Een plan zonder programma is een droom
  • 20 02
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
  • 23 02
    samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Saaf
waarschijnlijk: balsem
Saalabbin
vossen, plaats van vossenzelfde plaats als Saalbim
Saalbim
vossen, plaats van vossendezelfde plaats als Saalabbin
Saaraim
dubbele poort, twee poorten
Saasgaz
dienaar/knecht van de schone
Sabbai
betekenis onduidelijk, mogelijk: goedertierenheid van de Here, wellicht ook: rein/zuiver, omzwervend /NBG: Zabbai
Sabbethai
op de sabbat geboren, behorend tot de sabbat /NBG: Sabbetai
Sabta
waarschijnlijk: verzadigd, mogelijk ook: doorbrekende (grote schrik voor vijanden)volkerenlijst: afstammeling van Cham
Sabtecha
waarschijnlijk: ik ben verzadigd, mogelijk: sterk doorbrekend /NBG: Sabtekavolkerenlijst: afstammeling van Cham
Sachar
wit/wittigheid, mogelijk: taankleurigook een aanduiding
Sadduceen
betekenis: navolgers van een zekere Sadok /NBG: Sadduceeën
Joodse groepering uit dezelfde tijd als de Farizeeën.
Tussen 100 voor en 200 na Chr. maken verschillende bronnen melding van twee joodse groeperingen: de Sadduceeën en de Farizeeën. Sadduceeën gehoorzamen de Thora, zonder daar andere geschriften aan toe te voegen. Ze hebben vooral volgelingen onder de priesters in Jeruzalem en sommige rijke aristocraten. Het gaat om een relatief kleine groepering. De naam wordt gebruikt om de Sadduceeën te onderscheiden van andere groeperingen met ongeveer dezelfde opvattingen.
De Sadduceeën volgen de Thora zoals in de Bijbel beschreven wordt. Deze traditie is door Mozes begonnen. Ze verwerpen de doctrine van de onsterfelijkheid van de ziel en van beloning en straf in het hiernamaals. Ze menen af te stammen van de hogepriester Zadok, die leefde in de tijd van de tempel van Salomo. Stellen zich op als godsdienstige tegenstanders van Maccabeërs in Jeruzalem, maar gaan wel politieke banden met hen aan. Ze accepteren de realiteit van de Romeinse overheersing.
Onduidelijk blijft wanneer de sekte ophoudt te bestaan. Sommigen denken aan de periode volgend op de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem in 70 n. Chr. Na die tijd verschijnt echter nog literatuur waarin de groep genoemd wordt.

bron: www.vecip.com
Sadok
rechtvaardige
Sadrach
betekenis onduidelijk, mogelijk: vreugde in de weg /NBG: Sadrak
Saf
bekken, kom, ook: drempel: of: lang
Safam
eminent, uitstekend/uitmuntend
Safan
klipdas
Safat
rechter
Safer
berg van schoonheid/zuiverheid /NBG: Har-Safer
Saffira
schoon(heid)
Safir
mooi, zuiver, eerlijk
Sage
dwalend, vergissend
Sahalim
vossen /NBG: Saalim
Saharaim
twee dageraden/schemeringen /NBG: Sacharaim
Sahazima
hoogten, hoge plaatsen /NBG: Sachasima
Sala
gewapend /NBG: Selach
Salamis
vredestad, heilstadligt op Cypruskaart 14 coordinaat E2d
Salathiel
ik heb (hem) van God gevraagd /NBG: Sealtiel
Salcha
betekenis onduidelijk, mogelijk: weg, verhuizing /NBG: Salkakaart 8 coordinaat D4b
Salemja
genoegdoening/vergelding van de Here, mogelijk ook: vrede van de Here /NBG: Selemja
Salim
vrede, ook mogelijk: voskaart 10 coordinaat B3c 59
Salisa
driehoek(ig)
Sallai
