Wie het te druk heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt!
Maarten Luther
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
De evangeliegemeente is organisator van Bijbelstudiedagen in Oud-Beijerland.

Deze dagen worden, in samenwerking met Stichting het Morgenrood, gehouden in ons gebouw "His Place" te Oud-Beijerland, je kunt de routebeschrijving op de site vinden.

De dagen vangen aan om 10:00 uur en eindigen om 14:30 uur. 

De indeling van de  dag is als volgt:

10:00 - 11:15 1e deel van de studie
11:15 - 11:30 pauze
11:30 - 12:30 2e deel van de studie
12:30 - 13:15 middagpauze; als u zelf uw lunchpakketje meeneemt, zorgen wij voor  drinken en een kopje soep
13:15 - 14:30 3e deel van de studie

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een nieuwsbrief, zie aan de linkerzijde van het scherm.

Kijk voor meer informatie over andere bijbelstudiedagen in het land op de site van Het Morgenrood.

Beschikbare mp3-bestanden.
Van de bijbelstudiedagen zijn mp3-bestanden beschikbaar. Je kan deze vinden onder preken en Bijbelstudies en dan series - bijbelstudiedagen, zie deze link, ze zijn ook te beluisteren via deze pagina, bij de betreffende studie.

Het programma voor het seizoen 2018-2019

datum spreker onderwerp
26/01/2019 Peter Slagter Gods plan met Israël
Het overgrote deel van de Bijbel - zowel in het Oude als het Nieuwe Testament - gaat over Gods handelen met Israël. Daarom alleen al is het zeer nodig om Gods plan met het belangrijkste volk op aarde te bestuderen.
En dan gaat het niet alleen om de roeping (verleden) en de bestemming (toekomst) van het volk, maar ook om de positie van het huidige Israël en de Joodse staat die als (enige) democratie in het Midden-Oosten een plek heeft. En… hoe zit het met de diaspora (verstrooiing) onder de volken? Wanneer is het einde? Kortom, boeiend en belangrijk: De toekomst van onze wereld is er bij betrokken, want Israël is het ‘hoofd der volken’!
23/03/2019 Hoite Slagter Belangrijke dagen in de Bijbel
In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Tijdens deze studiedag willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).
13/10/2018 Job Ekhart De tabernakel, beeld van de hemel
God heeft Mozes getoond hoe het ontwerp van de tabernakel eruit zag en hoe dit gebouwd moest worden. Wat heeft Mozes toen gezien bij God?
Ook David heeft van God te verstaan gekregen hoe de tempel gebouwd moest worden.
De tabernakel en de later de tempel, en dan met name het heilige der heilige wordt een tegenbeeld genoemd van het ware. En dat ware is de hemel zelf. De hogepriester ging eens per jaar het heilige door om daarna het heilige der heiligen binnen te gaan. Zo is Christus de hemelen door gegaan om daarna de hemel der hemelen, het ware heiligdom binnen te gaan. De bijbel maakt duidelijk dat de tabernakel een ‘beeld’ is van de hemel. Wat is dan het ‘plaatje’ van de tabernakel? Is dat dan ook het beeld van de hemel? We willen gaan ontdekken wat Gods Woord er over zegt.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...


Het programma voor het seizoen 2017-2018

datum spreker onderwerp
24/03/2018 Hoite Slagter Een inleiding op het boek Daniel
Het boek Daniël spreekt veel gelovigen aan. Wie kent niet de profetie aangaande de jaarweken of de bekende geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil?
Tijdens deze studiedag beginnen we met een algemene inleiding op dit profetische boek en de schrijver zelf.
Als onderwerp waar we wat dieper op zullen ingaan, hebben we gekozen voor de droom van Nebukadnezar uit Daniël 2.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

13/01/2018 Sebastiaan de Graaf Een inleiding op de Timotheusbrieven
Wie een nieuwe baan krijgt, moet daaraan goed voorbereid beginnen. De juiste opleiding en ervaring zijn belangrijk. Maar ook weten wat de functie inhoudt en wat er van je verwacht wordt, draagt er toe bij dat je goed je werk kan doen. Vervolgens is het ook prettig dat wanneer je het werk van iemand overneemt, de zaak goed overgedragen wordt. Zo gold het ook voor Timotheüs zo’n tweeduizend jaar geleden.
Eerst kreeg hij opdracht om een deel van Paulus’ taken over te nemen in Efeze. Later moest hij zelfs aan het einde van Paulus’ leven diens gehele bediening overnemen.
Dit viel niet mee voor Timotheüs omdat hij tamelijk jong en onervaren was. Gelukkig had hij veel kennis van de Schrift en ook de juiste instelling.
Zo kon hij uiteindelijk toch op een goede manier zijn werk oppakken.
Tijdens de Bijbelstudiedag willen wij aan de hand van de aan Timotheüs gerichte brieven stil staan bij de persoon van Timotheüs, zijn relatie met Paulus, de boodschap en taak die hij krijgt en de betekenis van de Tweede Timotheüsbrief als Paulus’ levenstestament.
Daarbij willen wij een koppeling maken naar wat de inhoud van deze brieven voor ons als gelovigen in deze tijd te betekenen heeft.
studie 1
Loading Player...

studie 2
Loading Player...

studie 3
Loading Player...

