De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

Woordenlijst

Maacha
onderdrukking/verdrukking, afpersing /NBG: Maaka
Maachath
onderdrukking/verdrukking, afpersing, zie ook Maacha /NBG: Maakat
Maadai
versiering/sieraad van de Here
Maadja
versiering/sieraad van de Here
maagschap
familie
Maai
met medelijden, bewogenheid
Maarath
naakte/kale plaats /NBG: Maarat
Maaseja
daad/werk/handeling van de Here
Maath
hij komt /NBG: Maät
Maaz
toorn /NBG: Maas
Maazia
vertroosting van de Here /NBG: Maazja
Maazja
vertroosting van de Here
Macedonie
betekenis onbekend, mogelijk: uitgestrekt land
kaart 14 coordinaat C1c/d C2a
Machalath
ziekte, is ziek geweest /NBG: Machalateen aanduiding voor de koorleider
Machane-dan
legerplaats van Dan
Machbannai
(samen)binder /NBG: Makbannai
Machbena
omsloten gebied, band /NBG: Makbena
Machi
verminderd, dun /NBG: Maki
Machir
verkocht /NBG: Makir
Machla
ziekte, kwaal
Machli
ziek
Machlon
ziek
Machnadbai
betekenis onduidelijk: mogelijk: wat is gelijk aan de milddadigheid van de Here /NBG: Maknadbai
Machpela
verdubbeling /NBG: Makpela
Machseja
schuilplaats van de Here
Madai
betekenis: waarschijnlijk middelste (land) zie ook Mediekaart 1 coordinaat G2c volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Madiam
strijd, twist / NBG Midjan
Madmanna
mesthoopook een persoonsnaam
Madmen
mesthoop
Madmena
mesthoop
Madon
strijd, twist/ruzie
Magbis
verzamelend, vergaderend
Magdala
toren /NBG: Magadankaart 2 coordinaat B2b
Magdalena
afkomstig uit/van Magdala = torenkaart 2 coordinaat B2b
Magdiel
edele/prins/vorst van God
magen
bloedverwanten, familie
Magog
betekenis onduidelijk, mogelijk: uitbreiding (van het geslacht)ook een landvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Magor-missabib
schrik van rondom /NBG: schrik van rondom
Magpias
mottendoder
Mahalal-el
lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Mahalaleel
lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Mahalath
ziekte, is ziek geweest /NBG: machalat
Mahanaim
twee legers /NBG: Machanaimkaart 2 coordinaat B2d
Maharai
klaar, bekwaam, ook: onstuimig
Mahaseja
daad/werk/handeling van de Here /NBG: Maaseja
Mahath
nemend (in de zin van oppakken, verplaatsen) /NBG: Machat
Mahazioth
gezichten/visioenen /NBG: Machaziot
Mahela
ziekte, kwaal /NBG: Machla
Maheli
ziek /NBG: Machli
Maher-Schalal
haastige buit, spoedig roof /NBG: Maher-Salal Chas-Bazin combinatie met Chazbaz
Mahli
ziek /NBG: Machli
Mahol
dans, dansend /NBG: Machol
Mainan
betekenis onbekend, misschien trooster of waarzegger /NBG: Menna
Makaz
einde/uiterste (van het land), grensplaats /NBG: Makas
Makheloth
samenkomsten, vergaderingen /NBG: Makhelot
Makkeda
plaats van schaapherders
Malaleel
lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Malcham
koning/heerser /NBG: Malkam
Malchi-Sua
koning der hulpe, ook: koning van rijkdom /NBG: Malkisua
Malchia
koning van (aangesteld door) de Here /NBG: Malkia
Malchiel
koning van (aangesteld door) God /NBG: Malkiel
Malchija
koning van (aangesteld door) de Here /NBG: Malkia
Malchiram
de koning is verhoogd /NBG: Malkiram
Malchisua
koning der hulpe, ook: koning van rijkdom /NBG: Malkisua
Malchus
koning der hulpe, of: koning, koninkrijk
Maleachi
mijn bode/boodschapper, mijn gezondene
Mallothi
ik heb gesproken /NBG: Malloti
Malluch
koning, raadgever /NBG: Malluk
Mammon
geld, geldgodeen afgodennaam
Mamre
vetmestend, ook mogelijk: opstand(igheid) veroorzakend, ook een persoonsnaam
Manahath
