We moeten mee in de tijdstroom, maar niet met de tijdgeest
  • 20 02
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
  • 23 02
    samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Haavvim
ruinen, puinhopen /NBG: Awwim
Habaja
(die) de Here beschermt/verbergt /NBG: Chobaja
Habakuk
omhelzen
Habazzinja
betekenis onduidelijk, mogelijk: door de Here met een schild bedekt, wellicht ook: licht van de Here /NBG: Chabassinja
Habel
adem, ijdelheid /NBG: Abel
Habor
verbinding, mogelijk ook sterk /NBG: Chaboreen rivier in 2 koningen 17:6 en 18:11een plaatsnaam in 1 Kronieken 5:26
Hachalja
betekenis onduidelijk, mogelijk: (die) de Here verlicht /NBG: Chakalja
Hachila
betekenis onduidelijk, mogelijk: (die) de Here verlicht /NBG: Chakila
Hachiroth
mond/uitmonding van de spelonken/grotten /NBG: Pi-Hachirot
Hachmoni
wijs, verstandig /NBG: Chakmoni
Hadad
zwaar geluid, schreeuw
Hadad-ezer
(wiens) hulp is Hadad = zwaar geluid, schreeuw /NBG: Hadad
Hadadrimmon
Hadad (=zwaar geluid, schreeuw) van/uit Rimmon (= granaatappel)kaart 2 coordinaat B2a
Hadar
zwaar geluid, schreeuw in Genesis 25:15versiering, eer in Genesis 36:39
Hadar-ezer
(wiens) hulp is Hadad = zwaar geluid, schreeuw /NBG: Hadadezer
Hadasa
nieuwelinge, frisse (vrouwelijk) /NBG: Chadasa
Hadassa
mirteandere naam voor Esther
Hadid
scherp /NBG: Chadid
Hadlai
verlaten/achtergelaten, ook: leegloper /NBG: Chadlai
Hadoram
versieringen, sieradenvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Hafaraim
twee putten/bronnen /NBG: Chafaraim
Hagab
sprinkhaan /NBG: Chagab
Hagaba
sprinkhaan /NBG: Chagaba
Hagar
vlucht
Haggai
feestelijk
Haggi
feestelijk /NBG: Chaggi
Haggija
feest des Heren /NBG: Chaggia
Haggith
feestelijk /NBG: Chaggit
Hakkoz
doorn, doornstruik /NBG: Hakkos
Hakufa
gebonden, gebogen, onderworpen /NBG: Chakufa
Halah
betekenis onbekend /NBG: Chalach
Halhul
siddering, beving /NBG: Chalchul
Hali
(hals)ketting, sieraad/versiersel /NBG: Chali
Hallohes
de fluisteraar/verleider/tovenaar /NBG: Halloches
Ham
gegrom, gehuil (m.b.t. dieren)kaart 2 coordinaat B2b
Haman
prachtig, groots
Hamath
vesting, burcht, verdediging /NBG: Hamatkaart 8 coordinaat D1b
Hamath-zoba
vesting/burcht/verdediging van Zoba = standplaats, positie /NBG: Hamat-Soba
Hamathiet
afkomstig van Hamath = vesting, burcht, verdediging /NBG: Hamatietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Hammaaloth
van de treden
Hammahavim
de levenden /NBG: Machawiet
Hammath
warm/heet bad /NBG: Chammatook een persoonsnaam
Hammedatha
betekenis onduidelijk, mogelijk:eén van een tweeling, dubbel /NBG: Hammedata
Hammelech
de koning /NBG: de prins
Hammon
zonnig /NBG: Chammon
Hammoth-dor
hete/warme baden van Dor = geslacht/generatie, ook: woning /NBG: Chammot-Dor
Hammuel
warmte van God /NBG: Chammuel
Hamona
de menigte, massa /NBG: menigte
Hamram
gerezen/gegist, mogelijk ook: hoogrood /NBG: Chamran
Hamul
gespaard/beschermd /NBG: Chamul
Hamutal
schoonvader is bescherming, schoonvader van dauw /NBG: Chamutal
Hanameel
gift/gave van God /NBG: Chanamel
Hanan
genade, genadig /NBG: Chanan
Hananeel
(genade(gave) van God) /NBG: Chananeltorennaam van een toren in Jeruzalem
Hanani
genadig, genadevol /NBG: Chanani
Hananja
wolk van de Here, (die) de Here beschermt /NBG: Ananjagenade(gave) van de Here /NBG: Chananjaook een plaatsnaam
Handelingen
Het boek handelingen is een geschiedenisboek en een vervolg op het Lukas evangelie en is dus door Lukas geschreven.De Handelingentijd staat in het teken van de verwachte wederkomst van Christus. Kerntekst: Handelingen 1 vers 6, Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israel?.
