Vrees klopte aan de deur, Geloof deed open. Er was niemand.
  • 29 03
    samenkomst met Sebastiaan de Graaf - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 05 04
    samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Aaron
betekenis onduidelijk, mogelijk: zeer hoog, verheven berg, wellicht ook: lichtbrenger
Aaron
betekenis onduidelijk, mogelijk: zeer hoog, verheven berg, wellicht ook: lichtbrenger
Ab
maand juli/augustus (5e maand)komt niet in de Bijbel voor
Abaddon
verderver, vernietigingnaam van de engel van de afgrond
Abagtha
waarschijnlijk: fortuin, geluk, geluksgeschenk, schoon van gestalte /NBG: Abagta
Abana
verbond, mogelijk ook: steenachtignaam van een rivierkaart 13 coordinaat B3a
Abarim
de overkanten, de tegenoverliggende strekenAbarim gebergtekaart 2 coordinaat B3b
Abda
dienstknecht
Abdeel
dienstknecht van God
Abdi
dienstknecht van de Here
Abdiel
dienstknecht van God
Abdon
slavernij, dienstbaarheidook een stad in Aser
Abed-nego
dienstknecht van Nego (de Perzische afgod van het licht/vuur), mogelijk is Nego: Nebo /NBG: Abednego
Abel
adem, ijdelheid
Abel-beth-maacha
weide van het huis van Maacha /NBG: Abel-Bet-maakakaart 2 coordinaat B1b
Abel-keramim
wijngaardenweide
Abel-maim
waterweide
Abel-mehola
dansweide, weide van de dans /NBG: Abel-Mecholakaart 2 coordinaat B2c
Abel-mizraim
weide van Egypte /NBG: Abel-Misraim
Abel-Sittim
acaciaweide /NBG: Abel-Hassittimkaart 2 coordinaat B3b
Abi
mijn vader
Abi-albon
vader der sterkte/kracht /NBG: Abialbon
Abi-Ezer
vader der hulpe /NBG: Abiezer
Abi-kehila
vader van Kehila, mijn vader is Kehila /NBG: Abi-Keila
Abi-ner
(mijn) vader is licht, vader des lichts /NBG: Abner
Abia
mijn vader is de Here
Abiam
(mijn/wiens) vader is de Here, mogelijk vader van de zee
Abiasaf
vader der verzameling, verzamelaar
Abib
maand maart/aprilgroene korenaren, de maand waarin ze groen zijn
Abichail
vader van dapperheid/moedigheid, dapper/moedig
Abida
(mijn) vader der kennis
Abidan
(mijn) vader is rechter, vader van de rechter
Abiel
mijn vader is God, vader van sterkte/kracht
Abiezer
vader der hulpe
Abigail
vader der toejuiching, vader der vreugde
Abihail
vader van dapperheid/moedigheid, dapper/moedig
Abihu
(mijn) vader is hij
Abihud
(mijn) vader der glorie/lof
Abija
(mijn/wiens) vader is de Here /NBG: Abia
Abilene
herberg des vaders, wellicht ook grazige weidekaart 10 coordinaat B2b en C2a
Abimael
mijn vader is God, mogelijk: vader der vettigheidvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Abimelech
vader van de koning /NBG: Abimelek
Abinadab
edele/grootmoedige vader
Abinoam
(mijn) vader is aangenaam, vader der aangenaamheid
Abiram
(mijn) vader is hoog/verheven, vader der hoogte
Abisag
vader der dwaling/onwetendheid
Abisai
vader der gave, (mijn) vader is een gave
Abisalom
(mijn) vader is vrede, vader des vredes
Abisua
(mijn) vader is heil/voorspoed, vader der voorspoed
Abisur
(mijn) vader is een muur, ook mogelijk vader van het lied
Abital
(mijn) vader is dauw, vader van dauw
Abitub
(mijn) vader is goed
Abiud
(mijn) vader der glorie/lof /NBG: Abihud
Abjathar
vader der overvloed / NBG Abjatar
Abner