verhoogd, verheven
Sallu
gewogen
Sallum
geheel betaald, voldaan, vergelding/genoegdoening
Salma
kleed, gewaad, (be)kleding
Salmai
genoegdoening/vergelding van de Here, mogelijk ook: vrede van de Here
Salman
mogelijk: Shoelmanoe (Assyrische afgod) is de eerste
Salmaneser
mogelijk: Shoelmanoe (Assyrische afgod) is de eerste /NBG: Salmanassar
Salmon
schaduwrijk, donker -> naam van een berg in Richteren 9:48 en Psalm 68:14, een krijgsheld in Psalm 68:14kleed, gewaad, (be)kleding -> een persoonsnaam
Salmone
vrede, wellicht ook: bekleedkaap Salmonekaart 14 coordinaat D2c
Salome
vrouwelijke vorm van Salomo = vreedzaam, vredig
Salomo
vreedzaam, vredig
Salomon
vreedzaam, vredig / NBG: Salomo
Salu
gewogen
Sama
(gebeds)verhoring, het horen, horende
Samaria
bewakingsheuvel, hoogtekaart 2 coordinaat B2c
Samech
15e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: tekengetalswaarde 60
Samgar
waarschijnlijk zwaard, mogelijk ook: vreemdeling geheten
Samhuth
verlatenheid, woestijn, ook: verbazing /NBG: Samhut
Samir
doorn, scherpe punt, ook: wacht/bewakerook een persoonsnaam
Samla
kleed, gewaad, (be)kleding
Samlai
vreedzaam, vredig
Samma
woestijn, verbazing
Sammai
verlaten
Sammoth
verlaten plaatsen, woestijnen
Sammua
verslag, gerucht/roep, roem
Samos
betekenis onbekend, wellicht: klif, zandbankkaart 14 coordinaat D2a
Samothrace
betekenis onbekend, wellicht: een teken van vodden /NBG: Samotrakekaart 14 coordinaat D1c
Samserai
waarschijnlijk: bescherming van de Here, de Here behoedt
Samson
als de zon/zon-achtig, schitterende zon /NBG: Simson
Samuel
gehoord / verhoord door God
Sanballat
verborgen/geheime haat
Sanherib
mogelijk: San (een afgod) heeft vele broeders
Sanzanna
palmtak /NBG: Sansanna
Sara
vorstin, prinses, voorname vrouw
Saraf
(vurige) slang
Sarai
twistziekbegin, beginnend -> in Ezra 10:40
Sarar
standvastig, vijand
Sardis
betekenis onbekend, wellicht: rode /NBG: Sardeskaart 14 coordinaat D2b
Sarepta
(samen)smelting/zuivering (van metalen) /NBG: Sarefatkaart 13 coordinaat A3a
Sarezer
waarschijnlijk, bescherm de koning, mogelijk ook: prins van het vuur, heldere glans /NBG: Sareser
Sargon
betekenis onduidelijk, mogelijk: de koning is machtig (Assyrisch), mogelijk ook: vorst/prins van de zon
Sarid
overlevende, ontkomene, overblijfsel
Saron
een (grote) vlakte, een vlak/horizontaal landkaart 2 coordinaat A2d
Sarona
een (grote) vlakte, een vlak/horizontaal land /NBG: Saronkaart 2 coordinaat A2d
Sarsechim
betekenis onduidelijk, mogelijk: vorst, vorst van de eunuchs
Sarthan
verkoeling /NBG: Saretankaart 9 coordinaat C2c
Saruch
tak, verweven /NBG: Serug
Saruhen
hun gebied/terrein, mogelijk ook: aangename woonplaats /NBG: Saruchen
Sasai
wit
Sasak
begerend
satan
tegenstander, vijand, beschuldiger, lasteraar
Saul
gevraagd, geleend
Saulus
gevraagd, geleend
Sausa
woning (van de Here) /NBG: Sawsa
Sceva
woning (van de Here), wellicht ook: gedachtenlezer /NBG: Skevas
Schaapspoort
een poort in Jeruzalemkaart 11 coordinaat B2a
Schallechet
Schallechet = geveld (m.b.t. een boom), nederwerping /NBG: Salleketpoortnaam van een poort
Schammua
verslag, gerucht/roep, roem /NBG: Sammua
Schave
