God heeft wel de tijd gemaakt, maar over haast heeft Hij nooit gesproken
  • 20 02
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
  • 23 02
    samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Baal
heer (in de betekenis van bezitter)een afgodeen persoonsnaam in 1 Kronieken 5:5 en 1 Kronieken 8:30, 9:36een plaatsnaam in 1 Kronieken 4:33
Baal-berith
heer van het verbond /NBG: Baal-Beriteen afgodennaam
Baal-Gad
heer van het geluk
Baal-hamon
heer van de menigte/overvloed
Baal-hanan
heer van genade /NBG: Baal-Chanan
Baal-Hazor
heer van het dorp/terrein/(paleis)grond /NBG: Baal-Chasor
Baal-Hermon
heer van de (berg) Hermon, heer van droogte, hitte
Baal-meon
heer des huizes/van de woning
Baal-peor
heer van Peor, heer van de bergkloof/opening/opensperring
Baal-perazim
heer van de (uit)barstingen/breuken/barsten /NBG: Baal-Perasim
Baal-Salisa
de derde heer
Baal-Thamar
heer van de dadelpalm /NBG: Baal-Tamar
Baal-zebub
heer van de vliegeneen afgodennaam
Baal-zefon
heer van het noorden, ook heer die verbergt /NBG: Baal-Sefon
Baala
meesteresook de naam van een berg in Juda
Baalath
heer van .. (een vrouwelijk persoon of voorwerp) /NBG: Baalat
Baalath-Beer
heer van haar bron/put
Baalim-Juda
heren van Juda, ook: heren die de Here loven /NBG: Baale-Jehudazelfde plaats als Kirjath-Jearim, Kirjath-Baal, Baalakaart 2 coordinaat B3a
Baalis
zoon van triomf, zoon van toejuiching /NBG: Balis
Baana
in een lied, of zoon van kwelling
Baara
in brand staan/branden, ook: wreed, stompzinnig, bot
Babai
betekenis onbekend, mogelijk: mijn oogappel, vaderlijk /NBG, Bebai
Babel
verwarring -> zie Babylonkaart 15 coordinaat C2d
Babylon
verwarring -> zie Babelkaart 15 coordinaat C2d
Babylonie
verwarring /NBG: Babelkaart 15 coordinaat C2d
Baena
in een lied, of zoon van kwelling /NBG: Baana
Baesa
betekenis onbekend, mogelijk in het doen, doende /NBG: Basa
Baeseja
in het doen van de Here, ook het werk van de Here /NBG: Baaseja
bagge
edelsteen
Bahurim
verkorenen, uitgezochten, beproefden, ook dorp voor jonge mannen /NBG: Bachurim
Baith
huis/woning /NBG: de tempel
Bakbakkar
kwistig/overvloedig van de berg
Bakbuk
fles
Bakbukja
de here is mijn voorraad, overvloed van de Here
Bakoventoren
een toren in de muur van Jeruzalem
Bala
verdorde, vervallene
Balaam
verkwisting van het volk /NBG: Bileam
Baladan
zijn heer is Baal
Balak
vernietiger, verwoester
balg
buik, maag
Bamoth
verhogingen /NBG: Bamot
Bamoth-Baal
hoogten van Baal /NBG: hoogten van Baal
Bani
opgebouwd
Bar-abbas
zoon van de vader
Bar-Jezus
zoon van Jezus /NBG: Barjezus
Bar-jona
zoon van Jona /NBG: Barjonaeen bijnaam
Bar-timeus
zoon van Timeus = (eerbied)waardig, hoog geschat /NBG: Bartimeus
Baracheel
zegen van God /NBG: Barakel
Barachia
de Here zegent /NBG: Berekja
Barak
bliksemschicht/bliksemflits
Bariah
vluchteling /NBG: Bariach
Barkos
mogelijke betekenis: de zoon die afgesneden is
barmhartig
medelijden of mededogen hebben
barmhartigheid
medelijden of mededogen hebben
Barnabas
zoon van Nabas (betekenis mogelijk: vertroosting, mogelijk ook: rust)
Barsabas
zoon van Sabas (betekenis mogelijk: bekering) /NBG: Barsabbasbijnaam van Jozef, ook genaam Justus en een bijnaam van Judas
Bartholomeus