rust, ook een geografische aanduiding /NBG: Manachat
Manahen
vertroostende, vertrooster / NBG: Manaen
Manasse
doen vergetenook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B2a/B2b
Manoach
rust, rustplaats
Maoch
onderdrukking/verdrukking, afpersing /NBG: Maok
Maon
woning, verblijfplaats, schuilplaatseen stad in Juda kaart 2 coordinaat B3ceen persoonsnaameen volkeen woestijn kaart 12 coordinaat D1d
Mar-ala
schok, beving /NBG:Marala
Mara
bitter, triestkaart 12 coordinaat C2a
Marcheswan
maand oktober/november (8e maand)komt niet in de Bijbel voor
Maresa
dat aan het hoofd iseen stad in Juda -> kaart 2 coordinaat A3been persoonsnaam
Mareza
dat aan het hoofd is /NBG: Maresaeen stad in Juda -> kaart 2 coordinaat A3been persoonsnaam
Maria
opstand/rebellie
Markus
Schrijver van het evangelie, zijn naam (Latijns) betekent beschaafd of hamer.Thema is De Knecht des Heren.Kerntekst: Markus 1 vers 15, De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Maroth
bittere fonteinen /NBG: Marot
Marsena
waarschijnlijk: verheven, mogelijk ook: de vergeetachtige (Perzisch)
Martha
bitter wordende, of: tergende, wellicht ook: meesteres / NBG: Marta
Masal
mogelijk: (dringend) verzoek, ook: mogelijk spreuk
Mashith
verwoesting, ruine /NBG: der verwoesting
Masreka
wijngaard
Massa
beproeving/verzoeking -> plaats in de woestijnlast -> persoonsnaam
Massi
daad/werk/handeling van de Here /NBG: Masai
Mathnai
geschenk van de Here /NBG: Mattenai
Mathusala
waarschijnlijk: man van de speer, mogelijk ook: wanneer hij sterft zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
Matred
verdrijver
Matri
regen des Heren
Mattan
gift/cadeau/geschenk
Mattana
gift/cadeau/geschenk
Mattanja
geschenk van de Here
Mattata
haar gave/gift, ook mogelijk: gave van de Here /NBG: Mattatta
Mattatha
haar gave/gift, ook mogelijk: gave van de Here /NBG: Mattatta
Mattathias
gift van de Here /NBG: Mattatias
Matthan
gift / cadeau / geschenk /NBG: Mattan
Matthanja
geschenk van de Here /NBG: Mattanja
Matthat
gift, geschenk /NBG: Mattat
Matthenai
geschenk van de Here /NBG: Mattenai
Mattheus
Schrijver van het evangelie, zijn naam betekent gift van de Here /NBG: MatteusThema is Christus als Koning van het komende koninkrijk.Kerntekst: Mattheus 3 vers 2, Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Matthias
gift van de Here / NBG: Mattias
Mattithja
geschenk van de Here /NBG: Mattitja
Mauzzim
krachten, sterken /NBG: der vestingen
Maz
mogelijk: uitgetrokken/uitgetogen /NBG: Masvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Mazzaroth
verspreiders/verstrooiers, de dingen die uitgespreid zijn /NBG: tekens van de dierenriem
Me-jarkon
groen-geel water /NBG: Me-Hajjarkon
Me-zahab
goudwater, water van goud
Mea
honderd /NBG: Meatorennaam van een toren in Jeruzalem
Meara
grot
Mebunnai
opgebouwd, gebouw
Mechetabeel
betekenis onduidelijk, mogelijk: samenvoeging/vergadering, mogelijk ook: raadsel
Mechir
verkoopprijs
Mechona
grondslag, basis /NBG: Mekona
Mechujael
getroffen/geslagen door God
Medad
liefde
Medan
twist/strijd
Medeba
water van rustkaart 2 coordinaat B3b
Media
land van Madai = betekenis waarschijnlijk: middelste land, het huidige Perzie /NBG: Mediekaart 15 coordinaat D1c
Medie
land van Madai = betekenis waarschijnlijk: middelste land, het huidige Perziekaart 15 coordinaat D1c
Mee-sahab
goudwater, water van goud /NBG: Me-Zahab
Mefaath
pracht/luister, schoonheid, versierd /NBG: Mefaat
Mefiboseth
hij ademt schande, verspreiding van schande /NBG: Mefiboset
