Sommige mensen hebben maar een half woord nodig om iets verkeerd te begrijpen

Woordenlijst

Raamja
angst/verschrikking des Heren
Raamses
door de zon verwekt, zoon van de zonkaart 12 coordinaat C1a
Rab-mag
bewindvoerder?
Rab-saris
hoofd van de eunuchs /NBG: hofmaarschalkaanduiding
Rabba
vermeerdering, ook grote stadeen stad ten oosten van de Jordaan kaart 2 coordinaat B3been stad in Juda
Rabbith
menigte /NBG: Rabbit
Rachab
wijd, groot, ruimtelijk
Rachel
ooi
Raddai
onderwerpend, bedwingend
Raema
trilling/huivering /NBG: Ramavolkerenlijst: afstammeling van Cham
Rafa
de rustige, genezer, ook: reusook een naam van een reus
Rafaim
de rustigen, geneesheren, ook: reuzen /NBG: Refaimkaart 7 coordinaat C3a
Rafidim
(rust)bedden, rustplaatsen, ook stutten/steunen /NBG: Refidimkaart 12 coordinaat C2d
Rafu
genezen (in de zin van (weer) gezond)
Ragau
vriendschap, vriend /NBG: Reu
Rahab
arrogantie, trots, snoeverig, sterkteeen symbolische naam
Raham
baarmoeder, ook: barmhartig, zorgzame genegenheid /NBG: Racham
raka
leeghoofd
Rakkath
dunheid, dunne strook, kust/oever /NBG: rakkat
Rakkon
dunheid, dunne strook, kust/oever
Ram
hoog, verheven
Rama
hoogte/verhevenheid, hoge plaatskaart 2 coordinaat B3a
Ramath
hoogte/verhevenheid, hoge plaats /NBG: Ramakaart 2 coordinaat B3a
Ramath-lechi
hoogte van Lechi = wang, kaak /NBG: Ramat-Lechi
Ramath-Mizpa
hoogte van Mispa = wachttoren /NBG: Ramat-Hammispe
Ramathaim-zofim
dubbele hoogte voor de uitkijk/bewaking /NBG: Ramataim-Sofim
Rameses
door de zon verwekt, zoon van de zonkaart 12 coordinaat C1a
Ramja
(die) door de Here aangesteld (is)
Ramoth
hoogten /NBG: Ramotdit was een vrijstad bekend als Ramoth in Gileadkaart 2 coordinaat C2a
Reaja
de Here beschouwt (hem)
Reba
een vierde (deel), zijde
Rebekka
bindend, vastmaken met een koord
Recha
mogelijk: ruim, of: uiterste deel /NBG: Reka
Rechab
ruiter /NBG: Rekab
Rechob
ruimte, open plaats, wijd, pleineen stad waar de weg naar Hamat begint(in Syrie)een stad in Asernog een stad in Aserpersoonsnaam
Reelaja
angst/schrik/verschrikking des Heren
Refael
(die) God genas
Refah
rijkdommen, overvloed /NBG: Refach
Refaieten
afkomstig van Rafa = de rustige, genezer, ook: reusnaam van reuzen
Refaim
de rustigen, geneesheren, ook: reuzenkaart 7 coordinaat C3a
Refaja
(die) de Here genas
Regem
vriend
Regem-melech
vriend van de koning /NBG: Regem-Melek
Regium
regiokaart 14 coordinaat B2a
Rehabeam
open plaats/vergroting/verruiming van het volk, ook het volk is vergroot /NBG: Rechabeam
Rehabja
open plaats/vergroting/verruiming van de Here, ook: de Here heeft vergroot /NBG: Rechabja
Rehob
ruimte, open plaats, wijd, plein /NBG: Rechob1) een stad waar de weg naar Hamat begint(in Syrie)2) een stad in Aser3) nog een stad in Aser4) persoonsnaam
Rehoboth
ruimten, open plaats, wijd /NBG: Rechobotkaart 2 coordinaat A3c
Rehoboth-Ir
ruimten/open plaatsen van hitte / toorn /NBG: Rechobot-Irin Staten Vertaling als 2 verschillende plaatsen genoemd met een , ertussenkaart 15 coordinaat C1d
Rehu
vriendschap, vriend /NBG: Reu
Rehuel
(het) aanroepen van God of vriend van God /NBG: Reuel