vlakte /NBG: Sawe
Schave-kiriathaim
vlakte van Kiriathaim = twee stedendorpen, dubbelstad/dorp /NBG: Sawe-Kirjataim
Schear-jaschub
een rest/overblijfsel zal (zich) omkeren/bekeren/wederkeren /NBG: Sear-Jasub
Scheba
mogelijk: dronkaard -> een persoonsnaam in Genesis 10:7 en 1 Kronieken 1: 9 en een land in Psalm 72:10 en Jesaja 43:3eed, zeven -> een stad in Simeon in Jozua 19:2, -> persoonsnaam in 2 Samuel 20:1, 2, 6, 7,10, 13, 21 en 22 en 1 Kronieken 5:13, -> naam van een put in Genesis 26:33betekenis onduidelijk, misschien: mensheid -> alle andere teksten/NBG: Sebakaart 1 coordinaat F4 midden volkerenlijst: afstammeling van Chamvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Schebam
waarschijnlijk: (lieflijke) geur -> dezelfde plaats als Sibma /NBG: Sebam
Schebarim
breuken, ruines /NBG: de steengroeven
Schebat
maand januari/februari (11e maand)roede, staf, scepter /NBG: Sebat
Schelah
gezonden, voortgaand /NBG: waterleidingnaam van een fontein
Schelfzee
de zee van het zeewier, zie ook Suf en Rode zeekaart 12 coordinaat C2/D2
Scheminith
wellicht een achtsnarige lier
Schiggajon
/NBG: klaaglied
Schin
21e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: tandgetalswaarde 300
Schobab
wegkeren/afkeren, opstandig /NBG: Sobab
Schoham
onyx/sardonyx /NBG: chrysopraas
Schonehavens
/NBG: Goede Redekaart 14 coordinaat D3a
Schuni
stilte, rust /NBG: Suni
Schusan
de lelie der getuigenisin combinatie met Eduth
Scyth
afkomstig uit Scythie (betekenis onbekend, wellicht: ruig) /NBG: Skyth
Seal
(dringend) verzoek, smeekbede
Sealthiel
ik heb (hem) van God gevraagd /NBG: Sealtiel
Searja
die door de Here geacht/beoordeeld wordt
Seba
mogelijk: dronkaard -> een persoonsnaam in Genesis 10:7 en 1 Kronieken 1: 9 en een land in Psalm 72:10 en Jesaja 43:3eed, zeven -> een stad in Simeon in Jozua 19:2, -> persoonsnaamin 2 Samuel 20:1, 2, 6, 7,10, 13, 21 en 22 en 1 Kronieken 5:13, ->naam van een put in Genesis 26:33betekenis onduidelijk, misschien: mensheid -> alle andere teksten/NBG: Sebakaart 1 coordinaat E4d volkerenlijst: afstammeling van Cham
Sebanja
lieveling van de Here
Seber
breuk
Sebna
tederheid
Sebuel
gevangene van God
Sechacha
omheining, insluiting /NBG: Sekaka
Sechanja
bijwoner/inwoner van de Here /NBG: Sekanja
Sechem
(aan)deel, ook mogelijk: rug, schouder /NBG: Sekem
Sechu
wachttoren /NBG: Seku
Sedeur
lichtwerpen, mogelijk: bliksem
Seera
(naaste) bloedverwantschap
Sefam
verhoogde plaats
Sefanja
(die) de Here heeft verborgen
Sefar
telling, geschrift, boek
Sefarad
mogelijk: afgezonderd, mogelijk ook: dorpel van de afgang
Sefarvaim
betekenis onbekend, mogelijk (de) berg Sefar bij Parwaim = oosterse gebieden /NBG: Sefarwaim
Sefatja
(die) de Here berecht/verdedigt
Sefi
eminent, uitstekend/uitmuntend
Sefo
eminent, uitstekend/uitmuntend
Sefufam
waarschijnlijk: slang
Sefufan
waarschijnlijk: slang
Segub
verhoogd, verheven
Seharja
(die) de Here zoekt, mogelijk ook: dageraad is/van de Here /NBG: Secharja
Sehirath
(harige) geit /NBG: Seira
Seir
harig ook een persoonsnaamkaart 12 coordinaat D1c/d
Seja
woning (van de Here), dezelfde persoon als Seraja
Sekundus
de tweede /NBG: Secundus