Hanna
verzoek, bede om genade
Hannathon
begenadigde (plaats) /NBG: Channaton
Hanniel
genade van God /NBG: Channiel
Hanoch
ingewijd, toegewijd /NBG: Chanok
Hanun
begenadigd, begunstigd /NBG: Chanun
Happizzes
de verstrooiing/verspreiding /NBG: happisses
Hara
bergachtig
Harad
wilde ezel /NBG: Aradkaart 2 coordinaat B3book een persoonsnaam
Harada
grote angst/paniek, angstbeving /NBG: Charada
Haran
verdord, verdroogd, verschroeid -> kaart 13 coordinaat C1b en een zoon van Kalebbergbewoner -> een broer van Abraham en een Leviet ten tijde van David
Haref
het afplukken, rijpheid /NBG: Charef
Harel
waarschijnlijk: leeuw van God, held, mogelijk ook: berg van God /NBG: vuurhaardnaam van een altaar
Harhas
behoeftig, arm /NBG: Charchas
Harhoja
hij was brandend/vurig/heet /NBG: Charhaja
Harhur
ontbranding, zeer brandende, brandende koorts /NBG: Charchur
Harif
herfstregen /NBG: Charif
Harim
toegewijd, ook: met een verminkte neus /NBG: Charim
Harnefer
snurker, hij die briest /NBG: Charnefer
Harod
bevende vrees, huivering /NBG: Charod
Haroe
de ziener, het visioen
Haroseth
beeldhouwwerk der heidenen /NBG: Charoset-Haggojim
Harsa
tovenaar/magier /NBG: Charsa
Harum
hoog
Harumaf
toegewijd, ook: met een verminkte neus, platte neus /NBG: Charumaf
Haruz
toegewijd, ijverig, vakkundig /NBG: Charus
Hasabja
(die) de Here inschat/gedenkt /NBG: Chasabja
Hasabna
mogelijk: de Here heeft nagedacht/op waarde geschat /NBG: Chasabna
Hasabneja
mogelijk: de Here heeft (over ons) nagedacht/op waarde geschat /NBG: Chasabneja
Hasadja
de Here heeft (hem) lief /NBG: Chasadja
Hasbaddana
overwogen/nagedacht in oordeel /NBG: Chasbaddana
Hasem
waarschijnlijk: de Naam, mogelijk ook: hij heeft verbroken
Hasmal
gepolijst brons /NBG: metaalaanduiding
Hasmona
vruchtbare/vette aarde/bodem /NBG: Chasmona
Hasra
behoeftig, arm /NBG: Chasra
Hassenua
gehaat
Hassub
attent, zeer geacht /NBG: Chassub
Hassum
rijk /NBG: Chasum
Hasub
attent, zeer geacht /NBG: Chassub
Hasuba
(hoog) geacht, gewaardeerd /NBG: Chasuba
Hasufa
naakt, bloot /NBG: Chasufa
Hasum
rijk /NBG: Chasum
Hatach
waarschijnlijk: waarlijk /NBG: Hatak
Hathath
schrik/paniek, ontzetting /NBG: Chatat
Hatifa
een vangst /NBG: Chatifa
Hatita
een opgraving /NBG: Chatita
Hatsarmaveth
omheining/hof des doods /NBG: Chasarmawetvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Hattil
zwaaiend, golvend /NBG: Chattil
Hattirsatha
excellentie /NBG: stadhouder
Hattus
verzameld /NBG: Chattus
Havila
betekenis onduidelijk, mogelijk: zandig land, of: voortbrengende /NBG: Chawilaeen deel van Edeneen landschap in Arabieeen persoonsnaam - kaart 1 coordinaat F3 volkerenlijst: afstammeling van Chamvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Havran
grotbewoner /NBG: Haurankaart 8 coordinaat D4b alt=Het rijk van David en Salomo title=Het rijk van David en Salomo width=16 height=16 /> Het rijk van David en Salomo
