Wij zijn dagjesmensen. We leven bij de dag.

Woordenlijst

Cadkod
karbonkel/almandiet /NBG: robijnen
Cafthorieten
een ronde knop /NBG: Kaftorieteneen volk waarschijnlijk op Kretakaart 1 coordinaat D2 volkerenlijst: afstammeling van Cham
Caftorieten
een ronde knop /NBG: Kaftorieteneen volk waarschijnlijk op Kretakaart 1 coordinaat D2 volkerenlijst: afstammeling van Cham
Calne
gemeenschappelijkheid, wij brengen het ten einde /NBG: Kalnoplaats aan de rivier Tigriskaart 15 coordinaat C2d
Candace
vorst van dienaren /NBG: Kandakenaam van een dynastie van Ethiopische koninginnen
Caph
11e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: holle handgetalswaarde 20
Cappadocie
betekenis wellicht: kapiteel (van een zuil), knop, of: provincie van goede paarden, wellicht van kaftoriet /NBG: Kapadociekaart 14 coordinaat E2b/F3a
Carsena
betekenis onbekend, mogelijk: ploeger (Perzisch) /NBG: Karsena
Casluchieten
betekenis onbekend, wellicht: die hun grenzen beschermen /NBG: Kasluchietenvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Cefas
rots /NBG: Kefas
Cefira
leeuwin /NBG: Kefira
Cesarea
betekenis onduidelijk, mogelijk: afgescheiden, of: van Ceasar/de Keizer / NBG CaesareaCesarea in Filippi kaart 2 coordinaat B1b en Cesarea kaart 2 coordinaat A2b
Chabbon
koek /NBG: Kabbon
Chadrach
verblijf /NBG: Chadrak
Chalcol
in stand houden/onderhoudend, ook alles in alles /NBG: Kalkol
Chaldea
gebied waar de Chaldeeen, nakomelingen van Chesed (= sterrenkijker, astroloog), wonen /NBG: Kesed
Chaldeen
afkomstig uit Chaldea
Cham
warm, heet
Chanes
betekenis onduidelijk, mogelijk: de genade is weg
Charbona
ezelrijder
Charchas
behoeftig, arm
Charmi
druivensnoeier, wijnbouwer, wellicht ook: mijn wijngaard /NBG: Karmi
Charran
verdord, verdroogd, verschroeid /NBG: Harankaart 15 coordinaat B1d
Chasifja
zilver, geld /NBG: Kasifja
Chebar
lang geleden, in een verleden /NBG: Kebarnaam van een rivier
Chefar-haammonai
dorp van de Ammonieten /NBG: Kefar-Haammoni
Chefira
leeuwin /NBG: Kefira
Chelal
het geheel, voleinding /NBG: Kelal
Chelba
haar melk/vet, ook vruchtbare landstreek
Chelbon
vet, vruchtbaarheidkaart 13 coordinaat B3a (Helbon)
Cheldai
mijn leeftijd/ouderdom, ook: duurzaamheid
Chelem
droom (Aramees)
Chelkath-hazurim
veld der zwaarden/messen /NBG: Chelkat-Hassurim
Chelub
korf/(vogel)kooi, ook gekooid/gevangen /NBG: Kelub
Chelubai
mijn vogelkooi, mijn gekooide/gevangene /NBG: Kelubai
Cheluhu
hij is gevangen, ook mogelijk: mijn prestatie, mijn vaardigheid /NBG: Keluhu
Chemarim
afgodenpriesters, overspeligen /NBG: afgodpriesters, afgodendienaren
Chen
gratie, elegantie, genade
Chenaana
laag, ook mogelijk: koopman, handelaar, ook: richting Kanaan /NBG: Kenaana
Chenani
mijn bescherming, ook: beschermer /NBG: Kenani
Chenanja
de Here is bescherming, (hij die) door de Here beschermd (wordt) /NBG: Kenanja
Cheran
harp /NBG: Keran
Chereth
inscriptie, graveersel /NBG: Cheret
cherub
Cherubs zijn heel andere wezens dan engelen. Dit onderscheid blijkt uit de hele Bijbel. Terwijl engelen tot de dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubs hun plaats alleen waar God Zelf is, daar waar Zijn heerlijkheid zich openbaart. Cherubs zijn altijd van vleugels voorzien en hebben vaak nog meer attributen van dieren.De gevallen cherub is degene die satan is geworden, zie Ezechiel 28 vers 13 t/m 15.
cherubim
Cherubs zijn heel andere wezens dan engelen. Dit onderscheid blijkt uit de hele Bijbel. Terwijl engelen tot de dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubs hun plaats alleen waar God Zelf is, daar waar Zijn heerlijkheid zich openbaart. Cherubs zijn altijd van vleugels voorzien en hebben vaak nog meer attributen van dieren.De gevallen cherub is degene die satan is geworden, zie Ezechiel 28 vers 13 t/m 15.