Sela-machlekoth
rots van de ontsnapping/scheidingen /NBG: rots der ontkomingnaam van een rots
Selah
gewapend /NBG: Selachvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Seled
verrukking, grote blijdschap
Selef
uittrekken (van het zwaard)volkerenlijst: afstammeling van Sem
Selemja
genoegdoening/vergelding van de Here, mogelijk ook: vrede van de Here
Seles
drietal
Seleucie
betekenis onbekend, wellicht: wit lichtkaart 14 coordinaat F2c
Selomi
vreedzaam, vredig
Selomith
vreedzaam, vredig /NBG: Selomit
Selomoth
vreedzaam, vredig /NBG: Selomot
Selumiel
vrede met God, vriend van God
Sem
naam
Sema
verslag, gerucht/roep, roemook een plaatsnaam
Semaa
gehoorzaamheid
Semachja
(die) de Here steunt /NBG: Semakjahu
Semaja
de Here heeft gehoord
Semaria
(die) de Here bewaakt/bewaart /NBG: Semarja
Semarja
(die) de Here bewaakt/bewaart
Semeber
in de hoogte zweven/verheffen
Semed
betekenis onduidelijk, mogelijk: verdelgen/uitroeien, opeten
Semei
beroemd door de Here, of: luistert, mijn verslag /NBG: Semein
Semer
wachter, bewaarder, bewaard
Semida
roem van kennis
Semiramoth
naam van verhoging, hoogverheven naam /NBG: Semiramot
Semuel
door God gehoord, mogelijk ook zijn Naam is God, zelfde naam als Samuel
Sen
tand, ivoor
Senaa
doornachtig/stekelachtig
Senazar
waarschijnlijk: Sin (de maangod) beschermt /NBG: Senassar
Sene
(doorn)struik /NBG: Sennenaam van een rotspunt
Senir
ijsmassa, sneeuwberg Amoritische naam van de Hermon
Senua
gehaat /NBG: Hassenua
Seorim
gerst
Sera
overvloed /NBG: Serach
Serah
overvloed /NBG: Serach
Serahja
hij zal door de Here stralen/tot licht gebracht worden /NBG: Zerachja
Seraja
woning van de Here
Serebja
hitte des Heren, de Here deed verschroeien
Sered
vrees, angst
Seres
wortel
Sergius
betekenis onbekend, wellicht: uit de aarde geboren
Serug
tak, verweven
Sesach
nedergedaald, terneer gezonken /NBG: Sesakin geheimschrift de naam Babel
Sesai
wit
Sesan
wit (marmer)
Sesbazar
waarschijnlijk: Sames (de zonnegod), bescherm de zoon, mogelijk ook: aanbidder van vuur /NBG: Sesbassar
Seth
vervanging, vergoeding /NBG: Set
Sethar
ster, hij die tevoorschijn komt/doorbreekt /NBG: Setar
Sethur
verborgen, beschermd /NBG: Setur
Seva
IJdelheid, verwaandheid /NBG: Sewa
Sia
waarschijnlijk: verzameling
Siaha
waarschijnlijk: verzameling
Sibbechai
verwarring van de Here /NBG: Sibbekai
Sibchai
verwarring van de Here /NBG: Sibbekai
Sibma
waarschijnlijk: (lieflijke) geur, dezelfde plaats als Sebam
Sibraim
tweevoudige hoop, dubbele hoop
Sichar
dronken, dwaaskaart 10 coordinaat B3c
Sichem
schouder(s), (aan)deeldit was een vrijstadkaart 2 coordinaat B2c
Sichor
zwart, troebel, waarschijnlijk de Nijl
Sichor-libnath
zwartheid van de maan, zwartheid van wittigheid, zwarte maan /NBG: Sichor-Libateen rivier in Aser
Sichron
dronkenschap /NBG: Sikkaron
Siddim
zijden/hellingen/vlakten
Sidon
visserijplaats, overvloed van viskaart 10 coordinaat B2a 59volkerenlijst: afstammeling van Cham
Sidonis
visserijplaats, overvloed van vis /NBG: Sidonkaart 10 coordinaat B2a 59
Sifei
overvloed /NBG: Sifi
Sifmoth
verhoogde plaatsen /NBG: Sifmot
Sifra
helderheid, schoonheid, liefelijkheid
Siftan