(mijn) vader is licht, vader des lichts
Abraham
Vader van vele volkeren, vader van een grote menigte
Abram
vader der hoogte, verheven vader
Abrona
overgang, overtocht
Absalom
vader is/des vrede
Accad
sterkte, vesting, kasteel / NBG: Akkadkaart 15 coordinaat C2b
Acco
betekenis onduidelijk, mogelijk zand, warm gemaakt door de hitte van de zon /NBG: Akkokaart 2 coordinaat B2a
Achab
broer van vader, oom
Achaikus
waarschijnlijk behorend tot Acheje
Achaje
droefenis, narigheidkaart 14 coordinaat C2a/c
Achan
slang, kweller, hij die in beroering brengt/die leed veroorzaakt
Achaz
bezitter
Achban
broer van de wijze/intelligente
Achbor
muis /NBG: Akbor
Achihud
vriend/broer van de Joden
Achilud
broer/vriend van Lud (= betekenis onduidelijk, mogelijk strijd, geboorte), mogelijk: (mijn) broer is geboren
Achim
Hij zal grondvesten/stellen, ook de rechter pilaar in de tempel van Salomo  /NBG: Jakin
Achimelech
broer van de koning, mijn broer is koning /NBG: Achimelek
Achis
betekenis onduidelijk, mogelijk: eer, majesteit /NBG: Akis
Achitofel
broeder van de dwaasheid
Achlab
vettigheid, vruchtbaarheid
Achlai
ach, dat toch! (wens)
Achmetha
betekenis onduidelijk, mogelijk: citadel, fort, wellicht ook: koffer /NBG: Achmetazie kaart 15 coordinaat D2b
Achor
ellende/leed/verdriet veroorzakeneen dal
Achsa
enkelband, voetboei /NBG: Aksa
Achsaf
toverij, toverformule/bezwering /NBG: Aksaf
Achsib
bedrieglijk, vals, leugenachtig /NBG: Akzibkaart 2 coordinaat B1c
achterklap
kwaadspreken
Achzai
mijn bezitter/beschermer
Achzib
bedrieglijk, vals, leugenachtig /NBG: Akzibkaart 2 coordinaat B1c
Ada
sieraad/versiering
Adada
feest, festiviteit
Adaja
(die) de Here versiert/versierselen omhangt
Adalia
mogelijk: hart, arend (Perzisch) /NBG: Adalja
Adam
mens, rood, rode grond/aardeook een stad, kaart 2 coordinaat B2d
Adama
(rode) grond/bodem
Adami-nekeb
menselijke spelonk/doorboring
Adar
maand februari/maart (12e maand)betekenis: groot, machtig, glorieus, eerbaarook een plaatsnaam in Juda
Adbeel
wonder van God, mogelijk ook: vinger Gods
Addan
ramp, ongeluk
Addar
groot, machtig, glorieus, eerbaar
Addi
tijdig, op tijd, mogelijk ook: machtig /NBG: Iddo
Addon
ramp, ongeluk
Adiel
versiering/sieraad van God
Adin
zacht, fijn, kies, luxueus
Adina
buigzaam, volgzaam, ook: weelderig
Adino
buigzaam, volgzaam, ook: weelderig
Adithaim
dubbele versiering, tweevoudig sieraad /NBG: Aditaim
Adlai
gerechtigheid van de Here
Admatha
donkerbruin, mogelijk ook: onoverwonnen (Perzisch) /NBG: Admata
Adna
vreugde, vermaak
Adnah
vreugde, vermaak
Adoni-bezek
(mijn) heer van Bezek = lichtflits, bliksem /NBG: Adonibezek
Adoni-zedek
(mijn) Here der gerechtigheid /NBG: Adonisedek
Adonia
mijn Here is de Here
Adonikam
heer van de vijand
Adoniram
de Here is groot/verhoogd
Adoraim
dubbele woning, twee woningen, twee prinsenkaart 2 coordinaat B3a
Adoram
de Here is (hoog) verheven
Adramelech
pracht/luister/glans van de koning /NBG: Adrammelekook een afgodennaam van Sefarwaim
Adramyttenisch
uit Adramyttium /NBG: Adramyttiumbetekenis onbekend, wellicht: ik zal in de dood blijvenkaart 14 coordinaat D2a
Adriel
kudde van God
Adullam
gerechtigheid van het volk
