Lees de bijbel niet als een notaris, maar als een erfgenaam
  • 20 02
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
  • 23 02
    samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Jaakan
bedroefd, droefenis/ellende
Jaakoba
zij houdt de hiel vast, zij bedriegt
Jaala
gazelle (vrouwtje), (wilde) geit
Jaar
woud, ook: honingraat
Jaare-oregim
woud van de wevers
Jaaresja
(die) de Here maakt dik/voorspoedig
Jaasai
dat de Here (hem) aanstelle/bevestige/make
Jaasiel
dat de God (hem) aanstelle/bevestige/make
Jaazanja
(die) de Here hoort
Jaazia
(die) de Here vertroost /NBG: Jaaziahu
Jaaziel
(die) God vertroost
Jabal
stroom/rivier
Jabbok
uitgietend, verspreidendkaart 2 coordinaat B2d
Jabes
1) droogteeen stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2deen persoonsnaam2) betekenis onduidelijk, waarschijnlijk: smart (bij geboorte)een stad in Judaeen persoonsnaam
Jabez
1) droogte /NBG: Jabeseen stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2deen persoonsnaam2) betekenis onduidelijk, waarschijnlijk: smart (bij geboorte)een stad in Judaeen persoonsnaam
Jabin
(die) hij kent/verstaat
Jabne
hij zal gebouwd worden, hij laat bouwenkaart 2 coordinaat A3a
Jabneel
God laat bouwen
Jachan
onruststoker, in beroering brenger /NBG: Jakan
Jachin
hij zal grondvesten/stellen /NBG: Jakinook de rechterzuil in het voorhuis van de tempel die Salomo oprichtte
Jachmai
(die) de Here bewaart/bewaakt
Jada
wetend, kennend
Jaddai
liefhebbend
Jaddua
(algemeen) bekend
Jadon
hij richt/oordeelt
Jael
berggeit
Jaela
gazelle (vrouwtje), (wilde) geit /NBG: Jaala
Jaelam
(die) hij verbergt/beschermt /NBG: Jalam
Jaenai
de Here antwoordt /NBG: Janai
Jaera
honingraat /NBG: Jara
Jaezer
de Here helpt /NBG: Jazerkaart 2 coordinaat B3b
Jafeth
vergroting/uitbreiding /NBG: Jafet
Jafia
schitterend/prachtig, stralende schoonheidook een stad in Zebulon
Jaflet
hij zal ontkomen/bevrijd worden
Jafo
hij zal mooi/schoon zijnkaart 2 coordinaat A2c (Jafa)
Jagur
hij zal wonen
Jahath
eenheid/bond, ook mogelijk hij neemt weg /NBG: Jachat
Jahaz
vertrapte plaats /NBG: Jahas
Jahaziel
hij zal God zien /NBG: Jachaziel
Jahdiel
(die) God verblijdt /NBG: Jachdiel
Jahdo
verenigd, gemeenschap /NBG: Jachdo
Jahleel
wachtend/hopend op God /NBG: Jachleel
Jahza
vertrapte plaats /NBG: Jahas
Jahzeel
God wijst een deel toe /NBG: Jachseel
Jahzera
(die) hij zal terugbrengen /NBG: Jachzera
Jahziel
God wijst een deel toe /NBG: Jachasiel
Jair
(die) hij opwekt/in beweging brengt -> 1 Kronieken 20:5hij zal verlichten, hij zal tonen -> andere teksten
Jairus
hij zal verlichten/tonen
Jake
vroom/godvrezend
Jakim
hij zal (hem) doen staan/stellen
Jakob
hij houdt de hiel vast, hij bedriegt
Jakobus
betekenis: hij houdt de hiel vast, hij bedriegtBrief geschreven door Jakobus, de halfbroer van de Here Jezus (jaar ca. 57). De brief behandelt de spoedige verwachting van de komst van de Here Jezus. Kerntekst: Jakobus 5 vers 20 weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.
