De mens heeft 2 ogen en 2 oren, maar slechts 1 tong gekregen, opdat hij meer zou zien en horen dan spreken
  • 05 04
    samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 12 04
    samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

(Leestijd: 6 - 12 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
De evangeliegemeente is organisator van Bijbelstudiedagen in Oud-Beijerland.
 
Deze dagen worden, in samenwerking met Stichting het Morgenrood, gehouden in ons gebouw "His Place" te Oud-Beijerland, je kunt de routebeschrijving op de site vinden.

De dagen vangen aan om 10:00 uur en eindigen om 14:30 uur. 

De indeling van de  dag is als volgt:

10:00 - 11:15 1e deel van de studie
11:15 - 11:30 pauze
11:30 - 12:30 2e deel van de studie
12:30 - 13:15 middagpauze; als u zelf uw lunchpakketje meeneemt, zorgen wij voor  drinken en een kopje soep
13:15 - 14:30 3e deel van de studie

Kijk voor meer informatie over andere bijbelstudiedagen in het land op de site van Het Morgenrood.

Beschikbare mp3-bestanden.
Van de bijbelstudiedagen zijn mp3-bestanden beschikbaar. Je kan deze vinden onder preken en Bijbelstudies en dan series - bijbelstudiedagen, zie deze link, ze zijn ook te beluisteren via deze pagina, bij de betreffende studie.

Het programma voor het seizoen 2019-2020

datum spreker onderwerp
07/03/2020 Peter Slagter Thema: "Jonathan de vriend van David"
Er wordt regelmatig iets gezegd of geschreven over David, de legendarische koning van Israël. Over zijn boezemvriend Jonathan horen of lezen we niet zoveel. In plaats van zijn vader Saul op te volgen als koning, moest hij toezien hoe David het koningschap van God ontving. Hij raakte echter niet gefrustreerd, maar verbond zich met liefde aan de ‘man naar Gods hart’. Om het maar met de woorden uit een oud boek te zeggen: “Deze is een van de edelste figuren in het Oude Testament, een dappere held, onbaatzuchtige en vrome vriend van David”. Goede reden om eens stil te staan bij het leven van Jonathan: boeiend en verrassend!
11/01/2020 Sebastiaan de Graaf Thema: Omgaan met tegenslagen
In ons leven krijgen wij vroeg of laat te maken met tegenslag. Dit kan op allerlei gebied het geval zijn. Verlies van baan, inkomen, gezondheid, geliefden, relaties, etc., het kan ons allemaal overkomen. Tegenslag kan ons bestaansgeluk ondermijnen, maar ook ons vertrouwen in God schaden. Zelfs de meest standvastige gelovige kan gaan twijfelen als hij getroffen wordt door onheil. Denk bijvoorbeeld aan Job die door God vroom, oprecht en Godvrezend wordt genoemd. Als hij getroffen wordt door de ergst mogelijke ellende, roept hij God ter verantwoording. Het is goed om ons zelf de vraag te stellen hoe wij met tegenslag omgaan en of wij voldoende geestelijke bagage hebben om problemen in ons leven het hoofd te bieden. Tijdens de Bijbelstudiedag willen wij nagaan wat de oorzaken zijn van tegenslag, hoe wij met tegenslag om kunnen gaan en hoe wij er geestelijk gezien sterker uit kunnen komen.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Bestanden:
pdf.png Bijbelstudiedag omgaan met tegenslag
(1 stem)
Het verslag van Sebastiaan van de Bijbelstudiedag op 11 januari 2020.
Datum 2020-01-13 Bestandsgrootte 362.04 KB Download 25 Download

pdf.png Bijbelstudiedag omgaan met tegenslag - teksten
(0 stemmen)
De teksten van de Bijbelstudiedag van 11 januari 2020.
Datum 2020-01-13 Bestandsgrootte 176.54 KB Download 10 Download
05/10/2019 Hoite Slagter Thema: Profetieën over de Knecht des HEREN
In het boek Jesaja vinden we een aantal 'profetieën aangaande de Knecht des HEREN', zoals ze in de N.B.G.-'51-vertaling worden genoemd.
Er zijn vier profetieën die op deze wijze worden aangekondigd.
Gedurende deze Bijbelstudiedag gaan we ze onderzoeken en zullen we ongetwijfeld onder de indruk komen van de rijke inhoud die meestal één op één betrekking heeft op de Heere Jezus Christus.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...Het programma voor het seizoen 2018-2019