Megiddo
plaats van menigten/scharenkaart 2 coordinaat B2a
Megiddon
plaats van menigten/scharen /NBG: Megiddokaart 2 coordinaat B2a
Mehetabeel
God doet wet/goed /NBG: Mehetabel
Mehida
betekenis onduidelijk, mogelijk: samenvoeging/vergadering /NBG: Mechida
Mehuman
getrouw
Mehunim
woningen, verblijfplaatsen /NBG: Meunim
Melatja
(die) de Here redt/doet ontsnappen
Melchi
koning
Melchizedek
koning van gerechtigheid, koning is gerechtigheid /NBG: Melchisedek
Meleas
volheid, wellicht ook mijn geliefde vriend /NBG: Melea
Melech
koning /NBG: Melek
Melecheth
Koningin /NBG: koningin des hemelseen afgodennaam
Melichu
raadgever /NBG: Meliku
Melite
overvloeiende van honing of overblijfsel /NBG: Maltakaart 14 coordinaat A2d
Melzar
hoofd/opzichter van de wijn, hoofddienaar (Perzisch) /NBG: kamerdienaar
Mem
13e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: watergetalswaarde 40
Memuchan
mogelijk: waardig, of: magier (Perzisch) /NBG: Memukan
Menahem
trooster /NBG: Menachem
Meonenim
helderzienden/waarzeggers, occultisten /NBG: waarzeggersnaam van een terebint
Meonothai
mijn woningen /NBG: Meonotai
Merab
vermeerdering, groei/aanwas
Meraja
opstand
Merajoth
opstanden /NBG: Merajot
Merari
bitter, triest
Merathaim
dubbele opstand, twee opstanden /NBG: Merataim
Mercurius
Hermes, Mercurius /NBG: Hermesook: een gelovige in Rome
Mered
rebellie/opstand, ontrouw
Meremoth
verhogingen, hoogten /NBG: Meremot
Meres
mogelijk: verheven, ook mogelijk: vergeetachtig (Perzisch)
Merib-Baal
tegenstander van Baal = Heer (in de betekenis van bezitter) /NBG: Meribbaal
Meriba
strijd/twist, ruzie/onmin
Merodach
opstandig, of: god van de opstand /NBG: Merkodakeen afgodennaam
Merom
hoogte, bergtop
Meroz
(gemaakt) van Ceder
Mesa
bevrijding -> persoonsnaambetekenis onduidelijk, wellicht sterkte in Genesis 10:30
Mesach
waarschijnlijk: wie is Aku?, wellicht: behendig, vlug, of: die met kracht de boog spant /NBG: Mesak
Mescha
bevrijding, bij plaatsnaam: wellicht: sterkte /NBG: Mesa
Mesech
aanwinst, uitstrooiing /NBG: Mesekkaart 1 coordinaat F1c/F2a volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Meselemja
door de Here betaald, vergelding van de Here
Mesezabeel
door God bevrijdt /NBG: Mesezabel
Mesillemith
genoegdoeningen, vergeldingen /NBG: Mesillemit
Mesillemoth
genoegdoeningen, vergeldingen /NBG: Mesillemot
Mesobab
hersteld, teruggekeerd
Mesopotamie
twee stromen/rivieren, wellicht: land tussen twee rivierenkaart 15 coordinaat C1/C2b
Messias
Gezalfde, zie ook Christuskomt 2 maal in het Oude Testament voor: Daniel 9:25,26 en 2 maal in het Nieuwe Testament: Johannes 1:42, 4:25een titel, geen naam!
Mesullam
beloond, een gegeven beloning
Mesullemet
beloond, een gegeven beloning
Methusael
man van God, behorend tot God /NBG: Metusael
Methusalach
waarschijnlijk: man van de speer, mogelijk ook: wanneer hij sterft, zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
Methusalah
waarschijnlijk: man van de speer, mogelijk ook: wanneer hij sterft, zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
metreten
een metreet is een inhoudsmaat, ca. 40 liter
Meunim
woningen, verblijfplaatsen, zelfde als Meuniet
Mezobaja
betekenis onduidelijk, mogelijk: van het leger van de Here /NBG: Mesobaja
Mibhar
keuze, het beste /NBG: Michbar
Mibsam
geparfumeerd, geurig
Mibzar
vesting, versterkte stad /NBG: Mibsar
Micha
wie is Hem (de Here) gelijk?
Michael
Wie is gelijk aan God?
Michaja
wie is gelijk aan de Here?