Jalon
hij blijft/logeert
Jambres
weerspannige
Jamin
rechterhand, houdt ook verband met: zuiden
Jamlech
hij zal koning zijn/heersen, (die) hij zal doen regeren /NBG: Jamlek
Janna
de Here verhoort /NBG: Jannai
Jannes
onderdrukker of hij kwelde
Janoah
rust /NBG: Janoachkaart 2 coordinaat B2c
Janum
sluimerraar, slapend
Jarach
maand /NBG: Jerachvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Jareb
strijder, twister /NBG: strijdlust
Jared
afdalen, helling, afstammeling /NBG: Jered
Jarha
betekenis onduidelijk, mogelijk: wassende maan /NBG: Jarcha
Jarib
tegenstander, hij strijdt
Jarmuth
hoogte /NBG: Jarmut
Jaroah
maan /NBG: Jaroach
Jasib
hij zal terugkeren
Jasobam
het volk zal terugkeren
Jason
iemand die zal genezen
Jasub
hij keert zich om
Jasubilehem
hij keert zich tot het brood /NBG: Jasubi-Lechemaanduiding
Jather
uitmuntend, groots, meerder /NBG: Jattir
Jathniel
(aan wie) God geeft, van God gegeven /NBG: Jatniel
Jatthir
uitmuntend, groots, meerder /NBG: Jattir
Jattir
uitmuntend, groots, meerder
Javan
betekenis onduidelijk, mogelijk: hitte en gisting, mogelijk ook: niet standvastig, de moerassige /NBG: Jawankaart 1 coordinaat C2b/D2a ook Griekenlandvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Jaza
vertrapte plaats /NBG: Jahas
Jazen
slapend /NBG: Jasen
Jaziz
hij beweegt, ook: beweging
Jearim
wouden/bossen
Jeathrai
betekenis onduidelijk, mogelijk: (die) de Here leidt /NBG: Jeaterai
Jeberechja
de Here zegent (hem)! /NBG: Jeberekjahu
Jebus
platgetreden plaats, een naam voor Jeruzalem
Jebusi
platgetreden plaats, een naam voor Jeruzalem /NBG: Jebus
Jebusiet
afkomstig uit Jebus = platgetreden plaats (een naam voor Jeruzalem)een niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3avolkerenlijst: afstammeling van Cham
Jebusieten
afkomstig uit Jebus = platgetreden plaats (een naam voor Jeruzalem)een niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3avolkerenlijst: afstammeling van Cham
Jechdeja
(die) de Here verblijdt /NBG: Jechdejahu
Jecholia
de Here heeft overwonnen, ook mogelijk sterk gemaakt door de Here /NBG: Jekolja
Jechonia
(die) de Here bevestigt /NBG: Jechonja
Jechonias
(die) de Here bevestigt /NBG: Jechonja
Jedaja
die de Here prijst -> persoonsnaam in 1 Kronieken 4:37 en Nehemia 3:10(die) de Here kent -> persoonsnaam in overige teksten
Jedi
waarschijnlijk vastgesteld /NBG: Jedo
Jediael
bekend bij God, door God gekend
Jedid-jah
door de Here geliefd, of lieveling van de Here /NBG: Jedidja
Jedida
geliefde
Jeduthun
waarschijnlijk, lof/lovende, ook: kunstvaardige handen /NBG: Jedutun
Jeftha
opening, ook: hij opent /NBG: Jefta
Jefunne
omgedraaid, gekeerd
Jegar-sahadutha
steenhoop der getuigenis /NBG: Jegar-Sehaduta
Jehaleel
hij zal God loven/prijzen /NBG: Jehallelel
Jehalelel
hij zal God loven/prijzen /NBG: Jehallelel
Jehazia
de Here zal mij zien /NBG: Jachzeja
Jehezkel
(die) God zal versterken /NBG: Jechezkel
Jehia
de Here leeft /NBG: Jechia
Jehiel
God leeft /NBG: Jechiel
Jehieli
(mijn) God leeft /NBG: Jechieli
Jehizkia
kracht van de Here /NBG: Hizkia
Jehoadda
(die) de Here versiert
Jehojada
(die) de Here kent
Jehoram
de Here is verhoogd/hoog /NBG: Joram
Jehu
hij zal leven/bestaan, ook mogelijk: de Here is Hij
Jehubba
verborgen, beschermd /NBG: Jechubba
