De kerk is een hospitaal voor zondaars, niet een museum voor heiligen.
Timothy Keller
  • 05 04
    samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 12 04
    samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Naama
aangenaam, beminnelijk, welgevalligeen persoonsnaameen stad in Juda
Naaman
aangenaam, beminnelijk, welgevallig
Naara
meisje, dienstmaagd, jonge vrouw
Naaran
jeugdig
Naari
meisje, dienstmaagd, jonge vrouw /NBG: Naarai
Nabajoth
hoogten, hoge plaatsen /NBG: Nebajot
Nabal
dwaas, schurk/gemeen, onbetrouwbaar
Naboth
vruchten, voortbrengsel /NBG: Nabot
Nachbi
verborgen
Nachon
gevestigd/opgericht, vastgesteld /NBG: Nakon
Nachor
hard ademend, snurkend, snuivend/briesend
Nadab
royaal, mild/overvloedig
Naema
aangenaam, beminnelijk, welgevallig /NBG:Naama
Nafath-dor
hoogten van Dor = geslacht/generatie, ook: woning /NBG: de heuvelstreek van DorDor kaart 2 coordinaat A2b
Nafis
vernieuwd, verfrissing
Nafoth-dor
hoogten van Dor = geslacht/generatie, ook woning /NBG: de heuvelstreek van DorDor kaart 2 coordinaat A2b
Nafthali
mijn worsteling/strijd / NBG: Naftaliook een persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B1/2
Naftuchieten
betekenis onbekendeen Egyptisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Naggai
glans, heerlijkheid, verlichtend
Nahalal
weide, dezelfde naam als Nahalol
Nahaliel
vallei/dal van God /NBG: Nachaliel
Nahalol
weidezelfde plaats als Nahalal
Naham
troost, vertroosting /NBG: Nacham
Nahamani
medelijdend, vertroostend /NBG: Nachamani
Naharai
snurker, hij die briest /NBG: Nachrai
Naharoth
meisje, dienstmaagd, jonge vrouw /NBG: Naarat
Nahas
slang /NBG: Nachas
Nahasson
tovenaar /NBG: Nachson
Nahath
rust, vrede /NBG: Nachat
Nahesson
tovenaar /NBG: Nachson
Naho
rust /NBG: Nocha
Nahor
hard ademend, snurkend, snuivend/briesend /NBG: Nachor
Nahrai
snurker, hij die briest /NBG: Nachrai
Nahum
medelijdend, vertroostend, vertroosting, trooster, troost
Nain
schone velden, of: liefelijk, schoonheidkaart 2 coordinaat B2a
Najoth
woningen, woonplaatsen /NBG: Najot
Naomi
mijn liefelijkheid/welgevalligheid /NBG: Noomi
Narcissus
bedwelmende geur
Nathan
gever, mogelijk gegevene, gift /NBG: Natan
Nathan-melech
geschenk van de koning /NBG: Netanmelek
Nathanael
gegeven door God, gave van God / NBG: Natanael
Nathaneel
gave/geschenk van God /NBG: Netanel
Naum
medelijdend, vertroostend, vertroosting, trooster, troost /NBG: Nahum
Nazaret
geheiligd, afgezonderd, ook: spruit, scheutkaart 10 coordinaat B3a 59
Nazareth
geheiligd, afgezonderd, ook: spruit, scheut / NBG: Nazaret
kaart 10 coordinaat B3a 59
Nea
beving/trilling, schok
Neapolis
nieuwe stadkaart 14 coordinaat C1d
Nearja
(dienst)knecht van de Here
Nebai
voorspoedig/welvarend
Nebajoth
hoogten, hoge plaatsen /NBG: Nebajotook een volk in Jesaja 60:7 kaart 15 coordinaat B2c
Neballat
waarschijnlijk: verborgen dwaasheid, mogelijk ook: hij verwekte tot leven
Nebat
gezichtspunt, aanblik
Nebo
hoogteeen berg zie kaart 2 coordinaat B3been stad in Rubeneen stad in Judaeen persoonsnaamuitlegger, voorspellereen afgod van de Babyloniers (mogelijk Mercurius)
Nebu
uitlegger, voorspeller /NBG: Neboeen afgod van de Babyloniers (mogelijk Mercurius)
Nebukadnezar
prins van de god Nebo = uitlegger, voorspeller (afgod van de Babyloniers) /NBG: Nebukadnessar
Nebukadrezar