rechterlijk, onpartijdig
Sihon
wegslaand, hij, die alles voor zich uitdrijft /NBG: Sichon
Sihor
zwart, troebel /NBG: de Nijl /NBG: Sichor
sikkel
gewichtsmaat, ca. 11 gramook een munt van ca. 11 gram
Silas
zwijger, stiltemaker of drie/derde, wellicht verwant met Saul
Silchi
gewapend
Silhi
gewapend /NBG: Silchi
Silhim
gewapende mannen /NBG: Silchim
Silla
schaduw -> een persoonsnaam Genesis 4:19,22 en 23verhoging, weg, hoofdweg -> een plaatsnaam
Sillem
genoegdoening, vergelding, geheel voldaan
Silo
vredestichter, rustbrenger, ook de profetische naam van de Messias in Genesis 49:10kaart 2 coordinaat B2c
Siloa
uit-/weggezonden /NBG: Siloachnaam van een fontein
Siloam
uit-/weggezonden /NBG: Siloachnaam van een fontein
Siloni
vrede rust, ook: vredemaker /NBG: Sela
Silsa
drietal
Silvanus
langere vorm van SilasSilas: zwijger, stiltemaker of drie/derde, wellicht verwant met Saul
Simea
roem/faam -> 1 Kronieken 8:32verslag, gerucht/roep, roem/faam/NBG: Sima
Simeam
roem, faam /NBG: Simam
Simeath
verslag, gerucht/roep, roem/faam /NBG: Simat
Simei
beroemd/befaamd /NBG: Simi
Simeon
horende (met aanneming)ook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat A3d
Simon
horende (met aanneming) -> zie Simeongrote woestijn -> 1 Kronieken 4:20
Simrath
wacht/bewaker /NBG, Simrat
Simri
waakzaam
Simrith
bewaker/bewaarder /NBG: Simrit
Simron
wacht/bewaker, ook een stadsnaam
Simron-meron
wacht/bewaker van Meron (= hoogte, bergtop), mogelijk: waakzame wachter /NBG: Simron-Meroon
Simsai
als de zon/zonachtig, schitterende zon
Simson
als de zon / zonachtig, schitterende zon
Sin
kleiaarde, slijk/modder, mogelijk ook: doornstruik -> een woestijn in Exodus 16:1, 17:1, Numeri 33:11,12 en een stad in Egypte in Ezechiel 30:15,16betekenis onduidelijk, mogelijk: lage palmboom, of: vlak/gelijkmatig -> overige tekstenwoestijn -> kaart 12 coordinaat C2dstad -> kaart 12 coordinaat C1a
Sina
kleiaarde, slijk/modder, mogelijk ook: doorn(struik) /NBG: Sinaikaart 12 coordinaat D2c
Sinab
tand van de vader
Sinai
kleiaarde, slijk/modder, mogelijk ook: doorn(struik)kaart 12 coordinaat D2c
Sinear
mogelijk uitwerping, naaktheidkaart 15 coordinaat C2b/D2c
Siniet
afkomstig van Sinvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Sinim
betekenis onduidelijk, mogelijk: modder/slijk, of: doornachtig
Sion
verdroogd/verdord land, mogelijk ook vesting, versterkte stadeen naam voor Jeruzalem, nauw verbonden met de berg Sion
Sippai
bekken, kom, ook: drempel, lang
Sira
terugdeinzingnaam van een bron
Sirjon
harnas, borstbescherming, Sidonische naam voor de berg Hermon Deuteronomium 3:9, Psalm 29:6verhoogd, naam van een berg Deuteronomium 4:48
Sisa
woning (van de Here)
Sisak
betekenis onduidelijk, mogelijk: gelijk een rivier
Sisera
slagorde
Sismai
betekenis onduidelijk /NBG: Sisemai
Sithri
bescherming des Heren /NBG: Sitri
Sitna
aanklacht, beschuldigingnaam van een waterput
Sitrai
schrijver, ambtenaar
Sittim
accacias, accaciabosverblijfplaats in de woestijn tijdens de uittochteen dal in de buurt van Jeruzalem
Sivan
maand mei/juni (3e maand)helder, schitterend /NBG: Siwan
Siza
waarschijnlijk: volheid, glans
Sjigjonoth