datum spreker onderwerp
23/03/2019 Hoite Slagter Belangrijke dagen in de Bijbel
In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Tijdens deze studiedag willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...
26/01/2019 Peter Slagter Gods plan met Israël
Het overgrote deel van de Bijbel - zowel in het Oude als het Nieuwe Testament - gaat over Gods handelen met Israël. Daarom alleen al is het zeer nodig om Gods plan met het belangrijkste volk op aarde te bestuderen.
En dan gaat het niet alleen om de roeping (verleden) en de bestemming (toekomst) van het volk, maar ook om de positie van het huidige Israël en de Joodse staat die als (enige) democratie in het Midden-Oosten een plek heeft. En… hoe zit het met de diaspora (verstrooiing) onder de volken? Wanneer is het einde? Kortom, boeiend en belangrijk: De toekomst van onze wereld is er bij betrokken, want Israël is het ‘hoofd der volken’!
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...
13/10/2018 Job Ekhart De tabernakel, beeld van de hemel
God heeft Mozes getoond hoe het ontwerp van de tabernakel eruit zag en hoe dit gebouwd moest worden. Wat heeft Mozes toen gezien bij God?
Ook David heeft van God te verstaan gekregen hoe de tempel gebouwd moest worden.
De tabernakel en de later de tempel, en dan met name het heilige der heilige wordt een tegenbeeld genoemd van het ware. En dat ware is de hemel zelf. De hogepriester ging eens per jaar het heilige door om daarna het heilige der heiligen binnen te gaan. Zo is Christus de hemelen door gegaan om daarna de hemel der hemelen, het ware heiligdom binnen te gaan. De bijbel maakt duidelijk dat de tabernakel een ‘beeld’ is van de hemel. Wat is dan het ‘plaatje’ van de tabernakel? Is dat dan ook het beeld van de hemel? We willen gaan ontdekken wat Gods Woord er over zegt.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...


Het programma voor het seizoen 2017-2018

datum spreker onderwerp
24/03/2018 Hoite Slagter Een inleiding op het boek Daniel
Het boek Daniël spreekt veel gelovigen aan. Wie kent niet de profetie aangaande de jaarweken of de bekende geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil?
Tijdens deze studiedag beginnen we met een algemene inleiding op dit profetische boek en de schrijver zelf.
Als onderwerp waar we wat dieper op zullen ingaan, hebben we gekozen voor de droom van Nebukadnezar uit Daniël 2.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

13/01/2018 Sebastiaan de Graaf Een inleiding op de Timotheusbrieven
Wie een nieuwe baan krijgt, moet daaraan goed voorbereid beginnen. De juiste opleiding en ervaring zijn belangrijk. Maar ook weten wat de functie inhoudt en wat er van je verwacht wordt, draagt er toe bij dat je goed je werk kan doen. Vervolgens is het ook prettig dat wanneer je het werk van iemand overneemt, de zaak goed overgedragen wordt. Zo gold het ook voor Timotheüs zo’n tweeduizend jaar geleden.
Eerst kreeg hij opdracht om een deel van Paulus’ taken over te nemen in Efeze. Later moest hij zelfs aan het einde van Paulus’ leven diens gehele bediening overnemen.
Dit viel niet mee voor Timotheüs omdat hij tamelijk jong en onervaren was. Gelukkig had hij veel kennis van de Schrift en ook de juiste instelling.
Zo kon hij uiteindelijk toch op een goede manier zijn werk oppakken.
Tijdens de Bijbelstudiedag willen wij aan de hand van de aan Timotheüs gerichte brieven stil staan bij de persoon van Timotheüs, zijn relatie met Paulus, de boodschap en taak die hij krijgt en de betekenis van de Tweede Timotheüsbrief als Paulus’ levenstestament.
Daarbij ages/stories6le="color: #02436a;">