Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva
  • 05 04
    samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 12 04
    samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Falek
stroom/beek, ook verdeling /NBG: Peleg
Fanuel
het gelaat van God
Farao
paleis, koning
Farao Hofra
Farao (=paleis, koning) bedekkend kwaad /NBG: Farao Chofra
Farao Necho
Farao (=paleis, koning), betekenis onduidelijk, mogelijk: de lamme /NBG: Farao Neko
Fares
doorbraak, breuk, scheur /NBG: Peres
Farizeeen
betekenis: afgescheidene, breukmaker
Joodse religieuze groepering.
Komt op rond de tweede eeuw voor Christus.
· Naam betekent letterlijk ‘afgescheidenen’. Volgens schrijver Flavius Jozefus zijn er in de tijd van Jezus ca. 6000 Farizeeën.
· Nemen het geloof zeer serieus en hun houding ten aanzien van Godwordt gekenmerkt door ijver. Houden zich zeer streng aan de joodsewetgeving, zoals die staat opgetekend in de Heilige Geschriften. Menendat een vroom leven de beste weg naar God is. Hun leer kenmerkt zichdoor een aantal niet-joodse afwijkingen, vooral op het gebied van deastrologie.
· Van alle joodse groeperingen hebben de Farizeeën de minste zetels in het Sanhedrin. Tegelijk genieten de Farizeeën wel veel prestige bij hetgewone volk.
· Zijn regelmatig in conflict met de Sadduceeën, een andere joodsegroepering die de leer zeer streng en serieus neemt, maar die eerderals ‘elitair’ te bestempelen is.
· Verzetten zich tegen de Romeinse overheersing van Jeruzalem, maaraccepteren hun lot en nemen niet de wapens op om de situatie teveranderen. Wetenschappers melden dat het tussen de verschillendejoodse groeperingen de Farizeeën zijn geweest, die de joodse traditiebewaard hebben. Veel van hun leer is terug te vinden in de Talmoed.
· In onze tijd staat het woord Farizeeërs voor huichelaars: mensen diezichzelf op de borst slaan vanwege hun goede gedrag en weinigtolerantie tonen voor andersdenkenden.
bron: www.vecip.com
Farizeen
betekenis: afgescheidene, breukmaker
Joodse religieuze groepering. (NBG: farizeeën)
Komt op rond de tweede eeuw voor Christus.
· Naam betekent letterlijk ‘afgescheidenen’. Volgens schrijver Flavius Josefus zijn er in de tijd van Jezus ca. 6000 Farizeeën.
· Nemen het geloof zeer serieus en hun houding ten aanzien van God wordt gekenmerkt door ijver. Houden zich zeer streng aan de joodse wetgeving, zoals die staat opgetekend in de Heilige Geschriften. Menen dat een vroom leven de beste weg naar God is. Hun leer kenmerkt zich door een aantal niet-joodse afwijkingen, vooral op het gebied van de astrologie.
· Van alle joodse groeperingen hebben de Farizeeën de minste zetels in het Sanhedrin. Tegelijk genieten de Farizeeën wel veel prestige bij het gewone volk.
· Zijn regelmatig in conflict met de Sadduceeën, een andere joodse groepering die de leer zeer streng en serieus neemt, maar die eerder als ‘elitair’ te bestempelen is.
· Verzetten zich tegen de Romeinse overheersing van Jeruzalem, maar accepteren hun lot en nemen niet de wapens op om de situatie te veranderen. Wetenschappers melden dat het tussen de verschillende joodse groeperingen de Farizeeën zijn geweest, die de joodse traditie bewaard hebben. Veel van hun leer is terug te vinden in de Talmoed.
· In onze tijd staat het woord Farizeeërs voor huichelaars: mensen die zichzelf op de borst slaan vanwege hun goede gedrag en weinig tolerantie tonen voor andersdenkenden.
bron: www.vecip.com
Farpar
snel/vlug /NBG: Parparnaam van een rivierkaart 13 coordinaat B3a
Febe
zuiver, helder, stralend
Felix
gelukkig
Fenicie
palmbomenland, waarschijnlijk verwant aan Feniks (Mythologische vogel)kaart 7 coordinaat C1ac / C2a
Fenix
de mythologische vogel Feniks , palmboom, mogelijk ook: zand /NBG: Feniks
Ferezieten
afkomstig van Periz (gescheiden) /NBG: Perizzieteneen niet-Israelitisch volk
Festus
feest
Filadelfia
broederliefdekaart 14 coordinaat D2b
Filemon
betekenis: iemand die kust(Late) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 62).Het doel van de brief betreft Onesimus (onbruikbaar), een slaaf van Filemon, die blijkbaar was weggelopen.Kerntekst: Filemon vers 11 ... vroeger onbruikbaar ... nu zeer bruikbaar.
Filetus
geliefde
Filippenzen
betekenis: liefhebber van paarden
(Late) brief van Paulus (jaar ca. 62).
Beschrijft de praktijk van het leven van de gelovige die deel uitmaakt van het Lichaam van Christus.
Kerntekst: Filippenzen 2 vers 5, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
Filippi
(stad van) Filippus = liefhebber van paardenkaart 14 coordinaat C1d
Filippus
liefhebber van paarden
Filistijnen
afkomstig uit Filisteaeen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat B3bvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Filologus
vriend der wetenschap of kennis, liefhebber van het woord, geleerd
fiolen
schalen, fles(jes)
fiool
schaal, fles(je)
Flegon
branden, verhit zijn, stralend
Fonteinpoort
een poort in Jeruzalemkaart 11 coordinaat B3a
Fortunatus
fortuinlijk, voorspoedig, door het geluk begunstigd
Frath
zoet water, ook vruchtbaar water /NBG: Eufraatkaart 15 coordinaat C2ook een plaatsnaam in Jeremia 13:4,5,6,7
Frygie
vrij land, mogelijk: droog/dorkaart 14 coordinaat D3b/E2a
Funon
verward, ook: duisternis /NBG: Punon
Fygellus
pottenbakker, mogelijk ook: kleine vluchteling /NBG: Fygelus