Wie zich niet ergert maar verwondert, wordt geen tachtig, maar honderd!
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

Woordenlijst

Zaanaim
omwandelingen, verhuizingen /NBG: Saannaim
Zaanan
plaats van kudden, mogelijk ook: vruchtbaar /NBG: Saanan
Zaanannim
omwandelingen, verhuizingen /NBG: Saanannim
Zaavan
onrustig, beroering, beweeglijk /NBG: Zaawan
Zabad
gift, geschenk
Zabbai
betekenis onduidelijk, mogelijk: goedertierenheid van de Here, wellicht ook: rein/zuiver, omzwervend
Zabbud
gegeven, geschonken
Zabdi
gever, ook: geschenk van de Here
Zabdiel
gave/geschenk van God
Zabud
gegeven/geschonken
Zacchur
indachtig, gedachtig /NBG: Zakkur
Zaccur
indachtig/gedachtig /NBG: Zakkur
Zacharia
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here
Zacharias
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here / NBG: Zacharia
Zacharja
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here /NBG: Zekarjazelfde naam als Zacharia
Zacheus
zuiver, rechtvaardig, gerechtvaardigd
zachtmoedig
niet geneigd tot heftigheid, vriendelijk, zachtaardig
zachtmoedigheid
niet geneigd tot heftigheid, vriendelijk, zachtaardig
Zadok
rechtvaardige /NBG: Sadok
Zafnath Paaneah
waarschijnlijk: verlosser van de eeuw/wereld, mogelijk ook: uitlegger van verborgenheden /NBG: Safenat-Paneach
Zaham
afschuw, walging, walgelijk
Zain
7e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: zwaard/wapengetalswaarde 7
Zair
klein/gering, jong /NBG: Sair
Zakkai
zuiver, rein, onschuldig
Zakkur
indachtig, gedachtig
Zalaf
breuk, wond /NBG: Salaf
Zalmon
schaduwrijk, donker -> naam van een berg in Richteren 9:48 en Psalm 68:14, een krijgsheld in Psalm 68:14 / kaart 8 coordinaat D4bkleed, gewaad, (be)kleding -> een persoonsnaam/NBG: Salmon
Zalmona
schaduwrijk, donker /NBG: Salmona
Zalmuna
de schaduw wordt (van hem) weggehouden /NBG: Salmunna
Zamzummieten
zij die neurien/gerucht maken, ook: samenzweerdersnaam van reuzen
Zanoah
moerassige plaats, stinkend /NBG: Zanoach
Zara
opgang (van licht), stralende verschijning /NBG: Zerach
Zarchi
afkomstig van Zerach  = opgang (van licht), stralende verschijning
Zarfath
(samen)smelting/zuivering (van metalen) /NBG: Sarefatkaart 13 coordinaat A3a
Zartana
verkoeling /NBG: Saretankaart 9 coordinaat C2c
Zarthan
verkoeling /NBG: Saretankaart 9 coordinaat C2c
Zatthu
waarschijnlijk: sieraad, schoonheid, lieflijk /NBG: Zattu
Zaza
betekenis onduidelijk, mogelijk volheid
Zebadja
gift/geschenk van de Here
Zebah
slachtoffer, vlees van geslachte dieren /NBG: Zebach
Zebaim
gazellen /NBG: Hassebaim
Zebedeus
gift/geschenk van de Here
Zebina
gekocht
Zeboim
Gazellen -> Genesis, Deuteronomium en HoseaHeyenas -> 1 Samuel en Nehemia/NBG: Seboim
Zebudda
gegeven, geschonken
Zebul
woning, verblijfplaats
Zebulon
woning, verblijfplaatsook een persoonsnaam en gebied, kaart 2 coordinaat B2a