Jehud
lof/prijs, roem/eer
Jehudi
de geprezene, ook vertaald met Joods
Jehus
raadgever /NBG: Jeus
Jeiel
weggevoerd door God, ook mogelijk: schat van God
Jekabzeel
God zal verzamelen /NBG: Jekabseel
Jekameam
hij zal het volk verzamelen, ook: hij zal het volk oprichten /NBG:Jekamam
Jekamja
de Here zal verzamelen
Jekuthiel
verering van God /NBG: Jekutiel
Jemima
duif
Jemini
een Benjaminiet
Jemuel
dag van God
Jerah
maand /NBG: Jerachvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Jerahmeel
(met wie) de Here medelijden zal hebben, (aan wie) de Here barmhartig zal zijn /NBG: Jerachmeel
Jeramoth
hoogten /NBG: Jeramot
Jered
afdalen, helling, afstammeling
Jeremai
hooglander
Jeremia
(die door) de Here aangewezen / gesteld (is)
Jeremoth
hoogten /NBG: Jeremot
Jeria
door de Here gevestigd/vastgesteld/opgericht
Jeribai
(die) de Here verdedigt
Jericho
welriekende plaatskaart 2 coordinaat B3a
Jeriel
(vast)gesteld/gegrondvest door God
Jerija
door de Here gevestigd/vastgesteld/opgericht /NBG: Jeria
Jerimoth
hoogten /NBG: Jerimot
Jerioth
gordijnen /NBG: Jeriot
Jerobeam
die strijdt met het volk
Jerocham
hij zal genade/erbarmen verkrijgen
Jeroham
hij zal genade/erbarmen verkrijgen /NBG: Jerocham
Jerubbaal
laat Baal strijden/twistendezelfde persoon als Gideon en Jerubbeset
Jerubbeseth
laat de afgod strijden, twisten, dezelfde persoon als Gideon en Jerubbaal /NBG: Jerubbeset
Jeruel
opgericht/gesticht door God
Jerusa
bezit/eigendom
Jeruzalem
stichting van vrede, ook: stad/verblijfplaats van vrede
kaart 2 coordinaat B3a
Jesaja
redding van de Here
Jesana
oud
Jesarela
oprecht tot/met God
Jeschurun
de rechtvaardigen/oprechten, ook: wezenlijk rechtvaardigsymbolische naam voor Israel
Jesebeab
woonplaats/woning van (de) vader /NBG: Jesebab
Jeser
1) vorm, gedachte /NBG: Jeser2) oprecht(heid), rechtschapenheid -> 1 Kronieken 2:18
Jesibja
(die) de Here doet nederzetten/wonen /NBG: Josibja
Jesimeel
(die) God plaatst/bevestigt /NBG: Jesimiel
Jesisai
bejaard, oude
Jesohaja
(die) de Here neerbuigt/vernedert /NBG: Jesochaja
Jessai
rijk, ook mogelijk: Hij is de Here /NBG: Isai
Jesse
rijk, ook mogelijk: Hij is de Here / NBG: Isai
Jesua
hij zal redding/verlossing zijn
Jesua-Joab
Redder van Joab, mogelijk ook: Here, vader der verlossing
Jether
overvloed, overblijfsel, voortreffelijkheid /NBG: Jeter
Jetheth
(tent)pin, pin /NBG: Jetet
Jethra
overblijfsel /NBG: Jitra
Jethro
voortreffelijkheid /NBG: Jetro
Jethur
kasteel, verdediging, ook tentenkamp /NBG: Jetur
Jetur
kasteel, verdediging, ook tentenkamp
Jeuel
weggevoerd door God, ook mogelijk: schat van God
Jeus
raadgever -> 1 Kronieken 8:10haastmaker, ook: toesneller, hij komt te hulp -> overige teksten
Jeuz
raadgever -> 1 Kronieken 8:10haastmaker, ook: toesneller, hij komt te hulp -> overige teksten/NBG: Jeus
Jezabel
niet bewoond, onbewoond /NBG: Izebel
Jezanja
(naar wie) de Here luistert, (wie) de Here hoort
Jezer
vorm, gedachte /NBG: Jeseroprecht(heid), rechtschapenheid -> 1 Kronieken 2:18
Jezia
juicht in de Here, ook mogelijk: door de Here besprengd /NBG: Jizzia
Jeziel
verzameling/vergadering van God
Jezohar
witheid (van kleur), ook taankleurig, geelachtig rood /NBG: Jesochar
Jezus
de Here is (zijn) redding/redt
Jibchar
(die) hij verkiest, uitgekozen
