Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven; en tegelijk: je bent meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.
Tim Keller, Redeemer Presbyterian Church, New York
  • 29 03
    samenkomst met Sebastiaan de Graaf - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 05 04
    samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Maacha
onderdrukking/verdrukking, afpersing /NBG: Maaka
Maachath
onderdrukking/verdrukking, afpersing, zie ook Maacha /NBG: Maakat
Maadai
versiering/sieraad van de Here
Maadja
versiering/sieraad van de Here
maagschap
familie
Maai
met medelijden, bewogenheid
Maarath
naakte/kale plaats /NBG: Maarat
Maaseja
daad/werk/handeling van de Here
Maath
hij komt /NBG: Maät
Maaz
toorn /NBG: Maas
Maazia
vertroosting van de Here /NBG: Maazja
Maazja
vertroosting van de Here
Macedonie
betekenis onbekend, mogelijk: uitgestrekt land
kaart 14 coordinaat C1c/d C2a
Machalath
ziekte, is ziek geweest /NBG: Machalateen aanduiding voor de koorleider
Machane-dan
legerplaats van Dan
Machbannai
(samen)binder /NBG: Makbannai
Machbena
omsloten gebied, band /NBG: Makbena
Machi
verminderd, dun /NBG: Maki
Machir
verkocht /NBG: Makir
Machla
ziekte, kwaal
Machli
ziek
Machlon
ziek
Machnadbai
betekenis onduidelijk: mogelijk: wat is gelijk aan de milddadigheid van de Here /NBG: Maknadbai
Machpela
verdubbeling /NBG: Makpela
Machseja
schuilplaats van de Here
Madai
betekenis: waarschijnlijk middelste (land) zie ook Mediekaart 1 coordinaat G2c volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Madiam
strijd, twist / NBG Midjan
Madmanna
mesthoopook een persoonsnaam
Madmen
mesthoop
Madmena
mesthoop
Madon
strijd, twist/ruzie
Magbis
verzamelend, vergaderend
Magdala
toren /NBG: Magadankaart 2 coordinaat B2b
Magdalena
afkomstig uit/van Magdala = torenkaart 2 coordinaat B2b
Magdiel
edele/prins/vorst van God
magen
bloedverwanten, familie
Magog
betekenis onduidelijk, mogelijk: uitbreiding (van het geslacht)ook een landvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Magor-missabib
schrik van rondom /NBG: schrik van rondom
Magpias
mottendoder
Mahalal-el
lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Mahalaleel
lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Mahalath
ziekte, is ziek geweest /NBG: machalat
Mahanaim
twee legers /NBG: Machanaimkaart 2 coordinaat B2d
Maharai
klaar, bekwaam, ook: onstuimig
Mahaseja
daad/werk/handeling van de Here /NBG: Maaseja
Mahath
nemend (in de zin van oppakken, verplaatsen) /NBG: Machat
Mahazioth
gezichten/visioenen /NBG: Machaziot
Mahela
ziekte, kwaal /NBG: Machla
Maheli
ziek /NBG: Machli
Maher-Schalal
haastige buit, spoedig roof /NBG: Maher-Salal Chas-Bazin combinatie met Chazbaz
Mahli
ziek /NBG: Machli
Mahol
dans, dansend /NBG: Machol
Mainan
betekenis onbekend, misschien trooster of waarzegger /NBG: Menna
Makaz
einde/uiterste (van het land), grensplaats /NBG: Makas
Makheloth
samenkomsten, vergaderingen /NBG: Makhelot
Makkeda
plaats van schaapherders
Malaleel
lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Malcham
koning/heerser /NBG: Malkam
Malchi-Sua
koning der hulpe, ook: koning van rijkdom /NBG: Malkisua
Malchia
koning van (aangesteld door) de Here /NBG: Malkia
Malchiel
koning van (aangesteld door) God /NBG: Malkiel
Malchija
koning van (aangesteld door) de Here /NBG: Malkia
Malchiram
de koning is verhoogd /NBG: Malkiram
Malchisua
koning der hulpe, ook: koning van rijkdom /NBG: Malkisua
Malchus
koning der hulpe, of: koning, koninkrijk
Maleachi
mijn bode/boodschapper, mijn gezondene
Mallothi