Zecharja
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here /NBG: Zekarjazelfde naam als Zacharia
Zecher
gedachtenis /NBG: Zeker
Zedad
zijde/helling (bijvoorbeeld van een berg) /NBG: Sedad
Zedekia
de Here zal (hem) bevestigen/oprichten/stellen -> Jeremia 27:1gerechtigheid van de Here -> alle andere teksten/NBG: Sedekia
Zeeb
wolf
Zefanja
(die) de Here heeft verborgen /NBG: Sefanja
Zefat
wachttoren /NBG: Sefat
Zefatha
wachttoren /NBG: Sefatanaam van een dal
Zefi
wachttoren /NBG: Sefi
Zefo
wachttoren /NBG: Sefo
Zefon
noordelijk, ook: verborgen, donkere hoek /NBG: Sefon
Zela
vrede rust, ook vredemaker -> persoonsnaam in Nehemia 11:5verzoek, vraag -> persoonsnaamrib, richel (van een bouwwerk), ook: hinken, mank, kreupel -> plaatsnaam Jozua 18:28 en 2 Samuel 21:14rots -> overige plaatsen en geografische aanduidingen
Zelafead
eerste breuk, doorbraak, eerstgeborene /NBG: Selofchad
Zelek
kloof/spleet, splijting /NBG: Selek
Zelotes
ijveraar, vol ijver /NBG: Zelooteen aanduiding
Zelzah
schaduw uit de zon /NBG: Selsach
Zemaraim
waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen, mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semaraim
Zemariet
afkomstig van Semaraim = waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen, mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semarietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Zemira
lied, melodie, gezang
Zenan
plaats van kudden, vruchtbaar /NBG: Senan
Zenas
afkorting van Zenodoros, betekenis: gave/geschenk van Zeus
Zer
waarschijnlijk: rots, vuursteen, mogelijk: koelte /NBG: Ser
Zera
opgang (van licht), stralende verschijning /NBG: Zerach
Zerah
opgang (van licht), stralende verschijning /NBG: Zerach
Zerahja
hij zal door de Here stralen/tot licht gebracht worden /NBG: Zerachja
Zeraja
woning van de Here /NBG: Seraja
Zered
snoeisels, fijne takjes, twijgjes, mogelijk ook: prachtige bomengroei, wilgenbeek
Zereda
verkoeling /NBG: Sereda
Zeredatha
verkoeling /NBG: Seredata
Zeres
goud, waarschijnlijk: Venus
Zeret-hassahar
pracht/luister van de dauw /NBG: Seret-Hassachar
Zereth
pracht, luister, glans /NBG: Seret
Zeri
balsem /NBG: Seri
Zeror
verkoeling /NBG: Seror
Zerua
melaats /NBG: Serua
Zerubbabel
verstrooid in Babel, ook mogelijk: gezaaid in Babel
Zeruja
welriekend, geurig, balsem /NBG: Seruja
Zetham
olijf, olijfboom, olijvenkweker /NBG: Zetam
Zethan
olijf, olijfboom, olijvenkweker /NBG: Zetan
Zethar
ster, mogelijk ook: zeer groot, overwinnaar /NBG: Zetar
Zevengesternte
opeenhoping /NBG: Pleiadennaam van een sterrenbeeld
Zia
gebeef, geschok, beweging, tumult
Ziba
standbeeld /NBG: Siba
Zibeon
veelkleurig, geschakeerd /NBG: Sibon
Zibja
gazelle /NBG: Sibja
Zichri
herdacht, beroemd, mijn gedachtenis /NBG: Zikri
Ziddim
zijden/hellingen /NBG: Siddim
Zidkia
gerechtigheid van de Here /NBG: Sidkia
Zif