Michal
(water)beekje /NBG: Mikal
Michmas
schat /NBG: Mikmaskaart 2 coordinaat B3a
Michmetath
mogelijk: schuilplaats /NBG: Mikmetat
Michri
prijs van de Here, gekocht door de Here /NBG: Mikri
Middin
maten, maatregelen
Midian
strijd, twist, ook een geografisch gebied /NBG: Midjankaart 1 coordinaat E2c/E3b
Midianieten
afkomstig van Midian = strijd, twist /NBG: Midjanieteneen niet-Israelitisch volkkaart 1 coordinaat E2c/E3b
Mifkad
poort van telling, poort van de aangewezen plaats /NBG: wachtpoortnaam van een poort in de muur van Jeruzalem
Migdal
(uikijk)toren
Migdal-el
(uitkijk)toren van God
Migdal-Gad
(uitkijk) toren van Gad /NBG: Gad = voorspoed/welvaart/geluk
Migdol
toren, ook vergroot/grootgemaakteen plaatsnaamkaart 12 coordinaat C1anaam van een toren in Ezechiel 29:10 en 30:6
Migron
steile rotswand, afgrond
Mijamin
aan/van de rechterhand/rechterzijde /NBG: Miamin
Mikloth
scheuten/loten, staven /NBG: Miklot
Mikneja
bezit van de Here, door de Here gekocht /NBG: Miknejahu
Milalai
welsprekend
Milchom
koning/heerser /NBG: Milkomde god van de Ammorieteneen afgodennaam
Milete
betekenis onbekend, wellicht: zuiver witte wolkaart 14 coordinaat D2c
Milka
koningin/heerseres
Millo
volheid/overvloed, ook bolwerkeen burcht bij Sichem en een versterkte plaats bij Jeruzalem
Minjamin
aan/van de rechterhand/rechterkant
Minni
(nood)lot/deel, toegewezengeografische aanduiding
Minnit
(nood)lot/deel, toegewezen
Minnith
(nood)lot/deel, toegewezen NBG:/Minnit
Mirjam
opstand/rebellie
Mirma
misleiding, fraude
Mis-al
(dringend) verzoek, smeekbede /NBG: Misal
Misael
wie is wat God is?
Misal
(dringend) verzoek, smeekbede
Misam
reiniging
Misma
(gebeds)verhoring, horende, roem/faam
Mismanna
vetheid/vettigheid (ook in de zin van voorspoed/vruchtbaarheid)
Mispereth
getal/nummer, geteld/genummerd /NBG: Misperet
Misrefoth-maim
de stromen van water /NBG: Misrefot-Maim
Mistpoort
een poort in Jeruzalemkaart 11 coordinaat B3a op het kaartje mestpoort
Mithka
zoetigheid /NBG: Mitka
Mithredath
gegeven door Mitra (de Perzische zonnegod) /NBG: Mitredat
Mitsraim
Egypte /NBG: Misraimkaart 1 coordinaat E3a volkerenlijst: afstammeling van Cham
Mitylene
betekenis onbekend, mogelijk: verminktkaart 14 coordinaat D2a
Mizpa
wachttorenMizpa kaart 2 coordinaat B3aMizpa in Gilead kaart 2 coordinaat B2d alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Mizpar
getal/nummer, geteld/genummerd /NBG: Mispar
Mizpe
wachttoren /NBG: Mispaverbondsplaats van Jakob en Labaneen streek bij de berg Hermoneen stad in Benjamin kaart 2 coordinaat B3a een stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2d alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Mizza
angst
Mnason
indachtig, herinnerd
Moab
water van de vader, ook nageslacht van de vader, ook een geografisch gebiedkaart 2 coordinaat B2d
Moabieten
afkomstig van Moab = water van de vader, ook nageslacht van de vadereen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3d
Moadja
feest/festijn van de Here
Mof
mogelijk: haven van goede mensen, de poort der gezegendende stad Memphis kaart 12 coordinaat B2b
Molada
geboorte
Molech
koning, heerser /NBG: Molochdit is een afgodennaam
Molecheth
koningin /NBG: Moleket
Molid
voortbrenger, voortplanter
Moloch
koning, heerserdit is een afgodennaam
Moorman
afkomstig uit Ethiopie, van Cusch afstammend
Mordechai
betekenis onduidelijk, mogelijk: kleine man, of: vereerder van Mars of ook: bittere droefheid /NBG: Mordekai
More
leraar, onderwijzer, ook: schutter, vroege regen
Morenland
Ethiopie
Morescheth-gaths
eigendom van Gath = wijnpers /NBG: Moreset-Gat
Moria
voorzien zal de Here, (uit)verkoren door de Here
Mosera
banden, verbonden
Moseroth
banden, verbonden /NBG: Moserot
Moza
uitgang, opkomst, oorsprong, voortbrengsel/ras /NBG: Mosaeen persoonsnaameen stad in Benjamin
Mozes
uit (het water) getrokken (worden), ook: bevrijder
Muppim
mogelijk: slang
murmureren
morren
Musi
beproefd/getest
Muth-labben
/NBG: op de wijze van: de dood van de zoon
Myra
mirrekaart 14 coordinaat E2c
Mysie
verfoeilijk, moerassig (land), wellicht ook: land van beukenbomenkaart 14 coordinaat D1c/d
  • Inleiding tot het boek Maleachi

    Maleachi - inleiding van Stuart Allen De naam Maleachi betekent Mijn bode of boodschapper. Er worden 5 boodschappers genoemd. Mal 1:1 Een last, het woord van de HEERE tot Israël, door de dienst van Maleachi. Mal 2:7 Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren, uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de HEERE van de legermachten. Mal 3:1 Zie, Ik zend Mijn...