zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Beoordeel niemand voordat je in zijn omstandigheden bent geweest"

Sebastiaan de Graaf

Sebastiaan de Graaf [1974] is getrouwd en heeft twee dochters. In het dagelijks leven is hij werkzaam in de Jeugdzorg.
Daarnaast verzorgt hij in diverse gemeenten zondagse spreekbeurten en schrijft voor het Bijbelmagazine Amen.
In zijn vrije tijd zit hij graag op de racefiets. Daarnaast houdt hij van lezen.


Verzoening
Datum: zondag, 14 april 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Korintiërs 5:17-6:1
Jozua, de reis gaat verder 2
Datum: zondag, 14 januari 2024
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Joshua
Jozua, de reis gaat verder 1
Datum: zondag, 14 januari 2024
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Joshua
De kindermoord in Bethlehem
Datum: zondag, 10 december 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 2:1-18
Wisselwerking tussen de generaties
Datum: zondag, 29 oktober 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 29:9-14
Volharding
Datum: zondag, 27 augustus 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 27:13-14
Een dubbel gevoel
Datum: zondag, 14 mei 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 1:19-26
De sabbat - een rustdag
Datum: zondag, 05 maart 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 1:31-2:3
Geen onzekere toekomst
Datum: zondag, 08 januari 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Maleachi 4:1-6; 1Timoteüs 6; Psalmen 1-2
Maria en Zacharias
Datum: zondag, 18 december 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 1:26-38; 1Korintiërs 1:26-31
Eenheid door het geloof
Datum: zondag, 25 september 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 4:1-6
Een zegetocht vol hoop
Datum: zondag, 03 juli 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 68
Geloven in roerige tijden
Datum: zondag, 15 mei 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Tessalonicenzen 2:1-2
Broederliefde - Aaron en Mozes - deel 2
Datum: zondag, 20 maart 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 133
Broederliefde - Aaron en Mozes - deel 3
Datum: zondag, 06 februari 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 133
Broederliefde - deel 1
Datum: zondag, 30 januari 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 133
Waarom kwam de Messias uit Juda?
Datum: zondag, 19 december 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 78:67-68
Volwassen worden in niemandsland
Datum: zondag, 07 november 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Exodus 13:17-18
Het leven van Ruben
Datum: zondag, 05 september 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis
Genesis deel 8 - Religie als doodlopende weg naar de hemel
Datum: maandag, 05 juli 2021
Serie: Gedachten over Genesis
Schriftgedeelte: Genesis
Genesis deel 7 - het is niet wat het lijkt te zijn
Datum: dinsdag, 22 juni 2021
Serie: Gedachten over Genesis
Schriftgedeelte: Genesis
Genesis deel 6 - een religieus conflict
Datum: maandag, 07 juni 2021
Serie: Gedachten over Genesis
Schriftgedeelte: Genesis
Genesis deel 5 - Zorg voor de lijdende mens
Datum: maandag, 07 juni 2021
Serie: Gedachten over Genesis
Schriftgedeelte: Genesis
Genesis deel 4 - De plaats waar wij gesteld zijn
Datum: maandag, 07 juni 2021
Serie: Gedachten over Genesis
Schriftgedeelte: Genesis
Genesis deel 3 - Geschapen naar Zijn beeld
Datum: maandag, 07 juni 2021
Serie: Gedachten over Genesis
Schriftgedeelte: Genesis