Havvoth-jair
dorpen van Jair /NBG: dorpen van Jair
Hazael
(die) door God gezien (wordt)
Hazaja
(die) door de Here gezien (wordt) /NBG: Chazaja
Hazar Hattichon
Hazar in het midden /NBG: het middelste Chaser
Hazar-addar
hof/omheining/dorp/gehucht van Addar = groot, machtig, glorieus, eerbaar /NBG: Chasar-Addar
Hazar-Enan
hof/omheining/dorp/gehucht van Enan = fonteinen /NBG: Chasar-Enan
Hazar-Enon
hof/omheining/dorp/gehucht van Enon = fonteinen /NBG: Chasar-Enon
Hazar-gadda
hof/omheining/dorp/gehucht van geluk /NBG: Chasar-Gadda
Hazar-sual
hof/omheining/dorp/gehucht van vossen /NBG: Chasar-Sual
Hazar-susim
hof/omheining/dorp/gehucht van paarden /NBG: Chasar-Susim
Hazar-suza
hof/omheining/dorp/gehucht van de merrie /NBG: Chasar-Susa
Hazarmaveth
omheining/hof des doods /NBG: Chasarmawetkaart 1 coordinaat F4d/G4a volkerenlijst: afstammeling van Sem
Hazelelponi
schaduw op mijn aangezicht /NBG: Hasseleponi
Hazerim
dorpen /NBG: dorpen
Hazeroth
(voor)hoven, omheiningen, dorpen, gehuchten /NBG: Chaserot
Hazezon-Thamar
het snoeien van de palm /NBG: Chaseson-Tamar
Haziel
hij zal God zien /NBG: Chaziel
Hazihammenuchoth
half Menuchoth = vertroosting /NBG: Menuchot
Hazo
visioen, gezicht /NBG: Chazo
Hazobeba
dik, gezet /NBG: Hassobeba
Hazor
dorp, stad, omheining /NBG: Hasorkaart 2 coordinaat B1c
Hazor-hadattha
nieuwe stad/dorp, nieuw Hazor /NBG: Chasor-Chadatta
He
5e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: raam/venstergetalswaarde 5
Heber
verbintenis, gezelschap /NBG: Chebervolkerenlijst: afstammeling van Sem
Hebreeen
Waarschijnlijk een (vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 53).Behalve dat in deze brief de dringende aansporing aan de Hebreeen naar voren komt om tot het heil in te gaan en niet ongelovig te blijven, bevat deze brief een prachtig en rijk getuigenis aangaande de Here Jezus, namelijk dat Hij hoger, beter en volmaakter is, dit alles in het kader van het nieuwe verbond.Kerntekst: Hebreeen 12 vers 2, Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Hebron
verbond, verwantschap, broederschap, ook een persoonsnaamdit was een vrijstadkaart 2 coordinaat B3a
HEERE
Ik ben / verkorte vorm van de Naam van God
HEEREN
Ik ben / verkorte vorm van de Naam van God
Hefa
duisternis /NBG: Efageografische aanduiding
Hefer
put/bron /NBG: Cheferook een plaatsnaam
Hefzi-bah
mijn wil/welgevallen is in haar /NBG: Chefsiba
Hegai
betekenis onduidelijk, mogelijk: eerbiedwaardig, mogelijk ook: mooie koeien bezittend
Hela
roest, ook mogelijk: schuim, uitschot /NBG: Chela
Helam
sterkte, ook: sterkte van het volk /NBG: chelam
Heldai
mijn leeftijd/ouderdom, ook: duurzaam /NBG: Cheldai
Heleb
dezelfde persoon als Heled = leeftijd/levensduur, eeuw /NBG: Cheleb
Heled
leeftijd/levensduur, eeuw /NBG: Cheled
Helef
uitwisseling, ruil /NBG: Chelef
Helek