niet bekend, misschien zoon van Tolomeus (de waterzuchtige) /NBG: Bartolomeus
Baruch
gezegende
Barzillai
het ijzer is van mij, van ijzer, ook streng/onbuigzaam
Basan
vruchtbaar, effen terrein zonder stenen, lichte zanderige bodemkaart 9 coordinaat C1d/C2b
basilisk
bijzonder giftige slangensoort
Basmath
parfum, welriekend /NBG: Basemat
bath
inhoudsmaat, ca. 40 liter, gelijk aan een efa
Bath-rabbim
dochter van velen, dochter der menigte /NBG: Bat-Rabbim
Bath-Sua
dochter van Sua = rijkdom /NBG: Bat-Sua
Bathseba
dochter van rust/zekerheid/de zeven/de eed /NBG: Batseba
Bavai
gelukwensend (Perzisch), mogelijk ook: kom naar mij /NBG: Bawwai
Bazan
vruchtbaar, effen terrein zonder stenen, lichte zanderige bodem /NBG: Basankaart 9 coordinaat C1d/C2b
Bazlith
naaktheid /NBG: Baslit
Bazluth
naaktheid /NBG: Baslut
Bealja
Here is Here
Bealoth
meesteressen, godinnen /NBG: Bealot
Bebai
betekenis onbekend, mogelijk mijn oogappel, vaderlijk
Becher
eerstgeborene /NBG: Beker
Bechorath
eerstgeborene /NBG: Bekorat
Bedad
afgescheiden, eenzaam
Bedan
zoon van Dan = rechter, hij, die recht verschaft
Bedeja
apart gezet/afgezonderd voor de here, ook: dienaar van de Here
beek der wilgen
/NBG: de Wilgenbeekeen rivierkaart 2 coordinaat B3d
Beeljada
Baal kent
Beelzebul
heer van de vliegen
Beer
bron/put
Beer-Elim
bron/put van goden/helden/machtigen
Beer-Seba
bron/put van Seba = eed, zeven /NBG: Bersebakaart 2 coordinaat A3d
Beera
haar bron/put
Beeri
mijn bron/put, behorend tot een bron/put
Beeroth
bronnen/putten /NBG: Beerot
Beesthera
huis/tempel van Astarte /NBG: Beestera = Astarte
Behemoth
van: sprakeloos zijn /NBG: nijlpaardbenaming van een wild beest, een klossaal viervoetig dier
Behon
waarschijnlijk een samentrekking van Baal-Meon /NBG: Beon
beka
een gewichtsmaat, ca. 5,5 gram, 0,5 sikkel
Bel
heer, meestereen Assyrische afgodennaam
Bela
vernietiging, ook een plaatsnaam
Belial
waarschijnlijke betekenis zonder nut, nutteloos, waardeloos /NBG: snood, nietswaardig, verderf, nietsnaam van een afgod
Belials
waarschijnlijke betekenis zonder nut, nutteloos, waardeloos /NBG: snood, nietswaardig, verderf, nietsnaam van een afgod
Belsazar
Bel bescherm(t) de vorst /NBG: Belsassar
Beltsazar
Bel bescherm(t) het leven van de vorst /NBG: Beltesassar
Ben
zoon
Ben-ammi
zoon van mijn volk
Ben-chail
zoon van sterkte
Ben-hanan
zoon van genade /NBG: Ben-Chanan
Ben-oni
zoon van mijn ongeluk/ondergang, zoon van mijn smart/lijden
Ben-zoheth
zoon van Zoheth /NBG: Ben-Zochet
Benaja
zoon van de Here, ook de Here heeft gebouwd
Bene-berak
zonen van Barak /NBG: Barak
Bene-jaakan
zonen van Jaakan = bedroefd, droefenis/ellende
Benhadad
zoon van Hadad = zwaar geluid, schreeuw /NBG: zoon van Hadad
Beninu
onze zonen
Benjamin
zoon van mijn rechterhand/geluk/voorspoedook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B3a
Beno
zijn zoon
Beor
fakkel
Ber-Seba
bron/put van Seba = eed, zeven /NBG: Bersebakaart 2 coordinaat A3d
Bera
gave/geschenk
Beracha
zegen /NBG: Beraka
Beraja
de Here heeft geschapen
Berea
betekenis onduidelijk, mogelijk met veel waterkaart 14 coordinaat C1c
Berechja
de Here zegent /NBG: Berekja
Bered
hagel, ook een persoonsnaam
Beri
mijn bron/put, behorend tot een bron/put /NBG: Beeri
Beria