mogelijk: verschillende liederen of onsamenhangende tekst
Smyrna
mirrekaart 14 coordinaat D2a
So
betekenis onduidelijk, mogelijk verheven, verhoogd, opgehoogd
Soa
hulpkreetnaam van een volk
Sobab
wegkeren/afkeren, opstandig
Sobach
uitvloeiing, toename /NBG: Sobak
Sobai
hij die gevangen neemt
Sobal
scheut, stroomversnelling
Sobek
(hij zal) verlaten/in de steek laten, mogelijk: hij zal overblijven
Sobi
hij die gevangen neemt
Sochja
(om)zwerving, dwaling /NBG: Sakeja
Socho
haag/heg, hek /NBG: Sokokaart 2 coordinaat A3book een persoonsnaam
Socipater
verlossende/reddende vader of redder van zijn vader /NBG: Sosipater
Sodi
vertrouwelijk
Sodom
betekenis onduidelijk, mogelijk: (grote) brand
Sodoma
betekenis onduidelijk, mogelijk: (grote) brand /NBG: Sodom
Sofach
uitgespreid, uitgegoten
Sofereth
schrijver, schriftgeleerde /NBG: Soferet
Soham
onyx/sardonyx
Somer
wachter, bewaker/bewaarder
Sopater
verlossende/reddende vader, of: redder van zijn vader
Sorek
uitgelezen/voortreffelijke wijnnaam van een beekkaart 2 coordinaat A3b
Sosthenes
betekenis onbekend, wellicht: redder van zijn volk, of: van ongebroken kracht /NBG: Sostenes
Sotai
verlatend
Stachys
korenaar
stadien
een stadie is een afstand van ongeveer 185 meter
steen Ezel
vertrek (in de zin van weggaan) /NBG: Haezel
Stefanas
kroon, gekroond
Stefanus
kroon, gekroond
Sthar-boznai
ster van schittering, schitterende ster /NBG: Setar-Boznai
Stoische
zuilengang, van de zuilengalerij /NBG: Stoicijnsaanduiding van een groepering
struis
struisvogel
Sua
rijkdom
Suah
voegsel, vuil in 1 Kronieken 7:36put in Genesis 25,2 en 1 Kronieken 1:32 /NBG: Suach
Sual
vosook een landstreek in Benjamin
Subael
gevange van God
Suf
zeewier, zie ook Schelfzee -> Deuteronomium 1:1 en Exodus 23:31 NBGhoningraat -> persoonsnaam 1 Samuel 1:1 en 1 Kronieken 6:35, een gebied in 1 Samuel 9:5
Suha
put, kuil, diepte, groeve /NBG: Sucha
Suham
(put/kuil)graver /NBG: Sucham
Sukkoth
hutten, tenten /NBG: Sukkotkaart 2 coordinaat B2dook een plaats in Egypte kaart 12 coordinaat C1c
Sukkoth Benoth
hutten/tenten van de dochters /NBG: Sukkot-Benoteen afgodennaam
Sulammith
vreedzaam, vredig /NBG: Sulammitischeeen aanduiding
Sunem
twee rustplaatsen, dubbele rustplaatskaart 2 coordinaat B2a 
Suni
stilte/rust
Suppim
slangen
Sur
verwijderd, uitgedreven -> een poort van de tempel in 2 Koningen 11:6muur, fort, versterkte stad -> een plaatsnaam in Genesis 16:7, 20:1, 25:18, Exodus 15:22, 1 Samuel 15:7, 27:8rots -> persoonsnaameen woestijn kaart 12 coordinaat C2a
Susan
(witte) lelie
Susanna
lelie, of: roos
Susi
mijn paard
Sutelah
betekenis onduidelijk, mogelijk: gekraak van scheuren /NBG: Sutelach
Suthelah
betekenis onduidelijk, mogelijk: gekraak van scheuren /NBG: Sutelach
Syene
waarschijnlijk: opening, sleutel (van Egypte)kaart 1 coordinaat E3c
Syntyche
gelukkige, gelukkig samenzijn
Syrakuse
getrokken door het horen, wellicht ook: een Syrisch gehoor /NBG: Syracusekaart 14 coordinaat B2c
Syrie
hoog, verheven, voortreffelijk / zie ook Aramkaart 14 coordinaat F3b
Syro-Fenicische
/NBG: Syrofenicischkaart 10 coordinaat B1b/B2
Syrtis
zandbank /NBG: Syrtenaam van een zandbank