Als je iets doet, doe het dan goed

Woordenlijst

Laban
wit, ook plaatsnaam
Lachai-roi
leven van openbaring/visie, ook: de Levende, Die mij ziet
Lachis
betekenis onduidelijk, mogelijk onneembaar/onoverwinnelijk /NBG: Lakiskaart 2 coordinaat A3b
Lachmi
(mijn) brood/voedsel
Lada
(rang)orde
Ladan
in een (rang)orde plaatsen
Lael
aan God (toegewijd)
Lahad
kwelling, verdrukking
Lahmas
betekenis onduidelijk, mogelijk tot geweld /NBG: Lachmas
Lais
leeuwlater Dan genoemd, kaart 2 B1book een persoonsnaam
Lakkum
vesting, versperring
Lamech
betekenis onduidelijk, mogelijk: tot vernedering
Lamed
12e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: prikstokgetalswaarde 30
landouwe
veld, weiland
landpale
grens
lankmoedig
veel kunnen verdragen voordat je boos wordt, uitstel van toorn
lankmoedigheid
veel kunnen verdragen voordat je boos wordt, uitstel van toorn
Laodicea
het recht van het volk, of: rechtvaardig volkkaart 14 coordinaat D2b
Lappidoth
lampen, toortsen /NBG: Lappidot
Lasa
mogelijk spleet/kloof /NBG: Lesa
Lasea
betekenis onbekend, wellicht: spleet/kloof, of: ruigharigkaart 14 coordinaat C2d
Lassaron
naar Saron = een (grote) vlakte, een vlak/horizontaal land /NBG: Lasaron
Lazarus
God helpt, of: hij die door God geholpen wordt
Lea
bezorgd, uitgeput
Leannoth
betekenis onbekend, mogelijk een naam van een muziekinstrument, of: het begin van een zeker lied of: zing luid om de aandacht te krijgen
Lebana
wit, ook: maan (vanwege haar witte kleur)
Lebaoth
leeuwinnen /NBG: Lebaot
Lebbeus
leeuw, of: mijn hartzelfde naam als Thaddeus
Lebona
wierook
Lecha
reis, ook: (vooruit)gang /NBG: Leka
Lechi
wang, kaak
Lehabieten
in vlam gezetten, vurigenmogelijk de Libiersvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Lemuel
tot/naar God, aan God (toebehorend)
Lesem
kostbare steen, opaaldezelfde plaats als Lais, later Dan genoemd, kaart 2 B1book een persoonsnaam
Letusieten
gescherpt, scherp
Leummieten
(voor de) volkeren
Levi
(mijn) loyaliteit/trouw, verbonden
Libanon
witkaart 8 coordinaat C3b/D2c
Libertijnen
vrijgelatenen, vrijgemaakten
Libna
witheid/helderheid, plaveiseleen legerplaats Numeri 33:20,21een stad in Juda andere teksten
Libni
wit
Libye
mogelijke betekenis: vurigen, of: hart der zee /NBG: Libiekaart 14 coordinaat D3d
lijdzaamheid
zonder morren lijden verdragen
lijnwaad
linnen (kleding)
Likhi
in bezit/gevangen nemend /NBG: Likchi
Linus
vlas, linnen, snoer
Lithostrotos
geplaveid, geplaveide grond / NBG Litostrotos
Lo-ammi
niet mijn volkook een symbolische naam voor Israel
Lo-ruchama
zonder erbarmen/ontfermingook een symbolische naam voor Israel
Lod
strijd, ook mogelijk: geboorteook een stad in Benjamin
Lodebar
zonder woord, of zonder weide /NBG: Lo-Debar
log
inhoudsmaat, ca. 0,5 liter, 1/12 hin
Lohes
de fluisteraar/verleider/tovenaar /NBG: Halloches
Lois
betere, of: aangenaam/welgevallig
Lot
bedekking/sluier, verpakking
Lotan
bedekkend
Lucius
licht, helder, wit
Lud
betekenis onduidelijk, mogelijk: strijd, geboortevolkerenlijst: afstammeling van Chamvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Ludieten
afkomstig van Lud: betekenis onduidelijk, mogelijk: strijd, geboortevolkerenlijst: afstammeling van Chamvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Luhith
platen (tafelen) van hout of steen /NBG: Luchit
Lukas
Schrijver van het evangelie, zijn naam (Latijns) betekent licht/lichtgevend.Thema is de Zoon des mensen.Kerntekst: Lukas 5 vers 24, Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven... en Lukas 24 vers 7 zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan.
Luz
amandelboom
Lybea
mogelijke betekenis: vurigen, of: hart der zee /NBG: Libiekaart 14 coordinaat D3d
Lycie
betekenis onbekend, wellicht: wolfachtigkaart 14 coordinaat D2d
Lydda
strijd, twist, wellicht ook: geborenkaart 10 coordinaat A4b 59
Lydia
nieuwgeborene, wellicht ook: moeite
Lykaonie
lichtland, of ook: wolfin, land van wolvenkaart 14 coordinaat E2b
Lysanias
die het verdriet verdrijft
Lysias
losmaken, bevrijder
Lystre
betekenis onbekend, wellicht: vrijkoping /NBG: Lystrakaart 14 coordinaat E2d