Wie zich niet ergert maar verwondert, wordt geen tachtig, maar honderd!
  • 20 02
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
  • 23 02
    samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Dabbaseth
kameelbult, ook: heuvelplaats /NBG: Dabbeset
Dagon
grote viseen afgodsnaam
Daleth
4e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: deurgetalswaarde 4
Dalfon
mogelijke betekenis: wener, ook: druppelend
Dalmanutha
mogelijk: het deel van de arme, wellicht: smeulend stuk hout /NBG: Dalmanuta
Dalmatie
betekenis mogelijk een priesterkleedkaart 14 coordinaat B1a/b
Dalpoort
een poort in de muur van Jeruzalemzie kaart 11 coordinaat A3b
Damaris
geliefde
Damaskus
betekenis onbekend, mogelijk: de zakkenwever zwijgt, druk/bedrijvig /NBG: Damascuskaart 13 coordinaat B3a
Dammim
einde/grens van het bloed, ook einde van de stilten /NBG: Efes-Dammim
Dan
rechter, hij, die recht verschaftook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat A2d/A3b, ook een plaats kaart 2 coordinaat B1b
Dan-jaan
omdat hij het recht/de rechter is
Daniel
mijn rechter is God
Danna
vrouwelijke rechter, oordeel
Dara
parel van wijsheid /NBG: Dera
Darda
parel der wijsheid
Darius
betekenis onzeker, mogelijk: bezitter van het goede
Darkon
drager, ook: verstrooid
Dathan
behorend tot de fontein/bron /NBG: Datan
David
geliefde
Debir
heiligdom (het gedeelte van waar de Here sprak)kaart 2 coordinaat A3ddezelfde plaats als Kirjath-Sefer en Kirjath-sannaook een persoonsnaam, de koning van Eglon
Debora
honingbij, ook haar woord
Dedan
laagland ook een plaatsnaam in Edomvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Dehuel
(het) aanroepen van God /NBG: Reuel
Dekapolis
(gebied van de) tien stedenkaart 10 coordinaat B3bd/C3ac
Deker
(doods)steek /NBG: Ben-Deker
Delaja
(die) door de Here opgetrokken/verlost (is)
Delila
trage/lusteloze
Demas
man uit het volk
Demetrius
volgeling van (de godin) Demeter, aan Demeter gewijd
Derbe
betekenis onbekend, mogelijk: (leer)looierkaart 14 coordinaat E2d
Diana
betekenis onduidelijk, mogelijk: volledig licht, stroom bedwongen /NBG: Artemiseen afgodennaam
Diblaim
dubbele (vijgen)koek, twee (vijgen)koeken
Diblath
haar vijgenkoek /NBG: Ribla
Dibon
wegkwijnen, ook verspillingkaart 2 coordinaat B3dook een plaats in Juda
Dibon-gad
verspilling van Gad = voorpoed/welvaart/geluk
Dibri
mijn woord, mogelijk: belofte van de Here
Didymus
tweeling(broer)een bijnaam
Difath
verpletteraar (van vijanden) /NBG: Difatvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Dikla
haar palmboom, palmboomvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Dilan
kalebas/pompoen, ook plaats van kalebassen
Dimna
mesthoop, ook mogelijk haar uitwerpsel
Dimon
wegkwijnen, ook verspilling /NBG: Dibonkaart 2 coordinaat B3dook een plaats in Juda
Dimona
wegkwijnen, ook verspilling /NBG: Dimon - Dibonkaart 2 coordinaat B3dook een plaats in Juda
Dina
rechter (vrouwelijk), berecht
Dinhaba
de rechter komt, dat de rechtspraak kome
Dionysius
gewijd aan (de god) Dionysus/Bachus (de god van de wijn)
Diotrefes
door Zeus opgevoed
Disan
gazelle, antilope
Dison
gazelle, antilope
Dizahab
genoeg goud, goudrijke plaats
Dobrath
weide(grond), schaapsweide /NBG: Daberatkaart 2 coordinaat B2a
Dodai
mijn geliefde, geliefde
Dodanieten
afkomstig van Dodanbetekenis onbekend, mogelijk: welbeminden, of: leidersvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Dodava
geliefde van de Here /NBG: Dodawahu
Dodo
zijn (de Here) geliefde
Doeg
begerig, ook: vreeswekkend
Dofka
bonzend/kloppend, ook veedrijvend
Dor
geslacht/generatie, ook woningkaart 2 coordinaat A2b
Dorkas
Hinde, gazelle
Dothan
twee bronnen /NBG: Dotankaart 2 coordinaat B2c
Drakenfontein
wellicht een poort in Jeruzalem
drekgoden
valse goden
drie tabernen
drie herbergen /NBG: Tres Tabernaekaart 14 coordinaat A1d
Drusilla
met dauw bedekt
Duma
stilte, dood, of: plaats van de dodenook een stad, zie kaart 15 coordinaat B3been andere naam voor Edom
Dura
woonplaats