donderdag 7 december 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
"Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op"

Overige termen

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
naam betekenis
Afarsathchieten
Afarsechaieten
zij die delen /NBG: ambtenaren 
Alamoth op de (wijze van) maagden/jonkvrouwen; hooggestemd; met vrouwenstemmen /NBG: hoog-gestemd; de jonkvrouwen
Alsem bitter 
naam van een ster
Ariel leeuw van God /NBG: vuurhaard 
symbolische naam voor Jeruzalem in Jesaja 29:1,2,7 
een gedeelte van het altaar in Ezechiel 43:15 en 16 
een leraar in Ezra 8:16
Behemoth van: sprakeloos zijn /NBG: nijlpaard 
benaming van een wild beest; een kolossaal viervoetig dier
Cadkod karbonkel/almandiet /NBG: robijnen
Candace vorst van dienaren /NBG: Kandake 
naam van een dynastie van Ethiopische koninginnen
Cub doorn; stekel /NBG: Kub 
een volksnaam
Didymus tweeling(broer) 
een bijnaam
Eliel-Hammahavim de levenden /NBG: Machawiet
Epikureische behorend tot de sekte van de wijsgeer Epicurus (betekenis mogelijk: helper/verdediger)
Gabbatha verhoging/hoogte; ook: kale plek op het hoofd /NBG: Gabbata 
een aanduiding
Gabisch kristal /NBG: kristal 
een aanduiding
Galgal wiel; rad; wervelwind /NBG: werveling 
een aanduiding
Hammahavim de levenden /NBG: Machawiet
Harel waarschijnlijk: leeuw van God; held; mogelijk ook: berg van God /NBG: vuurhaard 
naam van een altaar
Hasmal gepolijst brons /NBG: metaal 
aanduiding
Hattirsatha excellentie /NBG: stadhouder
Huzab het werd geregeld/vastgesteld /NBG: het is beslist
Jasubilehem hij keert zich tot het brood /NBG: Jasubi-Lechem 
aanduiding
Libertijnen vrijgelatenen; vrijgemaakten
Mazzaroth verspreiders/verstrooiers; de dingen die uitgespreid zijn /NBG: tekens van de dierenriem
Mehunim woningen; verblijfplaatsen /NBG: Meunim
Meonenim helderzienden/waarzeggers; occultisten /NBG: waarzeggers 
naam van een terebint
Messias Gezalfde, zie ook Christus 
komt 2 maal in het Oude Testament voor: Daniel 9:25,26 en 2 maal in het Nieuwe Testament: Johannes 1:42; 4:25 
een titel, geen naam! 
Meunim woningen; verblijfplaatsen, zelfde als Meuniet
Nechlamiet mogelijk: dromer /NBG: Nechelamiet 
een aanduiding
Nehustan (koper) van metaal /NBG: Nechustan 
naam voor de koperen slang
Nethinim overgegevenen; toegewijden /NBG: tempelhorigen
Orion dwaas; maar ook: sterke 
naam van een sterrenbeeld
Pannag delicatesse /NBG: Mirre 
aanduiding
Parbar buitenwijk /NBG: bijgebouw
Parvarim woonstede /NBG: bijgebouwen
Rab-mag bewindvoerder?
Rab-saris hoofd van de eunuchs /NBG: hofmaarschalk 
aanduiding
Rahab arrogantie; trots; snoeverig; sterkte 
een symbolische naam
Sarsechim betekenis onduidelijk; mogelijk: vorst; vorst van de eunuchs
satan tegenstander; vijand; beschuldiger; lasteraar
Scheminith wellicht een achtsnarige lier
Schoham onyx/sardonyx /NBG: chrysopraas
Stoische zuilengang; van de zuilengalerij /NBG: Stoicijns 
aanduiding van een groepering
Sulammith vreedzaam; vredig /NBG: Sulammitische 
een aanduiding
weg van Sur kaart 2 coordinaat A4a 
Zebaim gazellen /NBG: Hassebaim
Zelotes ijveraar; vol ijver /NBG: Zeloot 
een aanduiding
Zevengesternte opeenhoping /NBG: Pleiaden 
naam van een sterrenbeeld