Rehum
genadevol, vol van genade/erbarmen /NBG: Rechum
Rei
vriendelijk, sociaal
reien
zingen en springen
Rekem
borduursel, afwisselend, geschakeerdook een stad in Benjamin
Remalia
(die) door de Here versierd (is) /NBG: Remaljahu
Remeth
hoogte /NBG: Remet
Remfan
Egyptische naam voor de planeet Saturnus / NBG: Romfa
Resch
20e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: hoofd, begingetalswaarde 200
Resef
vlam, brandende kool, brandende ziekte
Resen
toom/teugel/breidel, kaak
Reuel
vriend van God
Reuma
hoog, verheven/verhoogd
Rezef
hete steen, kool /NBG: Resef
Rezin
aanvaard, geliefde, vorst, stabiel/standvastig /NBG: Resin
Rezon
vorst, prins
Rhesa
betekenis wellicht: vermaak, geneugte, mogelijk ook: hoofd /NBG: Resa
Rhode
rozeboom, roos(je) / NBG: Rode
Rhodus
roos, rozeneiland /NBG: Rodosnaam van een eilandkaart 14 coordinaat D2d
Ribai
mijn strijd, mogelijk: bepleiter bij de Here
Ribla
vruchtbaarheidkaart 13 coordinaat B2c
Rifath
betekenis onduidelijk, mogelijk: verpletteraar (van vijanden) /NBG: Rifatvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Rimmon
granaatappeleen rotspersoonsnaamafgodennaameen stad in Simeon, Zebulon en bij Jeruzalem -> kaart 2 coordinaat B3a
Rimmon-methoar
/NBG: Rimmon (= granaatappel) dat zich uitstrekt in de richting van kaart 2 coordinaat B3a
Rimmon-perez
Rimmon (= granaatappel ) van Peres (= de breuk) /NBG: Rimmon-Peres
Rimmono
granaatappel / dezelfde plaats als Rimmonkaart 2 coordinaat B3a
Rinna
schreeuwen, zingen, juichen
Rissa
barst/breuk, ruine
Rithma
brem /NBG: Ritma
Rizja
genot, vreugde, lieflijk, aangenaam /NBG: Risja
Rizpa
hete steen, kool, ingelegd plaveisel, mozaiek /NBG: Rispa
Roboam
open plaats/vergroting/verruiming van het volk, ook het volk is vergroot /NBG: Rechabeam
Rode zee
de zee van het zeewier / zie ook schelfzeekaart 12 coordinaat C2/D2
Rogel
voller, iemand die stof verviltnaam van een fonteinkaart 10 in overzicht Jeruzalem in de dagen van Christus omwandeling op aarde59
Rogelim
plaats van de vollers
Rohega
geschreeuw, mogelijk ook: heerlijke regen /NBG: Roga
Romamthi-Ezer
ik heb hulp doen opstaan /NBG: Romanti-Ezer
Rome
sterktekaart 14 coordinaat A1d
Romeinen
(Vroege) brief geschreven door Paulus (jaar ca. 58).De brief is leerstellig en geeft de positie van de mens van nature tegenover God aan en hoe hij door genade gerechtvaardigd kan worden.Kerntekst: Romeinen 3 vers 23 en 24, Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
rondas
groot rond schild
Ros
hoofd, ook: leider
Ruben
zie, een zoon!ook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B3b
Ruchama
erbarmen/ontferming
Rufus
de rode, rood
Ruma
hoog, verheven
  • Hooglied deel 02 - inleiding

    Het Bijbelboek Hooglied wordt samen met Openbaring gerekend tot de moeilijkst verklaarbare boeken van de Bijbel. In een reeks artikelen willen wij een poging doen om zicht te krijgen op de betekenis van dit Bijbelboek. DOOR SEBASTIAAN DE GRAAF IN AMEN 121 - JULI 2015 (10-07-2015) OP PAGINA 31In het vorige artikel hebben wij een begin gemaakt met de inleiding op het Bijbelboek Hooglied. We hebben...