Adummim
de (donker)rodennaam van een bergpas
Afarsathchieten
zij die delen /NBG: ambtenaren
Afarsechaieten
zij die delen /NBG: ambtenaren
Afek
vesting, burchtkaart 2 coordinaat B2b
Afeka
vesting, burcht
Afiah
mogelijk ademend, hijgend /NBG: Afiach
Afik
vesting, burcht /NBG: Afekkaart 2 coordinaat B2b
Afra
jong (vrouwelijk) hert
Agabus
betekenis onduidelijk, mogelijk: landbouwer, aankondiger, schitterend, sprinkhaan
Agag
brandend, toornend
Agar
vlucht /NBG: Hagar
Age
vluchteling
Agrippa
mogelijk: met moeite geboren of: heldhaftig
Agur
verzameld/vergaderd, voorraad
Aharlel
achter de muur /NBG: Acharchel
Ahasbai
mijn toevlucht is de Here, ik vertrouw op de Here /NBG: Achasbai
Ahasveros
leeuwenkoning, koning der koningen, hoogste heerser
Ahava
betekenis onduidelijk, mogelijk: stromend water, ik zal bestaan /NBG: Ahawaook een rivier
Ahazia
de Here houdt (hem) vast /NBG: Achazja
Aher
achteraan/erna, een ander /NBG: Acher
Ahi
(mijn) broer /NBG: Achi
Ahi-sahar
broeder van de dageraad/morgen /NBG: Achisachar
Ahia
vriend/broeder van de Here /NBG: Achia
Ahiam
broer van de moeder, oom /NBG: Achiam
Ahiezer
broeder der hulpe, mijn broer is hulp /NBG: Achiezer
Ahihud
broer van eenheid/vereniging /NBG: Achichud
Ahikam
(mijn) broer staat op, de opstaande/verrijzende broer /NBG: Achikam
Ahilud
broer/vriend van Lud = betekenis onduidelijk, mogelijk: strijd, geboorte /NBG: Achiludmogelijke betekenis verder (mijn) broer is geboren
Ahimaaz
broeder des toorns /NBG: Achimaas
Ahiman
de gelijkenis/gedaante van de broer /NBG: Achiman
Ahimoth
broer/vriend des doods /NBG: Achimot
Ahinoam
broer van liefelijkheid/aangenaamheid /NBG: Achinoam
Ahio
broederlijk /NBG: Achio
Ahira
benadeelde (broer) /NBG: Achira
Ahiram
verheven/verhoogde broer /NBG: Achiram
Ahisamach
(mijn) broer is een steun /NBG: Achisamak
Ahisar
broer/vriend van de zanger /NBG: Achisar
Ahitub
broeder der goedheid, goede broer  /NBG: Achitub
Ahjan
broederlijk /NBG: Achjan
Ahjo
broederlijk /NBG: Achio
Ahlai
ach, dat toch! (wens) /NBG: Achlai
Ahoah
betekenis waarschijnlijk: broeder van warmte/vuur /NBG: Achoach
Ahohi
afkomstig van Ahoah /NBG: Achochiet
Aholi-bama
tent van de hoge plaats/hoogte /NBG: Oholibama
Aholiab
tent van (zijn) vader /NBG: Oholiab
Aholibama
tent van de hoge plaats/hoogte /NBG: Oholibama
Ahrah
na de broeder, volgeling /NBG: Achrach
Ahumai
broer van wateren /NBG: Achumai
Ahuzzam
hun bezitting /NBG: Achuzzam
Ahuzzat
bezit, gezelschap /NBG: Achuzzat
Ai
ruine, puinhoopkaart 2 coordinaat B3a
Aijeleth-hasschachar
hinde/ree van de dageraad /NBG: de hinde van de dageraad
Ain
16e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis oog, ook: bron/fonteingetalswaarde 70ook1) een stad in het noorden, Numeri 31:112) een stad in Juda, overige teksten
Aja
een roofvogel, mogelijk een valk of een havik, ook een stad /NBG: Ajja
Ajalon
behorend tot herten, hertenveld /NBG: Ajjalonkaart 2 coordinaat B3a
Ajath
ruine, puinhoop /NBG: Ajjat
Akan
bedroefd, droefenis/ellende /NBG: Jaakan
Akeldama
bloedakker, akker des bloedskaart 10 bijkaartje, onder het dal van Hinnom
Akkub
bedrieglijk, arglistig, verraderlijk
Akrabbim