Bestanden:
Powerpointpresentatie Bijbelstudiedag 13/01/2018 Timotheusbrieven 1.0
(2 stemmen)
Het powerpoint-overzicht in pdf.
Datum 2018-01-13 Bestandsgrootte 2.33 MB Download 19 Download

Samenvatting Bijbelstudiedag 13/01/2018 Timotheusbrieven 1.0
(0 stemmen)
De uitgewerkte studie van deze dag van Sebastiaan de Graaf.
Datum 2018-01-13 Bestandsgrootte 401.94 KB Download 10 Download
07/10/2017 Peter Slagter Petrus: mens en apostel
Wie zich verdiept in het leven en het werk van Petrus, zal een enerverende tijd beleven. Simon Barjona, zoals zijn naam officieel luidt, was een bijzondere man. Iemand die het hart op de tong had, impulsief kon zijn in spreken en handelen, met een grote mond en een klein hartje. Een echt mens, zeg maar, met een hart vol liefde voor de Heer! En zeg nou zelf: wie kan zeggen dat hij samen met Jezus op het water heeft gelopen?
Net als Paulus neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is door de Heere in Zijn dienst gesteld en Hij heeft hem zelfs de sleutels van het Koninkrijk der hemelen gegeven. Voorwaar geen kleinigheid! Als hoofdman van ‘De Twaalf’ heeft hij als apostel een belangrijke taak gekregen in Gods plan met Israël.
We gaan zien wat de Bijbel over hem zegt, en ook wat hij zelf te vertellen heeft in zijn brieven.
studie 1
Loading Player...

studie 2
Loading Player...

studie 3
Loading Player...


Het programma voor het seizoen 2016-2017

datum spreker onderwerp
25/03/2017 Hoite Slagter De Drie-eenheid
Een moeilijk onderwerp! Het heeft in de kerkgeschiedenis al tot veel strijd geleid. We hopen in deze Bijbelstudiedag iets meer te ontdekken van Wie God is. Met vragen als: ‘Wat is Zijn Naam?’; ‘Hoe ziet Hij eruit?’ en ‘Als ik in de hemel kom, zie ik dan twee (of drie) Personen van de Godheid’. Het is goed om samen te bestuderen wat de Bijbel (Gods Eigen Woord!) ons leert over Wie Hij is. Daarbij is het belangrijk erachter te komen hoe bijvoorbeeld de Vader Zich tot de Zoon verhoudt.
studie 1
Loading Player...

studie 2
Loading Player...

studie 3
Loading Player...

Bijbelstudiedag: de Drie-eenheid, het wezen van God
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 25 maart 2017 gemaakt door Frans Voskamp.
Datum 2017-03-29 Bestandsgrootte 112.76 KB Download 66 Download
verzet naar 14/01/2017 Sebastiaan de Graaf Hoe verantwoorden we ons geloof
Wij leven in een tijd dat het christelijk geloof steeds meer onder druk komt te staan. Darwinisme en atheïsme gaan in toenemende mate samen op en moeten ons doen geloven dat alles vanzelf is ontstaan en dat Gods bestaan geen noodzakelijke voorwaarde is.
Wie in deze tijd nog in God gelooft, laat staan in de Bijbel, die loopt achter in zijn ontwikkeling en leeft in een soort sprookjeswereld, zo stelt men. 
Steeds meer mensen sluiten zich bij dit gedachtengoed aan. Zelfs binnen kerken en gemeenten is dit het geval. 
De vraag is hoe wij als gelovigen staande blijven tegenover dit zogenaamde wetenschappelijk onderbouwde denken. 
Hoe stellen wij ons op tegenover ongelovigen? Hoe gaan wij met hun argumenten om? Hoe leggen wij uit waar wij voor staan?
Kortom: Hoe verantwoorden wij ons geloof? Dat is waar wij tijdens deze Bijbelstudiedag stil bij willen staan..”
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Geloofsverantwoording - powerpoint
(0 stemmen)
De powerpoint van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 5.63 MB Download 88 Download