Jibleam
verslindende/verterende het volk
Jibnea
(die) de Here (op)bouwt /NBG: Jibneja
Jibnija
(die) de Here (op)bouwt /NBG: Jibnia
Jibsam
welriekende balsem, aangenaam
Jidala
betekenis onduidelijk, mogelijk: plaats der verlokking
Jiddo
liefhebbend
Jidlaf
tranen vergieten
Jifdeja
(die) de Here bevrijdt
Jiftah
opening, hij zal openen /NBG: Jiftach
Jiftah-el
opening van God, God zal openen /Jiftach-Elnaam van een vallei
Jiftha
opening, hij zal openen /NBG: Jiftach
Jiftha-el
opening van God, God zal openen /Jiftach-Elnaam van een vallei
Jig-al
hij zal (hem) verlossen /NBG: Jigal
Jigdalia
de Here zij verhoogd, groot is de Here /NBG: Jigdaljahu
Jigeal
hij zal (hem) verlossen /NBG: Jigal
Jimla
hij zal (hem) (ver)vullen
Jimna
voorspoed, (groot) geluk(die) hij vasthoudt/tegenhoudt -> 1 Kronieken 7:36
Jimra
onhandelbaar, ook: bitterheid
Jirmeja
(die door) de Here aangewezen/gesteld (is)zelfde naam als Jeremia
Jiron
bevreesd/vreesachtig
Jirpeel
(wat) God geneest
Jisbak
(hij zal) verlaten/in de steek laten, mogelijk: hij zal overblijven
Jisei
heilzaam, bevrijdend /NBG: Jisi
Jisia
(die) de Here (ver)leent /NBG: Jissia
Jiska
hij zal uitzien, hij kijkt, hij heeft het overzicht
Jismachja
de Here steunt (hem) /NBG: Jemakjahu
Jismaja
de Here hoort
Jismerai
(die) de Here bewaart
Jispa
kaal
Jispan
hij verbergt, ook: achterbaks
Jissia
(die) de Here (ver)leent
Jisva
gelijkenis, gelijkvormigheid /NBG: Jiswa
Jisvi
gelijkenis, gelijkvormigheid /NBG: Jiswi
Jithla
hangend, ook hoog/verheven /NBG: Jitla
Jithma
wees, alleengelatene, eenzame /NBG: Jitma
Jithnan
gave /NBG: Jitnan
Jithran
winst/voordeel, ook voortreffelijk/superieur /NBG: Jitran
Jithream
overvloed van het volk /NBG: Jitream
Jizhar
(nieuwe) olie /NBG: Jishar
Jizlia
betekenis onduidelijk, mogelijk: (die) de Here bewaart
Jizrahja
hij zal door de Here stralen/tot licht gebracht worden /NBG: Jizrachja
Jizreel
God plant/zaaiteen stad in Issaschar kaart 2 coordinaat B2aeen stad in Judaook een persoonsnaam
Jizreela
God plant/zaait /NBG: Jizreeleen stad in Issaschar kaart 2 coordinaat B2aeen stad in Judaook een persoonsnaam
Jizri
(mijn) vorm, gedaante /NBG: Jisri
Joab
de Here is zijn vader
Joaddan
de Here is (haar) sieraad /NBG: Jehoaddan
Joah
de Here is (zijn) broer /NBG: Joach
Joahaz
de Here houdt (hem) vast /NBG: Joachaz
Joas
de Here heeft (hem) gegevenof die de Here te hulp komt/bevrijdt -> 1 Kronieken 7:8 en 1 Kronieken 27:28
Joatham
de Here is volmaakt, of: de Here is oprecht /NBG: Jotam
Job
vervolgde, gehate
Jobab
schreeuwer/huiler, ook mogelijk: (intens) verlangen van de vadervolkerenlijst: afstammeling van Sem
Jochdai
(die) de Here leidt /NBG: Jodai
Jochebed
de Here is (haar) heerlijkheid /NBG: Jokebed
Jod
10e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: handgetalswaarde 10
Joed
de Here is (zijn) getuige
Joel
de Here is (zijn) God
Joela
de Here voert (haar) omhoog/verheft, wellicht: verplaatsing van eikenbomen
Joezer
de Here is (zijn) hulp
Jogbeha
verheven, hoogte
Jogli
in ballingschap geleid
Joha
de Here is (zijn) broer /NBG: Joach
Johanan
de Here is genadig /NBG: Jochanan
Johanna
de Here is genadig
Johannes
Schrijver van het evangelie en een drietal brieven en de Openbaring.
Zijn naam betekent: De Here is genadig.