gladheid, ook mogelijk deel, portie /NBG: Chelekook een plaatsnaam
Helem
klap, slag
Helez
bevrijding /NBG: Cheles
Heli
verhoogd /NBG: Eli
Helkai
glad /NBG: Chelkai
Helkath
gladheid /NBG: Chelkat
Helon
(zeer) sterk /NBG: Chelon
Hemam
verslaan, vernietigen
Heman
getrouw
Hemdan
aangenaam /NBG: Chemdan
Hemor
ezel
Hena
betekenis onduidelijk, mogelijk: laagland, mogelijk ook: verwarrend
Henadad
genade/gunst van Hadad = zwaar geluid, schreeuw /NBG: Chenadad
Henoch
onderwezene, ingewijde, adept
Heres
kunstig, ook: sluwheid of stilheid /NBG: Cheres
Heri
wakend /NBG: Eri
Hermas
variant van de naam Hermes, Mercurius /NBG: Hermes
Hermes
Hermes, Mercuriuseen Griekse afgodennaam en een gelovige in Rome
Hermogenes
van Hermes afstammend
Hermon
toegewijd voor vernietigingkaart 2 coordinaat B1b
Herodes
heerser, heldhaftig, heldenzoon
Herodias
heerseres, heldin, heldhaftig
Herodion
heldhaftig
Hesbon
rekening, ook reden/beredenering /NBG: Chesbonkaart 2 coordinaat B3b
Hesed
vriendelijkheid, liefdadigheid, goedertierenheid /NBG: Ben-Chesed
Hesmon
vruchtbare/vette aarde/bodem /NBG: Chesmon
Heth
angst, vrees /NBG: Chetvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Hethieten
afkomstig van Chet = angst, vreeseen niet-Israelitisch volkkaart 7 C3a/cvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Hethlon
bedekte, verborgen plaats, schuilplaats /NBG: Chetlon
Heva
(het) leven /NBG: Eva
Heviet
dorpbewoner /NBG: Chiwwietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Hevieten
dorpbewoner /NBG: Chiwwieteneen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C2c
Hezbon
rekening, ook reden/beredenering /NBG: Chesbonkaart 2 coordinaat B3b
Hezion
visioen, gezicht /NBG: Chezjon
Hezir
varken, zwijn /NBG: Chezir
Hezrai
omheind, beschermd, dezelfde persoon als Hezro /NBG: Chesrai
Hezro
omheind, beschermd /NBG: Chersro
Hezron
omheind, beschermd, ook een plaats in Juda /NBG: Chesron
Hibri
Hebreeuws /NBG: Ibri
Hiddai
weergalm/echo van de Here
Hiddekel
scherpe snelheid /NBG: Tigris
Hiel
God is leven, God leeft /NBG: Chiel
Hierapolis
priesterstadplaats in Frygie
Hilen
bolwerk, vesting, ook mogelijk zanderig /NBG: Chilen
Hilkia
deel van de Here, de Here is mijn deel /NBG: Chilkia
Hilkija
deel van de Here, de Here is mijn deel /NBG: Chilkia
Hillel
geneigd tot lofprijs, toegewijd
hin
een inhoudsmaat, ca. 6,5 liter, 1/6 bath
Hinnom
betekenis mogelijk: klacht, geween, wellicht ook: vallei /NBG: Ben-Hinnom = zoon van hinnomkaart 11 coordinaat A3a/b en B3a
Hira
adeldom, edel geslacht /NBG: Chira
Hirad
wilde ezel /NBG: Irad
Hiram
adel/edel /NBG: Chiram
Hivviet
dorpbewoner /NBG: Chiwwietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Hizki
krachtig, sterkte /NBG: Chizki
Hizkia
kracht van de Here
Hoba
schuilplaats /NBG: Choba
Hobab
geliefde /NBG: Chobab
Hod
glorie, majesteit, schoonheid, pracht
Hodajeva