stroom, verandering, mogelijk ook: geleendeen woestijn (rondom de stad Zif)een plaats in Juda en het Zuiderland, kaart 9 coordinaat C3ceen persoonsnaam
Zifa
stroom, verandering, mogelijk ook: geleend
Zifjon
verwachting, uitzicht /NBG: Sifjon
Zifron
betekenis mogelijk: lieflijke geur
Ziha
dorstig, droogheid /NBG: Sicha
Ziklag
betekenis onduidelijk, mogelijk: kronkelend/draaiend /NBG: Siklagkaart 2 coordinaat A3c
Zilla
schaduw /NBG: Silla
Zillethai
schaduw (bescherming) van de Here /NBG: Silletai
Zilpa
druppel, afdruipsel
Zimma
boos/slecht/gemeen plan
Zimram
snoeier, ook: zanger /NBG: Zimran
Zimran
snoeier, ook: zanger
Zimri
snoeier, ook: zanger
Zin
kleiaarde, slijk/modder, mogelijk ook: doornstruik -> een woestijn in Exodus 16:1, 17:1, Numeri 33:11,12 en een stad in Egypte in Ezechiel 30:15,16betekenis onduidelijk, mogelijk: lage palmboom, of: vlak/gelijkmatig -> overige tekstenwoestijn -> kaart 12 coordinaat C2dstad -> kaart 12 coordinaat kaart 2 coordinaat C1a alt=Egypte en de Sinai title=Egypte en de Sinai width=16 height=16 /> Egypte en de Sinai/NBG: Sin
Zina
overvloed
Zior
onbetekenend, klein /NBG: Sior
Zippor
(kleine) vogel, mus /NBG: Sippor
Zippora
(kleine) vogel, mus (vrouwelijk) /NBG: Sippora
Ziv
maand april/mei (2e maand) /NBG: Ziwbetekenis: glans, helderheid, schoonheid
Ziz
bloesem, glinstering /NBG: Sisnaam van een helling
Ziza
overvloed
Zizza
overvloed /NBG: Ziza
Zoan
mogelijk: vlakte, laag oord, mogelijk ook: plaats van vertrekkaart 12 coordinaat B1b
Zoar
onbetekenend, klein /NBG: Soarkaart 7 coordinaat C3d
Zoba
standplaats, positie /NBG: Sobakaart 13 coordinaat A3b
Zoboim
gazellen /NBG: Seboim
Zofah
uitgespreid, uitgegoten /NBG: Sofach
Zofai
honingraat /NBG: Sofai
Zofar
(kleine) vogel, mus /NBG: Sofar
Zofim
wachters, wakers, spieders /NBG: de spieders
Zohar
witheid (van kleur), mogelijk: taankleurig /NBG: Sochar
Zoheleth
slang /NBG: Zochelet
Zoheth
betekenis onduidelijk, mogelijk: dik, sterk, mogelijk ook: gewelddadige wegvoering /NBG: Zochet
Zonnepoort
aardewerk-poort /NBG: Schervenpoortnaam van een poort
Zora
verslagen, ook plaats van horzels /NBG: Sorakaart 2 coordinaat A3b
Zorobabel
verstrooid in Babel, ook mogelijk: gezaaid in Babel /NBG: Zerubbabel
Zoutdal
zoutdal/valleikaart 2 coordinaat A3d
Zoutstad
/NBG: Ir-Hammelach = zoutstad
Zoutzee
zee van het zout = de Dode zeekaart 2 coordinaat B3
Zuar
zeer klein, verkleind /NBG: Suar
Zuf
zeewier, zie ook Schelfzee -> Deuteronomium 1:1 en Exodus 23:31 NBGhoningraat -> persoonsnaam 1 Samuel 1:1 en 1 Kronieken 6:35, een gebied in 1 Samuel 9:5/NBG: Suf
zuiderland
kaart 2 coordinaat A3d
Zur
plaatsnaam: muur, fort, versterkte stadpersoonsnaam: rots/NBG: Sur
Zuriel
mijn rots is God /NBG: Suriel
Zurisaddai
mijn rots is de Almachtige/NBG: Surisaddai
Zuzieten
waarschijnlijk: bewegers, rondtrekkerskaart 7 coordinaat C2b