prins van de god Nebo = uitlegger, voorspeller (afgod van de Babyloniers) /NBG: Nebukadressar
Nebuschazban
aanbidder van Nebo (Mercurius) /NBG: Nebusazban
Nebuzaradan
Nebos prins en heerNebo = uitlegger, voorspeller, afgod van de Babyloniers
Nechiloth
/NBG: bij fluitspel
Nechlamiet
mogelijk: dromer /NBG: Nechelamieteen aanduiding
Necho
betekenis onduidelijk, mogelijk de lamme /NBG: Neko
Nedabja
edelmoedig van de Here
Nefeg
spruit, voortbrengsel
Nefthoah
openend /NBG: Neftoach
Neftoah
openend /NBG: Neftoach
Nefusim
waarschijnlijk: uitbreiding /NBG: Nefussim
Nefussim
waarschijnlijk: uitbreiding
Neginoth
mogelijk een snaarinstrument /NBG: bij snarenspel
Nehemia
vertroosting van de Here
Nehiel
mogelijk: bewogen door God, wellicht ook: woonplaats Gods /NBG: Neiel
Nehum
medelijdend, troost /NBG: Nechum
Nehusta
van koper (metaal) /NBG: Nechusta
Nehustan
(koper) van metaal /NBG: Nechustannaam voor de koperen slang
Nekoda
gemerkt/getekend, gespikkeld
Nemuel
waarschijnlijk: besnijdenis van God, besneden door God
Ner
lichtdrager, kandelaar, kaars/lamp, ook: voorspoed, geluk
Nereus
wellicht Griekse vorm van Ner (licht/lamp), wellicht ook klomp
Nergal
betekenis onduidelijk, mogelijk draaiend/bewegend lichteen afgodennaam, de afgod van de dood/gloeiende middagzon (mogelijk: Mars)
Neri
lamp, licht, kaars
Nerija
licht van de Here /NBG: Neria
Nethaneel
gave/geschenk van God /NBG: Netanel
Nethanja
gave/geschenk van de Here /NBG: Netanja
Nethinim
overgegevenen, toegewijden /NBG: tempelhorigen
Netofa
afdruipsel, destillaat (van Mirre)
Neziah
uitmuntend, vooraanstaand /NBG: Nesiach
Nezib
pilaar, standbeeld, ook garnizoen /NBG: Nesib
Nibhaz
mogelijk: Nebo, de ziener, mogelijk ook: de blaffer /NBG: Nibchazeen afgodennaam
Nibsan
zachte bodem/grond
Nicanor
overwinnaar / NBG: Nikanor
Nicodemus
overwinning van het volk / NBG: Nikodemus
Nicolaus
overwinnaar van het volk / NBG: Nikolaus
Niger
zwarte, neger
nijl
rivier, stroomNijl komt in de Staten Vertaling niet voor, maar wordt aangeduid met de rivierkaart 1 coordinaat E3/4/5
Nikopolis
overwinnende stad, of: stad der overwinningkaart 14 coordinaat C2a
Nimra
zuiver water, springend water
Nimrim
zuiver water, springend waternaam van een rivier
Nimrod
rebel/opstandeling, ook: laten wij opstandig zijn/rebellerenkaart 1 coordinaat F2d volkerenlijst: afstammeling van Cham
Nimsi
uitgetrokken, gered
Nineve
waarschijnlijk woningkaart 15 coordinaat C1d
Nisan
maand maart/april (1e maand)betekenis onduidelijk, mogelijk: hun vlucht
Nisroch
waarschijnlijk (grote) arend /NBG: Nisrokeen afgodennaam
No
waarschijnlijk: stad, tempel/woningde Egyptische stad Thebekaart 1 coordinaat E3a
Noa
bewegelijk, beweging
Noach
rust
Noadja
ontmoeting met de Here
Nob
hoogte, hoge plaats, mogelijk ook voorzegging
Nobah
geblaf /NBG: Nobachhet vroegere Kenat, een stad
Nod
omzwerving, ballingschap
Nodab
nobel/edel
Noe
rust /NBG: Noach
Nof
betekenis onduidelijk, mogelijk: aanwezigheid, of haven/poort van goede mensen/gezegendenkaart 12 coordinaat B2b
Nofat
(ruk)wind, windstoot /NBG: Nofach
Nogah
helderheid, groot stralend licht /NBG: Noga
Noha
bewegelijk, beweging /NBG: Noa
Non
vis (Aramees), ook: voortdurend, blijvend /NBG: Nun
Nun
14e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: vis (Aramees), ook: voortdurend, blijvendgetalswaarde 50ook een persoonsnaam
Nymfas
bruidegom /NBG: Nymfa