de Here is zijn glorie /NBG Hodawjahu
Hodavia
de Here is zijn glorie /NBG: Hodawja
Hodavja
de Here is zijn glorie /NBG: Hodawja
Hodes
maand, nieuwe maan /NBG: Chodes
Hodeva
glorie/majesteit des Heren /NBG: Hodewa
Hodia
glorie/majesteit des Heren
Hodija
glorie/majesteit des Heren /NBG: Hodia
Hodsi
lage maan /NBG: tachtim Chodsi
Hoekpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
Hofni
(vuist)vechter /NBG: Chofni
Hogla
patrijs /NBG: Chogla
Hoham
waarschijnlijk (Here van) zeer grote menigte
Holon
zandachtig, zanderig, ook mogelijk: verblijf /NBG: Cholon
Homam
verslaan, vernietigen
homer
een inhoudsmaat, ca. 400 liter, ook wel een ezelslast genoemd en wellicht gelijk aan een kor
Hor
berg
Hor-gidgad
spelonk/grot van/in de kloof /NBG: Chor-Haggidgad
Horam
hoogte, verheven, ook: bergbewoner
Horeb
droog, verlatenheid, woestijn
Horem
toegewijd /NBG: Chorem
Hori
grotbewoner /NBG: Chori
Horieten
afkomstig van Chori = grotbewoner /NBG: Chorieteneen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C4
Horma
toegewijd aan destructie/vernietiging /NBG: Chormakaart 7 coordinaat B4b
Horonaim
twee spelonken, dubbele spelonk/grot /NBG: Choronaim
Hosa
vertrouwen, vertrouwd, ook mogelijk: toevluchtsoord, asiel /NBG: Chosaook een stad in Aser
Hosaja
(die) de Here redt/bevrijdt /NBG: Hosaaja
Hosama
hij (de Here) hoort
Hosanna
"Hosanna komt alleen tijdens de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem voor in de evangelieen.De betekenis komt voor in de woorden van Psalm 118:25 en 26b ""Och HERE, geef toch heil, och HERE, geef toch voorspoed! Gezegend Hij, Die komt in de Naam des HEREN …"", ""Geef toch heil"" of wat ook op andere plaatsen is vertaald ""redt ons"": hoshie'a-nah, oftewel: hosanna!"
Hosea
verlossing
Hotham
zegel, verzegeling, handtekening /NBG: Chotam
Hothir
doen overblijven /NBG: Hotir
Hufam
bedekkingen, wellicht ook mensen van de kust /NBG: Chufam
Hukkok
greppel /NBG: Chukok
Hukok
greppel /NBG: Chukok
Hul
pijn /NBG: Chulvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Hulda
mol /NBG: Chulda
Humta
plaats van hagedissen /NBG: Chumta
Huppa
bedekking, bruiloftskamer /NBG: Chuppa
Huppim
bedekkingen /NBG: Chuppim
Hur
spelonk, grot, hol /NBG: Chur
Hurai
waarschijnlijk linnenwerker, mogelijk ook: edelman /NBG: Churai
Huram
adel/edel /NBG: Churam
Huram Abi
mijn/zijn vader is edel /NBG: Churam-Abi
Huri
linnenwever /NBG: Churi
Husah
haast, spoed (in de geboorte) /NBG: Chusa
Husai
(door de Here) bespoedigd /NBG: Chusai
Husam
haast, spoed, ook: ontijdig geboren /NBG: Chusam
Husim
1) haastend, ook: hij die haast heeft -> Genesis 46:23 en 1 Kronieken 8:8,112) haastend, spoedend, ook: zij die hun geboorte verhaasten (vroegtijdig geborenen) -> 1 Kronieken 7:12/NBG: Chusim
Huzab
het werd geregeld/vastgesteld /NBG: het is beslist
Hymeneus
bruiloftslied, behorend tot hethuwelijk