schorpioenen /NBG: schorpioenenkaart 2 coordinaat B4a
Alamoth
op de (wijze van) maagden/jonkvrouwen, hooggestemd, met vrouwenstemmen /NBG: hoog-gestemd, de jonkvrouwen
Alemeth
bedekking, geheimhouding /NBG: Alemet
Aleph
1e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: hoofd, jonge stiergetalswaarde 1
Alexander
verjager van mannen of mannelijke hulp
Alexandrie
stad genoemd naar Alexander = verjager van mannen, of mannelijke hulpkaart 14 coordinaat D3d
Alfeus
betekenis mogelijk: leidsman, geleerde, of: veranderend, bekerend, of: God geeft een plaatsvervanger
Alja
ongerechtigheid, wellicht ook mogelijk: voortreffelijk
Aljan
onrechtvaardig
Allammelech
de eik van de koning /NBG: Allamelek
Allemeth
bedekking, geheimhouding /NBG: Alemet
Allon
(prachtige) eikook een persoonsnaam
Almodad
onmetelijkvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Almon
geheimhouding, bedekking
Almon-diblathaim
schuilplaats/verborgen plaats van samengeperste vijgen/dubbele vijgenkoeken /NBG: Almon-Diblataim
Aloth
mogelijk: jong, melkgevend, wellicht ook: opgang, trap /NBG: Alot
Alsem
bitternaam van een ster
Altascheth
/NBG: op de wijze van: verderf niet
Aluz
een menigte volk /NBG: Alus
Alva
ongerechtigheid, slechtheid /NBG: Alwa
Alvan
onrechtvaardig /NBG: Alwan
Am-ad
eeuwig volk /NBG: Amad
Amal
(zwaar) werk, ook: misleiding, zonde
Amalek
betekenis onduidelijk, mogelijk op winstbejag uit, een volk dat oplikt of uitput, dalbewoner
Amalekieten
betekenis onduidelijk, mogelijk: op winstbejag uit, een volk dat oplikt of uitput, dalbewonereen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat B4
Amam
mogelijk: eenheid, vereniging
Amana
bevestiging, verbondnaam van een heuvelkaart 13 coordinaat B3a
Amarja
(aan wie) de Here heeft beloofd
Amasa
last
Amasai
drukkend (vanwege een last)
Amasia
de Here draagt/tilt (hem) op /NBG: Amasja
Amassai
de last van de Here, of: de Here draagt
Amazia
de Here versterkt /NBG: Amasja
amechtig
buiten adem
Amfipolis
besloten stad (door zee of rivier)kaart 14 coordinaat C1d
Ami
menigte, mogelijk ook: pleegkind, kunstenaar
Aminadab
volk/verwantschap van de vorst/prins, of edel volk /NBG: Amminadab
Amitthai
mijn waarheid, waarheidsgetrouw /NBG: Amittai
Amma
moeder, ook: dienstmaagd
Ammi
mijn volk
Ammiel
volk/verwantschap van God
Ammihud
volk/verwantschap van Juda, glorieus volk
Ammihur
edel volk/verwantschap /NBG: Ammichur
Amminadab
volk/verwantschap van de vorst/prins, of edel volk
Ammisaddai
volk/verwantschap van de Almachtige
Ammizabad
volk/verwantschap van de Gever
Ammon
uit/van het volk/verwantschap
Ammonieten
afkomstig van Ammon = uit/van het volk/verwantschapeen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3b/D2b/D3a
Amnon
getrouw
Amok
diep
Amon
vertrouwde, troetelkind, mogelijk ook: kunstenaarook de naam van een Egyptische god
Amoriet
een niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C2a/cvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Amorieten
een niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C2a/cvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Amos
beladene, ook: last
Amoz
sterk
Amplias
vermeerderd, vergroot, ruim /NBG: Ampliatus