ik heb gesproken /NBG: Malloti
Malluch
koning, raadgever /NBG: Malluk
Mammon
geld, geldgodeen afgodennaam
Mamre
vetmestend, ook mogelijk: opstand(igheid) veroorzakend, ook een persoonsnaam
Manahath
rust, ook een geografische aanduiding /NBG: Manachat
Manahen
vertroostende, vertrooster / NBG: Manaen
Manasse
doen vergetenook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B2a/B2b
Manoach
rust, rustplaats
Maoch
onderdrukking/verdrukking, afpersing /NBG: Maok
Maon
woning, verblijfplaats, schuilplaatseen stad in Juda kaart 2 coordinaat B3ceen persoonsnaameen volkeen woestijn kaart 12 coordinaat D1d
Mar-ala
schok, beving /NBG:Marala
Mara
bitter, triestkaart 12 coordinaat C2a
Marcheswan
maand oktober/november (8e maand)komt niet in de Bijbel voor
Maresa
dat aan het hoofd iseen stad in Juda -> kaart 2 coordinaat A3been persoonsnaam
Mareza
dat aan het hoofd is /NBG: Maresaeen stad in Juda -> kaart 2 coordinaat A3been persoonsnaam
Maria
opstand/rebellie
Markus
Schrijver van het evangelie, zijn naam (Latijns) betekent beschaafd of hamer.Thema is De Knecht des Heren.Kerntekst: Markus 1 vers 15, De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Maroth
bittere fonteinen /NBG: Marot
Marsena
waarschijnlijk: verheven, mogelijk ook: de vergeetachtige (Perzisch)
Martha
bitter wordende, of: tergende, wellicht ook: meesteres / NBG: Marta
Masal
mogelijk: (dringend) verzoek, ook: mogelijk spreuk
Mashith
verwoesting, ruine /NBG: der verwoesting
Masreka
wijngaard
Massa
beproeving/verzoeking -> plaats in de woestijnlast -> persoonsnaam
Massi
daad/werk/handeling van de Here /NBG: Masai
Mathnai
geschenk van de Here /NBG: Mattenai
Mathusala
waarschijnlijk: man van de speer, mogelijk ook: wanneer hij sterft zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
Matred
verdrijver
Matri
regen des Heren
Mattan
gift/cadeau/geschenk
Mattana
gift/cadeau/geschenk
Mattanja
geschenk van de Here
Mattata
haar gave/gift, ook mogelijk: gave van de Here /NBG: Mattatta
Mattatha
haar gave/gift, ook mogelijk: gave van de Here /NBG: Mattatta
Mattathias
gift van de Here /NBG: Mattatias
Matthan
gift / cadeau / geschenk /NBG: Mattan
Matthanja
geschenk van de Here /NBG: Mattanja
Matthat
gift, geschenk /NBG: Mattat
Matthenai
geschenk van de Here /NBG: Mattenai
Mattheus
Schrijver van het evangelie, zijn naam betekent gift van de Here /NBG: MatteusThema is Christus als Koning van het komende koninkrijk.Kerntekst: Mattheus 3 vers 2, Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Matthias
gift van de Here / NBG: Mattias
Mattithja
geschenk van de Here /NBG: Mattitja
Mauzzim
krachten, sterken /NBG: der vestingen
Maz
mogelijk: uitgetrokken/uitgetogen /NBG: Masvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Mazzaroth
verspreiders/verstrooiers, de dingen die uitgespreid zijn /NBG: tekens van de dierenriem
Me-jarkon
groen-geel water /NBG: Me-Hajjarkon
Me-zahab
goudwater, water van goud
Mea
honderd /NBG: Meatorennaam van een toren in Jeruzalem
Meara
grot
Mebunnai
opgebouwd, gebouw
Mechetabeel
betekenis onduidelijk, mogelijk: samenvoeging/vergadering, mogelijk ook: raadsel
Mechir
verkoopprijs
Mechona
grondslag, basis /NBG: Mekona
Mechujael
getroffen/geslagen door God
Medad
liefde
Medan
twist/strijd
Medeba
water van rustkaart 2 coordinaat B3b
Media
land van Madai = betekenis waarschijnlijk: middelste land, het huidige Perzie /NBG: Mediekaart 15 coordinaat D1c
Medie
land van Madai = betekenis waarschijnlijk: middelste land, het huidige Perziekaart 15 coordinaat D1c
Mee-sahab
goudwater, water van goud /NBG: Me-Zahab
Mefaath
