogelijk: overvloed 
een vindplaats van goud 
ook een persoonsnaam 
kaart 1 coordinaat G3d  
volkerenlijst: afstammeling van Sem
Olijfberg berg van de olijven/olijfbomen 
kaart 11 coordinaat C1/2
Paddan-Aram vlakte van Syrie (Aram) 
kaart 15 coordinaat B1d/C1c 
Pamfylie van iedere stam; allerlei volksstammen 
kaart 14 coordinaat E2c/d
Paran plaats vol met holen/spelonken 
een woestijn kaart 12 coordinaat C2b/D2a
Parvaim oosterse gebieden /NBG: Parwaim
Pathros zuidelijke streek /NBG: Patros 
waarschijnlijk: Boven-Egypte 
kaart 12 coordinaat B2b
Pisidie gewest van rovers; wellicht ook: pekkig 
kaart 14 coordinaat E2c
Pontus de zee of landschap aan zee 
kaart 14 coordinaat E1d
Rafaim de rustigen; geneesheren; ook: reuzen /NBG: Refaim 
kaart 7 coordinaat C3a
Refaim de rustigen; geneesheren; ook: reuzen 
kaart 7 coordinaat C3a
Ruma hoog; verheven
Sahalim vossen /NBG: Saalim
Salisa driehoek(ig)
Saron een (grote) vlakte; een vlak/horizontaal land 
kaart 2 coordinaat A2d
Sarona een (grote) vlakte; een vlak/horizontaal land /NBG: Saron 
kaart 2 coordinaat A2d
Sin/Zin kleiaarde; slijk/modder; mogelijk ook: doornstruik -> een woestijn in Exodus 16:1; Exodus 17:1; Numeri 33:11-12 en een stad in Egypte in Ezechiel 30:15-16 
betekenis onduidelijk; mogelijk: lage palmboom; of: vlak/gelijkmatig -> overige teksten 
woestijn -> kaart 12 coordinaat C2d 
stad -> kaart 12 coordinaat C1a 
Sinear mogelijk uitwerping; naaktheid 
kaart 15 coordinaat C2b/D2c
Sinim betekenis onduidelijk; mogelijk: modder/slijk; of: doornachtig
steen Ezel vertrek (in de zin van weggaan) /NBG: Haezel
Syro-Fenicische /NBG: Syrofenicisch 
kaart 10 coordinaat B1b/B2
Tob goed; plezierig 
kaart 7 coordinaat C2b
Trachonitis bergachtig land; of: rotsachtige bodem 
kaart 10 coordinaat C3a 59
Ufaz waarschijnlijk: gelouterd/gezuiverd goud
Zif stroom; verandering; mogelijk ook: geleend 
een woestijn (rondom de stad Zif) 
een plaats in Juda en het Zuiderland
een persoonsnaam
Zin NBG: Sin 
Zoba standplaats; positie /NBG: Soba 
kaart 13 coordinaat A3b
Zofim wachters; wakers; spieders /NBG: de spieders
Zoheleth slang /NBG: Zochelet
Zoutdal zoutdal/vallei 
kaart 2 coordinaat A3d 
zuiderland kaart 2 coordinaat A3d 

  • Een God van gebeurtenissen

    God is geen abstract fenomeen Die Zich enkel uit in leerstellingen, planmatigheden, profetieën en typologieën. Hij is onze Schepper en die van hemel en aarde, de Allerhoogste, Die afdaalt naar de mens om persoonlijk contact met hem te hebben en met hem mee te trekken door alle gebeurtenissen van zijn leven. Door Sebastiaan de Graaf in AMEN 146 - september 2019 (13-09-2019) op pagina 13 Wanneer...