Amrafel
betekenis onduidelijk, mogelijk: een die spreekt van duistere dingen
Amram
het volk is verheven, verheven/verhoogd volk,
Amzi
sterk, standvastig /NBG: Amsi
Ana
antwoord (op gebed)
Anab
(druiven)tros
Anacharath
mogelijk: neusgat, of: enge pas, ook mogelijk: klagend gerucht van een menigte /NBG: Anacharat
Anaja
(die) de Here antwoordt
Anamelech
mogelijk: goddelijke gemalin van de koning, wellicht ook: wolkenkoning /NBG: Anammelekeen afgodennaam
Anamieten
betekenis onbekendvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Anan
wolk
Anani
wolk van de Here, (die) de Here beschermt
Ananias
wolk van de Here, de Here heeft genadig gegeven
Ananja
wolk van de Here, (die) de Here beschermtook een plaats in de buurt van Jeruzalem
Anath
antwoord (op gebed) /NBG: Anat
Anathoth
antwoorden (op gebed/gebeden) /NBG: Anatotkaart 2 coordinaat B3a
Andreas
mannelijk, zeer sterk, moedig
Andronikus
man van overwinning
Anem
bronnen/fonteinen
Aner
betekenis onduidelijk, mogelijk: balling, ook een stad in Manasse
Aniam
gerouw/droefenis van het volk
Anim
bronnen/fonteinen
Anna
verzoek, bede om genade /NBG Hanna
Annas
genade van de Here (zie Chananja)
Anok
langnekkig, zie ook Enak
Antiochie
betekenis onbekend, mogelijk: gedreven tegenin Klein-Azie kaart 14 coordinaat E2a, en kaart 14 coordinaat F2c
Antipas
verkorte vorm van Antipatris = evenbeeld van de vader
Antipatris
evenbeeld van de vader
Antothija
antwoorden van de Here /NBG: Antotia
Anub
samengebonden, confederatie
Apelles
betekenis onbekend, mogelijk: geroepen
Apollonia
van Apollokaart 14 coordinaat C1d
Apollos
behorend bij Apollo, of: gegeven door Apollo
Apollyon
verderver, vernietigernaam van de engel van de afgrond
Appaim
neusgaten
Appia
vruchtbaar /NBG: Apfia
Appiusmarkt
markt/openbare spreekplaats van Appii /NBG: Forum Appiikaart 14 coordinaat A1d
Aquila
arend, adelaar
Ar
stadkaart 2 coordinaat B3d (aan de Arnon)
Ar-moabs
stad van Moab = water van de vader, ook: nageslacht van de vader
Ara
leeuw
Arab
hinderlaag
Araba
droge vlakte, woestijnzie kaart 12 coordinaat D1b/d
Arabie
woestijn, droogte
Arach
zwerver, reiziger
Arad
wilde ezelkaart 2 coordinaat B3cook een persoonsnaam
Arah
zwerver, reiziger /NBG: Arach
Aram
hoog/verheven, voortreffelijk / ook het land Syriekaart 1 coordinaat E2d volkerenlijst: afstammeling van Sem
Aran
wilde geit
Ararat
betekenis onduidelijk, mogelijk: afgaand gebergte of de vloek omgekeerdkaart 15 coordinaat B1b/C1a/b
Arauna
behendig, vlug -> dezelfde persoon als Ornan
Arba
vier
archangel
aarts- (eerste) engel
Archelaus
vorst/eerste des volks
Archippus
stalmeester of meester van het paard
Ard
mogelijk (eetbare) paddenstoel, vluchteling
Ardon
vluchteling
Areli
leeuw van (mijn) God, held
Areopagus
heuvel van Mars
Aretas
deugdzaam
Arfachsad
betekenis mogelijk: grenzend aan/gebied van Chaldeeen /NBG: Arpaksadvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Arfad
stut, steuning/ondersteuning /NBG: Arpadkaart 13 coordinaat B1 midden
Arfaxad
betekenis mogelijk: grenzend aan/gebied van Chaldeeen /NBG: Arpaksad
Argob
hoop stenenkaart 9 coordinaat C2book een persoonsnaam
Aridai
sterk