pracht/luister, schoonheid, versierd /NBG: Mefaat
Mefiboseth
hij ademt schande, verspreiding van schande /NBG: Mefiboset
Megiddo
plaats van menigten/scharenkaart 2 coordinaat B2a
Megiddon
plaats van menigten/scharen /NBG: Megiddokaart 2 coordinaat B2a
Mehetabeel
God doet wet/goed /NBG: Mehetabel
Mehida
betekenis onduidelijk, mogelijk: samenvoeging/vergadering /NBG: Mechida
Mehuman
getrouw
Mehunim
woningen, verblijfplaatsen /NBG: Meunim
Melatja
(die) de Here redt/doet ontsnappen
Melchi
koning
Melchizedek
koning van gerechtigheid, koning is gerechtigheid /NBG: Melchisedek
Meleas
volheid, wellicht ook mijn geliefde vriend /NBG: Melea
Melech
koning /NBG: Melek
Melecheth
Koningin /NBG: koningin des hemelseen afgodennaam
Melichu
raadgever /NBG: Meliku
Melite
overvloeiende van honing of overblijfsel /NBG: Maltakaart 14 coordinaat A2d
Melzar
hoofd/opzichter van de wijn, hoofddienaar (Perzisch) /NBG: kamerdienaar
Mem
13e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: watergetalswaarde 40
Memuchan
mogelijk: waardig, of: magier (Perzisch) /NBG: Memukan
Menahem
trooster /NBG: Menachem
Meonenim
helderzienden/waarzeggers, occultisten /NBG: waarzeggersnaam van een terebint
Meonothai
mijn woningen /NBG: Meonotai
Merab
vermeerdering, groei/aanwas
Meraja
opstand
Merajoth
opstanden /NBG: Merajot
Merari
bitter, triest
Merathaim
dubbele opstand, twee opstanden /NBG: Merataim
Mercurius
Hermes, Mercurius /NBG: Hermesook: een gelovige in Rome
Mered
rebellie/opstand, ontrouw
Meremoth
verhogingen, hoogten /NBG: Meremot
Meres
mogelijk: verheven, ook mogelijk: vergeetachtig (Perzisch)
Merib-Baal
tegenstander van Baal = Heer (in de betekenis van bezitter) /NBG: Meribbaal
Meriba
strijd/twist, ruzie/onmin
Merodach
opstandig, of: god van de opstand /NBG: Merkodakeen afgodennaam
Merom
hoogte, bergtop
Meroz
(gemaakt) van Ceder
Mesa
bevrijding -> persoonsnaambetekenis onduidelijk, wellicht sterkte in Genesis 10:30
Mesach
waarschijnlijk: wie is Aku?, wellicht: behendig, vlug, of: die met kracht de boog spant /NBG: Mesak
Mescha
bevrijding, bij plaatsnaam: wellicht: sterkte /NBG: Mesa
Mesech
aanwinst, uitstrooiing /NBG: Mesekkaart 1 coordinaat F1c/F2a volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Meselemja
door de Here betaald, vergelding van de Here
Mesezabeel
door God bevrijdt /NBG: Mesezabel
Mesillemith
genoegdoeningen, vergeldingen /NBG: Mesillemit
Mesillemoth
genoegdoeningen, vergeldingen /NBG: Mesillemot
Mesobab
hersteld, teruggekeerd
Mesopotamie
twee stromen/rivieren, wellicht: land tussen twee rivierenkaart 15 coordinaat C1/C2b
Messias
Gezalfde, zie ook Christuskomt 2 maal in het Oude Testament voor: Daniel 9:25,26 en 2 maal in het Nieuwe Testament: Johannes 1:42, 4:25een titel, geen naam!
Mesullam
beloond, een gegeven beloning
Mesullemet
beloond, een gegeven beloning
Methusael
man van God, behorend tot God /NBG: Metusael
Methusalach
waarschijnlijk: man van de speer, mogelijk ook: wanneer hij sterft, zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
Methusalah
waarschijnlijk: man van de speer, mogelijk ook: wanneer hij sterft, zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
metreten
een metreet is een inhoudsmaat, ca. 40 liter
Meunim
woningen, verblijfplaatsen, zelfde als Meuniet
Mezobaja
betekenis onduidelijk, mogelijk: van het leger van de Here /NBG: Mesobaja
Mibhar
keuze, het beste /NBG: Michbar
Mibsam
geparfumeerd, geurig
Mibzar
vesting, versterkte stad /NBG: Mibsar
Micha
wie is Hem (de Here) gelijk?
Michael
Wie is gelijk aan God?
Michaja
wie is gelijk aan de Here?