cherubs
Cherubs zijn heel andere wezens dan engelen. Dit onderscheid blijkt uit de hele Bijbel. Terwijl engelen tot de dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubs hun plaats alleen waar God Zelf is, daar waar Zijn heerlijkheid zich openbaart. Cherubs zijn altijd van vleugels voorzien en hebben vaak nog meer attributen van dieren.De gevallen cherub is degene die satan is geworden, zie Ezechiel 28 vers 13 t/m 15.
Chesalon
vertrouwen /NBG: Kesalon
Chesed
Chaldeeer, overdrachtelijk: sterrenkijker/astroloog /NBG: Kesed
Chesil
belachelijk, dwaas, Orion /NBG: Kesil
Chesulloth
hoop, vertrouwen /NBG: Kesullot
Cheth
8e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: omheining/kadergetalswaarde 8
Chezib
leugenaar /NBG: Kezib
Chidon
speer /NBG: Kidon
Chileab
vader is alles /NBG: Kileab
Chiljon
vernietiging, ruine, ook: wegkwijnen, smachten /NBG: Kiljon
Chimham
groot verlangen /NBG: Kimham
Chios
betekenis onbekend, mogelijk: besneeuwdkaart 14 coordinaat D2a
Chisleu
maand november/december (9e maand)betekenis: (zijn) vertrouwen/hoop /NBG: Kislew
Chislon
hoop/vertrouwen /NBG: Kislon
Chisloth-thabor
vertrouwen van Thabor /NBG: Kislot-Tabor
Chitlis
muur van een/de man /NBG: Kitlis
Chitteer
afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittierkaart 1 coordinaat E2c volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Chitteers
afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittierkaart 1 coordinaat E2c volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Chittieten
afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittierkaart 1 coordinaat E2c volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Chittim
gebied op Cyprus /NBG: Kittie
Chloe
kiem van gras/kruiden, jonge spruit
Chonanja
(die) door de Here gesteld (is) /NBG: Konanjahu
Chonia
(die) door de Here gesteld (is) /NBG: Konjahu
Chonja
(die) door de Here gesteld (is) /NBG: Konjahu
Chor-Asan
rokende oven, fornuis /NBG: Bor-Asan
Chorazin
mogelijk: de heraut, hier is de verborgenheid, rokende ovenkaart 10 coordinaat B3a
Chozeba
in haar leugen, misleidster /NBG: Kozeba
Chun
stabiliteit, standvastigheid /NBG: Kun
Chusas
beker, kruik
Chusim
haastend, ook: hij die haast heeft -> Genesis 46:23 en 1 Kronieken 8:8,11haastend, spoedend, ook: zij die hun geboorte verhaasten (vroegtijdig geborenen) -> 1 Kronieken 7:12
Chut
nauwelijks vertaalbare plaatsnaam, mogelijk: verplettering of klas/groep /NBG: Kuta
Chuta
nauwelijks vertaalbare plaatsnaam, mogelijk: verplettering of klas/groep /NBG: Kuta
cijns
belasting
cijnsbaar
belastingplichtig
Cilicie
betekenis onbekend, mogelijk het land van Celixkaart 14 coordinaat E2d
Cinnereth
harpen, citers /NBG: Kinnereteen plaats kaart 2 coordinaat B2avroegere naam van het meer van Galilea  kaart 2 coordinaat B2a
Cinneroth
harpen, citers /NBG: Kinnereteen plaats kaart 2 coordinaat B2avroegere naam van het meer van Galileakaart 2 coordinaat B2a
Claudius
kreupel
Clemens
toegevend, bedaard, genadig
Cores
zon, ook zonnekind, troon /NBG: Kores
Cornelius
hoornvast, van een hoorn
Crispus
gekruld, kroeskop
Cub
doorn, stekel /NBG: Kubeen volksnaam
Cusch
zwart, angst /NBG: Kuskaart 1 coordinaat E3d/E4a/b volkerenlijst: afstammeling van Cham
Cuschan Rischataim
de boosheid/slechtheid van Ethiopie /NBG: Kusan-Risataim
Cuschi
zwart, angst / NBG, Kus = Ethiopie
Cyprus
schoon, lieflijkkaart 14 coordinaat E2d
Cyrene
betekenis onbekendkaart 14 coordinaat C3
Cyrenius
betekenis onbekend, wellicht: strijder /NBG: Quirinius
  • Inleiding tot de 1e brief aan Timotheus

    uit: AMEN 63, pagina 31 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Om de bijbellezer te helpen meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. Algemeen Samen met de brief aan Filemon en de brief aan...