Aridatha
sterk /NBG: Aridata
Ariel
leeuw van God /NBG: vuurhaardsymbolische naam voor Jeruzalem in Jesaja 29:1,2,7een gedeelte van het altaar in Ezechiel 43:15 en 16een leraar in Ezra 8:16
Arimathea
heuvel, hoogte, verhevenheid /NBG: Arimateakaart 10 coordinaat B3c
Arioch
leeuwachtig, (een man) als een leeuw /NBG: Arjok
Arisai
leeuwachtig, een leeuw gelijk
Aristarchus
de beste bestuurder, voortreffelijke heerser
Aristobulus
goede/voortreffelijke raadsman
Arje
leeuw
Arkiet
afkomstig uit Arca of Arce (Syrie), betekenis: knagersvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Armageddon
heuvel/stad van Megiddo = plaats van menigten/scharen /NBG: HarmagedonMegiddo kaart 2 coordinaat B2a
Armoni
behorend tot een paleis
Arnan
monter, behendig, vlug
Arnon
brullend, bulderend, haastend (een stroom en zijn gebied)kaart 2 coordinaat B3d
Arod
vlucht, wellicht ook: wilde ezel, dezelfde persoon als Arodi
Arodi
vlucht, wellicht ook: wilde ezel
Aroer
naakt/kaal, verlaten, eenzaamkaart 9 coordinaat C3d
Arpad
stut, steuning/ondersteuningkaart 13 coordinaat B1 midden
Artemas
gave/geschenk van Artemis
Arthahsasta
een groot koning, een groot krijgsman /NBG: Artachsasta
Arubboth
vensters, schoorstenen /NBG: Arubbot
Aruma
verheven
Arvad
omzwerving /NBG: Arwadkaart 13 coordinaat A2d
Arvadiet
afkomstig van Arwad = omzwerving /NBG: Arwadietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Arza
aarde, land /NBG: Arsa
Asa
beledigend
Asa-el
door God gemaakt, door God aangesteld /NBG: Asael
Asael
door God gemaakt, door God aangesteld
Asaf
verzamelaar
Asahel
door God gemaakt, door God aangesteld /NBG: Asael
Asaja
door de Here gemaakt, door de Here aangesteld
Asan
rook, ook: toorn
Asareel
door God gebonden (door een eed) /NBG: Asarel
Asarela
(op)recht ten opzichte/voor van God
Asbea
smeekbede/eedzwering /NBG: Bet-Asbea
Asbel
vuur van Bel (ijdel vuur), of verterend vuur
Asdod
burcht, vesting, vesterkte plaatskaart 2 coordinaat A3a
Asdoth-Pisga
lage plaatsen/ravijnen van de Pisga = deel/stuk /NBG: hellingen van de Pisga
Aser
gelukkig, gezegendook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B1a
Asfata
betekenis mogelijk: gegeven door het paard (Brama in de gedaante van een paard) /NBG: Aspata
Asiel
door God gemaakt, door God aangesteld
Asima
een bok of geit zonder haar, wellicht ook: hemel (Perzisch)een afgodennaam
Askelon
(land)verhuizing, migratiekaart 2 coordinaat A3a
Askenaz
zo is het vuur verspreid, verspreid vuurkaart 1 coordinaat F1d/F2b volkerenlijst: afstammeling van Jafethook een persoonsnaam in Genesis 10:3 en 1 Kronieken 1:6
Asmaveth
sterkte/kracht van de dood /NBG: Azmawetook een plaatsnaam
Asna
1) betekenis: versterkt, een stad in Juda Jozua 35:33 en een andere stad in Juda Jozua 15:432) betekenis: doornstruik, persoonsnaam
Asnappar
de vlugge/edele/grote (ter ere van de zon)
Asnath
behorend aan Neith (een Egyptische godin) /NBG: Asnat
Asnoth-Thabor
toppen van de Thabor = steengroeve, hoogte /NBG: Aznot-TaborThabor is een stad in Zebulon kaart 2 coordinaat B2a
Aspenaz
betekenis mogelijk: paardenneus (gewijde tovenaar)
Asriel
eed/gelofte van God
Asschur