in ellende
Berija
in ellende /NBG: Beria
Berith
god van het verbond /NBG: El-Beritafgodennaam
Bernice
de zegenrijke
Berodach Baladan
Berodach van Baladan, Berodach is zijn heer /NBG: Merodak-Baladan
beroerte
verwarring, opschudding, rumoer
Berotha
haar bronnen/putten /NBG: Berota
Berothai
mijn bronnen/putten /NBG: Berotai
bescheid
verslag, antwoord
Besodja
vertrouweling van de Here
Besor
koel/koudkaart 2 coordinaat A3cnaam van een beek
Betach
vertrouwen, zekerheid
Beten
buik
Beth
2e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: huisgetalswaarde 2
Beth-anath
huis van Anat = antwoord (op gebed) /NBG: Bet-Anat
Beth-anoth
huis van Anat = antwoord (op gebed) /NBG: Bet-Anot
Beth-araba
huis van de vlakte/woestijn /NBG: Bet-Araba
Beth-arbel
huis van Gods hinderlaag /NBG: Bet-Arbel
Beth-aven
huis van ijdelheid/afgoden /NBG: Bet-Awen
Beth-Azmaveth
huis waar de sterfelijkheid/dood sterk is /NBG: Bet-Azmawet
Beth-Baal-meon
huis van Baal-meon /NBG: Bet-Baal-Meon
Beth-bara
huis van overgang/doorwaadbare plaats /NBG: Bet-Bara
Beth-biri
het huis dat ik gemaakt heb /NBG: Bet-Biri
Beth-cherem
huis van de wijngaard /NBG: Bet-kerem
Beth-dagon
huis van Dagon = grote vis /NBG: Bet-Dagon
Beth-diblathaim
huis van de twee vijgekoeken /NBG: Bet-Diblataim
Beth-Eden
huis van welgevallen /NBG: Bet-Eden
Beth-el
huis van God /NBG: Betelkaart 2 coordinaat B3a
Beth-emek
huis van de vallei, dalwoning /NBG: Bet-haemek
Beth-fage
betekenis onduidelijk, mogelijk: huis der fonteinen, of: huis der onrijpe vijgen /NBG: Betfagekaart 11 coordinaat D2a
Beth-gader
ommuurde woning /NBG: Bet-Gader
Beth-Gamul
huis van beloning/vergelding /NBG: Bet-Gamul
Beth-haezel
stevig huis, huis van standvastigheid /NBG: Bet-Haesel
Beth-halachmi
Bethlehemiet = afkomstig uit Bethlehem /NBG: Betlehemiet
Beth-hammerchaboth
het huis van wagens/koetsiers /NBG: Bet-Hammarkabot
Beth-haram
het huis der hoogte /NBG: Bet-Haram
Beth-Haran
het huis van de bergbewoner /NBG: Bet-Haran
Beth-heked
huis van verbondenheid /NBG: Bet-Eked
Beth-Hogla
huis van de patrijs /NBG: Bet-Chogla
Beth-horon
spelonkhuis /NBG: Bet-Choronkaart 2 coordinaat B3a
Beth-jesimoth
huis van eenzaamheden, verlaten huis /NBG: Bet-Hajjesimot
Beth-Joab
huis van Joab = de Here is zijn vader/NBG: Atrot-Bet-Joab
Beth-kar
weidehuis /NBG: Bet-Kar
Beth-lebaoth
het huis van leeuwinnen /NBG: Bet-Lebaot
Beth-Maacha
huis van Maacha /NBG: Abel-Bet-maaka = onderdrukking/verdrukking, afpersing
Beth-markaboth
het huis van wagens/koetsiers /NBG: Bet-Hammarkabot
Beth-meon
huis ter bewoning /NBG: Bet-Meon
Beth-nimra
huis van zuiver water /NBG: Bet-Nimra
Beth-palet
vluchthuis, asiel /NBG: Bet-Pelet
Beth-pazzez
huis/plaats van de verspreiding/diaspora /NBG: Bet-Passes
Beth-Pelet
vluchthuis, asiel
Beth-Peor
huis van Peor = kloof, wijde opening /NBG: Peorkaart 2 coordinaat B3b
Beth-Rafa
huis van genezing /NBG: Bet-Rafa
Beth-Rechob
huis van ruimte/der verte, ook: huis van de straten /NBG: Bet-Rechobkaart 7 coordinaat D2
Beth-san
huis van rust /NBG: Bet-Sankaart 2 coordinaat B2b Beth-Sean
Beth-sean
huis van rust /NBG: Bet-Seankaart 2 coordinaat B2 midden
Beth-semes
huis van de zon /NBG: Bet-Semeskaart 2 coordinaat A3b
Beth-sitta
acaciahuis /NBG: Bet-hassitta