Johannes 2:11 is de korte omschrijving van het doel en de bestemming van dit evangelie: ... Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard, en Zijn discipelen geloofden in Hem. Dit sluit ook aan bij hoofdstuk 1, vers 14: Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
Kerntekst is Johannes 1 vers 14: Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. (hoofdstuk 1:14)
Jojachin
de Here zal (hem) bevestigen/oprichten/stellen /NBG: Jojakin
Jojada
(die) de Here kent, kennis is van de Here
Jojakim
de Here zal (hem) bevestigen/oprichten/stellen
Jojarib
de Here zal zijn zaak verdedigen
Jokdeam
(eigendom) van het volk, wellicht ook: brand van het volk
Jokim
de Here zal (hem) oprichten/bevestigen
Jokmeam
het volk zal verzameld worden
Jokneam
van het volk, bezeten door het volk, eigendom van het volk
Joksan
vogelvanger, strikkenzetter
Joktan
verkleind, verminderd, hij zal klein blijvenkaart 1 coordinaat F4b volkerenlijst: afstammeling van Sem
Jokteel
onderworpen aan God
Jona
duif
Jonadab
de Here heeft (hem) overvloedig gegeven
Jonan
de Here is genadig
Jonas
duif / NBG: Jona
Jonath
in combinatie met Elem Rechokimde stille duif op verre terebinten /NBG: de duif op verre terebinten
Jonathan
(aan wie) de Here heeft gegeven /NBG: Jonatan
Joppe
Hij zal mooi/schoon zijn /NBG: Jafokaart 10 coordinaat A3d 59
Jora
vroege regen, herfstregen
Jorai
(aan wie) de Here leert, (die) de Here onderwijst
Joram
de Here is verhoogd/hoog
Jordaan
stromend, rivier, afdalend
kaart 2 coordinaat B2/3
Jorim
de Here is hoog
Jorkeam
het volk is wijd verspreid
Jormeja
(die door) de Here aangewezen/gesteld (is) /NBG: Jirmeja
Josa
rijkdom/welvaart, mogelijk: hulp
Josafat
(die) de Here richt/recht verleent, ook een symbolische naam voor een vallei in de buurt van Jeruzalem
Josafath
(die) de Here richt/recht verleent, ook een symbolische naam voor een vallei in de buurt van Jeruzalem
Josavia
door de Here opgericht /NBG: Josawja
Josbekasa
zetel in een harde plaats
Joscheb
in combinatie metBaschebeth /NBG: een inwoner van Sebet = rust/stilstand, een ophouden
Joseba
de Here is (haar) eed /NBG: Jehoseba
Joses
toename, aanwas, mogelijk ook: hij zal gesteund worden door de Here
Josia
(die) de Here geneest, door de Here gegeven
Josias
(die) de Here geneest, door de Here gegeven /NBG: Josia
Josifja
de Here heeft toegevoegd, de Here zal vermeerderen
Josua
de Here is (zijn) redding/redt /NBG: Jozua
Jotba
goedheid, haar zal goed gedaan worden
Jotbath
goedheid /NBG: Jotbata
Jotbatha
goedheid /NBG: Jotbata
Jotham
de Here is volmaakt, of: de Here is oprecht /NBG: Jotam
Jozabad
de Here heeft (hem) geschonken(die) de Here herinnert in 2 Koningen 12:21 (eerste maal)
Jozabath
de Here is (haar) eed /NBG: Jehosabat
Jozacar
de Here heeft (hem) geschonken(die) de Here herinnert in 2 Koningen 12:21 (eerste maal)/NBG: Jozabad
Jozadak
de Here is rechtvaardig /NBG: Josadak
Jozef
De Here voegt toe, toeneming, aanwas
Jubal
rivier
Juchal
bij machte zijn, ook: hij zal het kunnen, sterk /NBG: Jehukal
Juda
Geloofd/geprezen, of: lofook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B3c
Judas
betekenis: geloofd/geprezen, of: lofBrief geschreven door Judas, de halfbroer van de Here Jezus(jaar ca. 46).Judas en is afgeleid van Juda.In de brief (geschreven aan de Joodse gelovigen) herinnert hij hen aan het werk van de Here en de woorden van de apostelen en de brief is waarschuwend van karakter.Kerntekst: Judas vers 24 en 25 Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Heren, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden. Amen.
Judea
een gebied (in het Oude Testament genaamd Juda)kaart 10 coordinaat A4b/d 59
Judith
de geprezene /NBG: Jehudit
Julia
betekenis mogelijk: jong/jeugdig, met zacht haar
Julius
mogelijk: jong/jeugdig, met zacht haar
Junias
jong/jeugdig
Jupiter
betekenis onbekend, wellicht: een vader van hulp /NBG: Zeuseen afgodennaam, God van de donder
Jusabhesed
wiens liefde is teruggekeerd /NBG: Jusab-Chesed
Justus
rechtvaardig, de rechtvaardige
Juta
uitgespreid/uitgestrekt /NBG: Jutta
Jutta
uitgespreid/uitgestrekt