zwartheid, zwart /NBG: Aschur
Assir
gevangene
Assur
een stap of gelukkige, zie ook Assyrieook een volk kaart 1 coordinaat F2 volkerenlijst: afstammeling van Semook een stad kaart 14 coordinaat F3a en kaart 15 coordinaat C1d
Assus
nabij, naderendkaart 14 coordinaat D2a
Assyrie
een stap, of: gelukkige, zie ook Assurkaart 13
Asteroth-karnaim
tweehoornige Astarte /NBG: Asterot-Karnaimkaart 2 coordinaat C2a
Astharoth
toename van de schaapskudde /NBG: Astarotkaart 2 coordinaat C2a
Astoreth
betekenis mogelijk: koningin des hemels /NBG: Astoret en Astarteeen Fenicische afgodennaam
Asvath
betekenis onduidelijk, mogelijk: gemaakt, glad, blind /NBG: Aswat
Asynkritus
niet te vergelijken
Atach
verblijfplaats, herberg /NBG: Atak
Atara
kroon/diadeem
Ataroth
kronen/diademen /NBG: Atarotkaart 2 coordinaat B3b
Ater
gesloten/gebonden, verlamd
Athaja
de Here heeft geholpen /NBG: Ataja
Athalia
getart/gekweld door de Here /NBG: Atalja
Athalja
getart/gekweld door de Here /NBG: Atalja
Athene
onbekend, mogelijk: onzekerheidkaart 14 coordinaat C2b
Athlai
getart/gekweld door de Here /NBG: Atlai
Atroth
kronen/diademen /NBG: Atrot-Bet-Joab
Atroth-addar
kronen/diademen van Addar = groot, machtig, glorieus, eerbaar /NBG: Atrot-Addar
Atroth-sofan
kronen/diademen van Sofan = betekenis onbekend /NBG: Atrot-Sofan
Attai
gunstig/geschikt moment, gelegen (tijd)
Attalie
betekenis onbekend /NBG: Attaliakaart 14 coordinaat E2c
Augustus
heilig, verheven, goddelijk, eerbiedwaardig
Aven
ijdelheid, ook: rijkdom, kracht /NBG: Awen
Avieten
afkomstig uit Awwa = omverwerping, ruine/puinhoop /NBG: Awwieteneen niet-Israelitische volkenkaart 7 coordinaat B3b
Avith
ruinen, puinhopen /NBG: Awit
Avva
omverwerping, ruine/puinhoop /NBG: Awwa
Avvieten
afkomstig uit Awwa = omverwerping, ruine/puinhoop /NBG: Awwieteneen niet-Israelitische volkenkaart 7 coordinaat B3b
Azal
nobel/edel /NBG: Asel
Azalia
afgezonderd door de Here, de Here heeft (hem) voor zich behouden /NBG: Asaljahu
Azanja
(naar wie) de Here luistert, (wie) de Here hoort
Azareel
(die) God helpt, ook: geholpen door God /NBG: Azarel
Azarel
(die) God helpt, ook: geholpen door God
Azaria
(die) de Here helpt(naar wie) de Here luistert, (wie) de Here hoort -> Jeremia 42:1/NBG: Azarja
Azarja
(die) de Here helpt(naar wie) de Here luistert, (wie) de Here hoort -> Jeremia 42:1
Azarjahu
(die) de Here helpt
Azaz
sterk
Azazja
(die) de Here versterkt/bekrachtigd /NBG: Azazjahu
Azbuk
uitgeputte kracht/sterkte
Azeka
uitgegraven/opgegraven
Azel
nobel/edel /NBG: Aselook een plaats in de buurt van Jeruzalem
Azem
bot, ook macht/sterkte /NBG: Esem
Azgad
sterkte in voorspoed, sterkte van Gad = voorspoed/welvaart/geluk
Azie
mogelijk: oosten /NBG: Asiakaart 14 coordinaat D2b/d
Aziel
(mijn) kracht/sterkte is van God
Aziza
sterkte/kracht
Azmaveth
sterkte/kracht van de dood /NBG: Azmawetook een plaatsnaam
Azmon
sterk /NBG: Asmon
Azor
helper
Azote
burcht, vesting, versterkte plaats / BNG: Asdodkaart 10 coordinaat A4b
Azriel
(mijn) hulp is van God
Azrikam
mijn hulp zal ontwaken/opstaan, ook hulp tegen de vijand
Azuba
verlaten(heid), ruine
Azur
helper /NBG: Azzur
Azzan
(zeer) sterk
Azzur
helper