Beth-Tappuah
huis van de appelen /NBG: Bet-Tappuach
Beth-Zur
huis van de rots /NBG: Bet-Sur
Bethabara
huis van doorgang/passage/overtocht (veerhuis) /NBG: BetanieBetanie aan de overzijde van de Jordaankaart 10 coordinaat B4b 59
Bethanie
huis van droefenis, huis der ellende, ook mogelijk: huis van dadels / NBG: Betaniekaart 2 coordinaat B3a
Bether
gekloofd (Aramees) /NBG: gekloofd
Bethesda
huis van barmhartigheid /NBG: Betesdakaart 11 coordinaat B1c
Bethlehem
broodhuis /NBG: Betlehem
kaart 2 coordinaat B2a in Galilea en B3a in Juda
Bethlehem Efratha
broodhuis van Efratha /NBG: Betlehem Efrata
Bethsaida
betekenis onduidelijk, mogelijk: vishuis /NBG: Betsaidakaart 2 coordinaat B2b
Bethuel
door God apartgezet/afgezonderd /NBG: Betuel
Bethul
samentrekking van Betuel, zelfde plaats als /NBG: Betuel
Betonim
pistache-noten/pimpernoten
beukelaar
schild met een knop
bewimpelen
bedekken
Bezai
vertreder -> Ezra 2:49, Nehemia 7:52wit/schijnend -> Ezra 2:17, Nehemia 7:23, 10:18/NBG: Besai
Bezaleel
in de schaduw/bescherming van God /NBG: Besaleel
Bezek
lichtflits, bliksem
Bezer
goud /NBG: Beserdit was een vrijstadkaart 2 coordinaat B3b
Bichri
mijn eerstgeborene /NBG: Bikri
Bidkar
doorboorder, moordenaar
Bigtha
mogelijk: in de wijnpers, ook: gave Gods (uit het Perzisch) /NBG: Bigta
Bigthan
mogelijk: in de wijnpers, ook: gave Gods (uit het Perzisch) /NBG: Bigta
Bigthana
mogelijk: in de wijnpers, ook: gave Gods (uit het Perzisch) /NBG: Bigta
Bigvai
misschien: in mijn lichaam, ook mogelijk: gelukkige (Sanskriet) /NBG: Bigwai
Bikeat-Aven
vallei/dal van nietigheid /NBG: Bikat-Awen
Bildad
zoon van de strijd
Bileam
verkwisting van het volk, ook een plaatsnaam
Bilga
vrolijkheid
Bilgai
mijn vrolijkheid
Bilha
zwakheid, ook een stad
Bilhan
zwak
Bilsan
zoon van de tong, welsprekend
Bimhal
in de besnijdenis, besneden
Bina
rondtrekkende, mobiel
Binnui
gebouw
Birsa
zoon des verderfs/van het verderf
Birzavith
bron/put van de olijfboom, misschien: doorboring /NBG: Bir-Zait
Bislam
zoon des vredes
Bithron
deel van de dag, ook: voormiddag /NBG: deel van de dageen tijdsaanduiding
Bithynie
betekenis onduidelijk, wellicht: terugwijkend land of een gewelddadig rennen /NBG: Bityniekaart 14 coordinaat D1d/E1c
Bitja
dochter van de Here
Biz-jotheja
verachtering/schande voor de Here /NBG: zijn onderhorige plaatsen
Biztha
prooi, buit /NBG: Bizzeta
Blastus
kiem, spruit
Boanerges
zonen des donders -> Jakobus en Johannes
Boaz
in Hem is krachtook de linkerzuil in het voorhuis van de tempel die Salomo oprichtte
Bochim
wenenden /NBG: Bokim
Bochru
zijn keuze /NBG: Bokeru
boeleerder
overspelige minnaar
Bohan
duim
Booz
in Hem is kracht / NBG: Boaz
Bosor
fakkel /NBG: Beor
Bozes
wit, glanzend /NBG: Boses
Bozkath
verheven/verhoogd /NBG: Boskat
Bozra
schaapskooi, ook: vesting, versterkte plaats /NBG: Bosra1) de hoofdstad van de Edomieten kaart 9 coordinaat C4b2) een stad in Basan kaart 8 coordinaat D4b
Bukki
samentrekking van Bukkia = overvloed des Heren
Bukkia
overvloed des Heren /NBG: Bukkiahu
Bul
oktober/november (8e maand)betekenis: toenemen, stam, tronk
Buna
verstandigheid
Buni
opgebouwd /NBG: Bunni
Bunni
opgebouwd
Buz
schande/oneer, verachting
Buzi
mijn schande/oneer, ook: mijn spot