Michal
(water)beekje /NBG: Mikal
Michmas
schat /NBG: Mikmaskaart 2 coordinaat B3a
Michmetath
mogelijk: schuilplaats /NBG: Mikmetat
Michri
prijs van de Here, gekocht door de Here /NBG: Mikri
Middin
maten, maatregelen
Midian
strijd, twist, ook een geografisch gebied /NBG: Midjankaart 1 coordinaat E2c/E3b
Midianieten
afkomstig van Midian = strijd, twist /NBG: Midjanieteneen niet-Israelitisch volkkaart 1 coordinaat E2c/E3b
Mifkad
poort van telling, poort van de aangewezen plaats /NBG: wachtpoortnaam van een poort in de muur van Jeruzalem
Migdal
(uikijk)toren
Migdal-el
(uitkijk)toren van God
Migdal-Gad
(uitkijk) toren van Gad /NBG: Gad = voorspoed/welvaart/geluk
Migdol
toren, ook vergroot/grootgemaakteen plaatsnaamkaart 12 coordinaat C1anaam van een toren in Ezechiel 29:10 en 30:6
Migron
steile rotswand, afgrond
Mijamin
aan/van de rechterhand/rechterzijde /NBG: Miamin
Mikloth
scheuten/loten, staven /NBG: Miklot
Mikneja
bezit van de Here, door de Here gekocht /NBG: Miknejahu
Milalai
welsprekend
Milchom
koning/heerser /NBG: Milkomde god van de Ammorieteneen afgodennaam
Milete
betekenis onbekend, wellicht: zuiver witte wolkaart 14 coordinaat D2c
Milka
koningin/heerseres
Millo
volheid/overvloed, ook bolwerkeen burcht bij Sichem en een versterkte plaats bij Jeruzalem
Minjamin
aan/van de rechterhand/rechterkant
Minni
(nood)lot/deel, toegewezengeografische aanduiding
Minnit
(nood)lot/deel, toegewezen
Minnith
(nood)lot/deel, toegewezen NBG:/Minnit
Mirjam
opstand/rebellie
Mirma
misleiding, fraude
Mis-al
(dringend) verzoek, smeekbede /NBG: Misal
Misael
wie is wat God is?
Misal
(dringend) verzoek, smeekbede
Misam
reiniging
Misma
(gebeds)verhoring, horende, roem/faam
Mismanna
vetheid/vettigheid (ook in de zin van voorspoed/vruchtbaarheid)
Mispereth
getal/nummer, geteld/genummerd /NBG: Misperet
Misrefoth-maim
de stromen van water /NBG: Misrefot-Maim
Mistpoort
een poort in Jeruzalemkaart 11 coordinaat B3a op het kaartje mestpoort
Mithka
zoetigheid /NBG: Mitka
Mithredath
gegeven door Mitra (de Perzische zonnegod) /NBG: Mitredat
Mitsraim
Egypte /NBG: Misraimkaart 1 coordinaat E3a volkerenlijst: afstammeling van Cham
Mitylene
betekenis onbekend, mogelijk: verminktkaart 14 coordinaat D2a
Mizpa
wachttorenMizpa kaart 2 coordinaat B3aMizpa in Gilead kaart 2 coordinaat B2d alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Mizpar
getal/nummer, geteld/genummerd /NBG: Mispar
Mizpe
wachttoren /NBG: Mispaverbondsplaats van Jakob en Labaneen streek bij de berg Hermoneen stad in Benjamin kaart 2 coordinaat B3a een stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2d alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Mizza
angst
Mnason
indachtig, herinnerd
Moab
water van de vader, ook nageslacht van de vader, ook een geografisch gebiedkaart 2 coordinaat B2d
Moabieten
afkomstig van Moab = water van de vader, ook nageslacht van de vadereen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3d
Moadja
feest/festijn van de Here
Mof
mogelijk: haven van goede mensen, de poort der gezegendende stad Memphis kaart 12 coordinaat B2b
Molada
geboorte
Molech
koning, heerser /NBG: Molochdit is een afgodennaam
Molecheth
koningin /NBG: Moleket
Molid
voortbrenger, voortplanter
Moloch
koning, heerserdit is een afgodennaam
Moorman
afkomstig uit Ethiopie, van Cusch afstammend
Mordechai
betekenis onduidelijk, mogelijk: kleine man, of: vereerder van Mars of ook: bittere droefheid /NBG: Mordekai
More
leraar, onderwijzer, ook: schutter, vroege regen
Morenland
Ethiopie
Morescheth-gaths
eigendom van Gath = wijnpers /NBG: Moreset-Gat
Moria
voorzien zal de Here, (uit)verkoren door de Here
Mosera
banden, verbonden
Moseroth
banden, verbonden /NBG: Moserot
Moza
uitgang, opkomst, oorsprong, voortbrengsel/ras /NBG: Mosaeen persoonsnaameen stad in Benjamin
Mozes
uit (het water) getrokken (worden), ook: bevrijder
Muppim
mogelijk: slang
murmureren
morren
Musi
beproefd/getest
Muth-labben
/NBG: op de wijze van: de dood van de zoon
Myra
mirrekaart 14 coordinaat E2c
Mysie
verfoeilijk, moerassig (land), wellicht ook: land van beukenbomenkaart 14 coordinaat D1c/d