Geloofsverantwoording - uitwerking van de studie
(1 stem)
De volledige uitwerking van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 446.52 KB Download 95 Download
08/10/2016   Job Ekhart Van Genesis tot Openbaring, van het begin tot het 'einde'
God is een werk begonnen, ZIJN werk, Gods plan. In Genesis lezen we van dat begin. In Openbaring lezen we waar het op uit komt.
De schepping van hemelen en aarde – Uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De roeping van Abraham, het begin van het volk Israël – Uiteindelijk een priestervolk, waardoor God tot alle mensen komt.
Het begin van de belofte van ‘Het Zaad’ – Uiteindelijk de Erfgenaam van alle dingen, waardig om het koningschap te ontvangen.
Het begin van Babel, de opstand tegen God – Uiteindelijk Babylon, dat ten onder gaat.
Genesis, het begin van Gods Woord – Openbaring, het zichtbaar worden van wat God  heeft uitgedacht.
De hele Bijbel spreekt  daarvan. Van begin tot eind.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Seizoen 2015-2016:
datum spreker onderwerp
10/10/2015  Peter Slagter  "Leven en verwachten"
Kolossenzen 3:1-4 is het uitgangspunt voor deze studiedag. In een paar verzen geeft Paulus weer wat het leven met en in Christus inhoudt. De apostel spreekt over allerlei ‘dingen’ die boven zijn en op aarde. Welke dingen zijn dat? En wat behelst dat (verborgen) leven van de gelovige en de (toekomst)verwachting daaraan gekoppeld. Kortom, een bijzonder onderwerp met bijzondere woorden voor bijzondere mensen!
Beluister de studies:
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...
09/01/2016  Sebastiaan de Graaf  "Het dilemma van de scheppingsgeschiedenis"
Tijdens deze Bijbelstudiedag hebben wij het over de vraag hoe wij tegen de scheppingsgeschiedenis uit Genesis aan moeten kijken. Daarbij staan wij onder andere stil bij het dilemma of de schepping nu wel of niet in zes dagen tot stand gekomen is. Ook hebben wij aandacht voor het idee dat er reeds voor onze schepping een wereld bestaan heeft die door de val van satan zou zijn vergaan. Hoe steekhoudend is deze zogenaamde restitutietheorie? De centrale vraag die door dit alles heenloopt is: Wat wil God ons in de eerste hoofdstukken van Genesis vertellen? Daarbij kunnen wij één conclusie nu alvast trekken: Gods handelen is doorgaans niet te doorgronden. Wij kunnen slechts verwonderen.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Studie 4
Loading Player...

Bijbelstudiedag het dilemma van de scheppingsgeschiedenis 1.0 POPULAIR
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 9 januari 2015 van Sebastiaan de Graaf.
Datum 2016-01-12 Bestandsgrootte 123.93 KB Download 334 Download

Schema behorend bij de bijbelstudiedag het dilemma van de scheppingsgeschiedenis 1.0 POPULAIR
(2 stemmen)
Het schema behorend bij de Bijbelstudiedag van 9 januari 2016 van Sebastiaan de Graaf.
Datum 2016-01-12 Bestandsgrootte 9.26 KB Download 270 Download
12/03/2016  Hoite Slagter De gebeden in Paulus' brieven
Aan de hand van dit thema willen we kijken in welke mate voor ons het gebed van belang is en hoe wij 'zouden moeten bidden'.
We beginnen met een algemene beschouwing over wat bidden is en spitsen dit toe op de (inhoud van) Paulus' gebeden in de late gemeentelijke brieven.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

\
Marrakesh Immigratiepact tekenen?
Ja
Nee

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Voor de “Nieuwsbrief Bijbelstudiedagen en avonden” worden de volgende gegevens vastgelegd:
- Naam
- Emailadres
- Of de mail in html of tekst formaat wordt gestuurd.

Deze gegevens worden alleen voor het verzenden van de betreffende mails gebruikt en niet met derden gedeeld.

Je kunt je via dit formulier ook weer afmelden.

Door deze gegevens hier te verstrekken ga je akkoord met de verwerking in onze bestanden.

Zie voor meer uitgebreide informatie onze privacyverklaring onder gebruiksvoorwaarden.
Ontvang als
I agree with the Gebruiksvoorwaarden

Agenda

 • 16 12
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 23 12
  samenkomst met Hans van de Lagemaat 10:00 tot 11:30
 • 16 12 - 23 12
 • 30 12 - 06 01
 • 10 01 - 13 01
 • 20 01 - 26 01
 • 27 01 - 03 02
 • 07 02 - 10 02
 • 17 02 - 24 02
 • 03 03 - 07 03
 • 10 03 - 17 03
 • 23 03 - 24 03
 • 31 03 - 04 04
 • 07 04 - 14 04
 • 21 04 - 21 04

Deel deze pagina via

Volg ons via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 119:50-50
Dit is mijn troost in mijn ellende, want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt.