Beoordeel niemand voordat je in zijn omstandigheden bent geweest
  • 20 02
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
  • 23 02
    samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Gaal
verworpene, afkeer/afschuw
Gaas
(aard)beving
Gaba
heuvel/berg /NBG: Gebakaart 2 coordinaat B3a
Gabbai
belasting-inner
Gabbatha
verhoging/hoogte, ook: kale plek op het hoofd /NBG: Gabbataeen aanduiding
Gabisch
kristal /NBG: kristaleen aanduiding
Gabriel
held van God, machtige man Gods
Gad
voorspoed/welvaart/geluk, ook een gebiedook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B2d
Gadarenen
betekenis onbekend, wellicht: beloning van het eindekaart 10 coordinaat B2b 59
Gaddi
gelukkig/voorspoedig
Gaddiel
God is (mijn) geluk, voorspoed van (God) verkregen
Gadi
mijn geluk, mijn voorspoed
Gaetam
(de) verwoesting/ramp is ten einde /NBG: Gatam
Gaetham
(de) verwoesting/ramp is ten einde /NBG: Gatam
Gaham
waarschijnlijk: brandend /NBG: Gacham
Gahar
wellicht: schuilplaats, ook: zwak /NBG: Gachar
Gajus
meester, heer
Galal
wentelend (van een steen), ook: mest
Galaten
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 57).kaart 14 coordinaat E2b Thema is het verschil tussen het leven uit het vlees en het leven uit de Geest. Kerntekst: Galaten 5 vers 4, Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht, buiten de genade staat gij.
Galatie
land van de Galli(ers)/Keltenkaart 14 coordinaat E2b
Galgal
wiel, rad, wervelwind /NBG: wervelingeen aanduiding
Galilea
omkerend, draaiend, rollend, cirkelkaart 10 coordinaat B3a 59een meer, ook genoemd de zee van Tiberiaskaart 2 coordinaat B2b
Gallim
(steen)hopen, fonteinen
Gallio
betekenis onbekend, wellicht: iemand die op melk leeft
Gamaliel
God is mijn beloning, ook: voordeel van God
Gammadieten
stoutmoedige krijgerseen aanduiding
Gamul
beloond, ook: gespeend
Gareb
eczeem, lepra (melaats), schurftigook een heuvel bij Jeruzalem
Gasmu
(stort)regen /NBG: Gesem
Gath
wijnpers /NBG: Gatkaart 2 coordinaat A3b
Gath-Hefer
wijnpers van Hefer = put of bron, gegraven wijnpers /NBG: Gat-Hachefer
Gath-rimmon
wijnpers van Rimmon = granaatappel /NBG: Gat-Rimmon
Gaza
sterk, versterkt, vestingkaart 2 coordinaat A3c
Gazez
kapper, (schaaps)scheerder
Gazzam
verslindend
Geba
heuvel/bergkaart 2 coordinaat B3a
Gebal
berg, ook: grenskaart 13 coordinaat A2d
Geber
held, machtige, man
Gebim
waterreservoirs, ook: sprinkhanen
Gedalia
de Here is groot /NBG: Gedalja
Gedalja
de Here is groot
Geder
muur
Gedera
muur, ook: ommuurde plaats, schaapskooi
Gederoth
muren, ook: ommuurde plaatsen, schaapskooien /NBG: Gederot
Gederothaim
twee muren, twee schaapskooien /NBG: Gederotaim
Gedolim
de groten
Gedor
muurook een stad in Juda
Gehazi
vallei van het (profetisch) gezicht /NBG: Gechazi
Geliloth
omtrekken, gebieden /NBG: de steenkringen
Gemalli
kameeleigenaar, kameelrijder
Gemarja
de Here maakt af/brengt tot een einde
genaken
naderen
Gennesaret
mogelijk: hof van de vorst, wellicht ook: een harpeen plaatseen meer, ook genoemd de zee van Galilea en zee van Tiberiaskaart 2 coordinaat B2b
Gennesareth
mogelijk: hof van de vorst, wellicht ook: een harp /NBG: Gennesareteen meer, ook genoemd de zee van Galilea en zee van Tiberiaskaart 2 coordinaat B2b
Genubath
diefstal /NBG: Genubat
Gera
gewichtsmaat, ca. 0,45-0,55 gram, 1/20 of 1/24 sikkelbetekenis is graan als persoonsnaam
Gerar
verblijf, oponthoudkaart 2 coordinaat A3c
Geri
vluchteling /NBG: Hagri
Gerizim
afsnijdingenkaart 2 coordinaat B2c
Gersom
een vreemdeling daar, ook: verbanning
Gerson
verdrijving, verbanning
Geruth-Chimham
verblijfplaats/bewoning van Chimham = groot verlangen /NBG: Gerut-Kimham
Gesan
kluit (van aarde of stof)
Gesem
(stort)regen
Gesur
brugkaart 8 coordinaat C4b
Gesuri
afkomstig van Gesur /NBG: Gesur = brugkaart 8 coordinaat C4b
Gether
betekenis onzeker, mogelijk: vrees/angstvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Gethsemane
olijvenpers, oliepers /NBG: Getsemanekaart 11 coordinaat B1d
Gevangenpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
gevankelijk
als gevangene
Gezer
deelkaart 2 coordinaat A3b
Gezur
brug /NBG: Gesurkaart 8 coordinaat C4b
Giach
voort/doorbreken (bijvoorbeeld van water)
Gibath
heuvel/hoogte /NBG: Gibat
Gibbar
held
Gibbethon
heuvelachtig /NBG: Gibbeton
Gibea
heuvel, hoogte
Gibea-benjamins
heuvel, hoogte van Benjamin
Gibea-sauls
heuvel, hoogte van Saulplaatsnaam
Gibeon
heuvelstadkaart 2 coordinaat B3a
Giddalti
ik heb grootgemaakt
Giddel
overgroot
Gideom
dat wat omgehouwen is /NBG: Gidom
Gideon
hij die neerslaat, veller, omhouwerdezelfde naam als Jerubbaal en Jerubbeset
Gideoni
mijn veller/omhouwer /NBG: Gidoni
Gihon
stroom, voortstromend /NBG: Gichon
Gilalai
de Here heeft (weg)gerold
Gilboa
spuitende fonteinenkaart 2 coordinaat B2a
Gilead
hard, ruw gebergte kaart 2 coordinaat B2b/d een stad kaart 2 coordinaat B2d ook een persoonsnaam
Gilgal
wiel, radplaats in Efraim kaart 2 coordinaat B2cplaats in Benjamin kaart 2 coordinaat B3a alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Gilo
ballingschap
Gimel
3e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: kameelgetalswaarde 3
Gimzo
plaats van wilde vijgenbomen
Ginath
tuin, ook omheining, beschermd /NBG: Ginat
Ginnethoi
tuinman /NBG: Ginnetoi
Ginnethon
tuinman /NBG: Ginneton
Girgasiet
afkomstig van Girgasniet-Israelitisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Girgasieten
afkomstig van Girgasniet-Israelitisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Girgazieten
afkomstig van Girgasniet-Israelitisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Girzieten
afgescheidenen /NBG: Gizrieten
Gispa
vleierij, bedwelming
Gitthaim
dubbele wijnpers, twee druivenpersen /NBG: Gittaim
Gitthith
betekenis niet bekend, mogelijk een melodie of toonsoort, of: harmonisch, of: een snaarinstrument (wat in Gath werd gemaakt?)
Gittith
betekenis niet bekend, mogelijk een melodie of toonsoort, of: harmonisch, of: een snaarinstrument (wat in Gath werd gemaakt?)
Goath
loeiend /NBG: Goa
Gob
sprinkhaan
goedertieren
barmhartig (=medelijden of mededogen hebben), goedgunstig
goedertierenheid
barmhartigheid (=medelijden of mededogen hebben), goedgunstigheid
Gog
betekenis onduidelijk, mogelijk: verhoging, uitbreiding, dak
Golan
gevangenschap, ballingschapdit was een vrijstadkaart 2 coordinaat B2b
Golgotha
hoofdschedelplaats, schedelkaart 11 coordinaat A1b
Goliath
balling, gevangene /NBG: Goliat
Gomer
een inhoudsmaat, ca. 4 liter, 1/10 efapersoonsnaam ->betekenis volmaaktheid, voleindingkaart 1 coordinaat E1d/F1b volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Gomorra
mogelijk beladene, of: overstroming, onderdompeling
Gosen
betekenis onduidelijk, mogelijk: plaats, graslandkaart 12 coordinaat B1/C1
Gozan
afgesnedennaam van een rivier in 2 Koningen 17:6, 18:11 en 1 Kronieken 5:26naam van een stad in 2 Koningen 19:12 en Jesaja 37:12
gram
boos, toornig
gramschap
boosheid, toorn
grote zee
kaart 1 coordinaat C2/D2 - Middellandse Zee
Gudgod
spleet, barst
Guel
majesteit van God /NBG: Geuel
guichelaar
tovenaar, waarzegger
guichelaars
tovenaars, waarzeggers
Guni
bont, gekleurd, mogelijk: mijn beschermer
Gur
leeuwenwelp
Gur-Baal
verblijfplaats van Baal /NBG: Baal