Sprekers

Sebastiaan de Graaf [1974] is getrouwd en heeft twee dochters. In het dagelijks leven is hij werkzaam in de Jeugdzorg.
Daarnaast verzorgt hij in diverse gemeenten zondagse spreekbeurten en schrijft voor het Bijbelmagazine Amen.
In zijn vrije tijd zit hij graag op de racefiets. Daarnaast houdt hij van lezen.

Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 14/05/2023
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 05/03/2023
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 08/01/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 18/12/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 25/09/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 03/07/2022

Een zegetocht vol hoop
Met dank aan Marjan.
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 15/05/2022

Het oude en het nieuwe verbond
Met dank aan Marjan.
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 20/03/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 06/02/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 30/01/2022

Broederliefde
Met dank aan Marjan.
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 19/12/2021
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 07/11/2021
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 05/09/2021
In Genesis 11 vinden wij de torenbouw en spraakverwarring van Babel beschreven.
De mens luistert in deze geschiedenis niet naar Gods opdracht om zich over de aarde te verspreiden, maar bouwt een stad en toren om bij elkaar te kunnen blijven.
Het doel hiervan is om zich een Naam te maken. De mens creëert zijn eigen godsdienst, oftewel religie.
Wat is het gevolg hiervan en wat kunnen wij in deze tijd leren van deze geschiedenis?

Noach wordt in Genesis 6 een rechtvaardig en oprecht man genoemd die wandelde met God. Toch eindigt zijn levensverhaal negatief als hij in dronkenschap door zijn zoons wordt gevonden.
De Joodse uitleg geeft Noach mede hierdoor, maar ook omdat hij in zijn optreden weinig initiatief toonde een geringere plek onder de oudtestamentische gelovigen.
Hoe wordt hier in het Nieuwe Testament tegen aangekeken en wat kunnen wij hiervan leren?

In Genesis 4 vinden wij in de moord van Kaïn op Abel het eerste religieuze conflict terug. Kaïns daad heeft impact op het gedrag van zijn nakomelingen.
Uiteindelijk vervalt de wereld dusdanig in anarchie dat God niet anders kan dan opnieuw beginnen in de persoon van Noach. Na de zondvloed stelt God een aantal maatregelen in om herhaling van deze verschrikkelijk tijd te voorkomen.
Toch zal enkel Christus het werkelijke paradijs weer kunnen laten keren.
In Genesis 3 wordt de catastrofale gebeurtenis van de zondeval beschreven. Toch is er in deze geschiedenis op verschillende manieren hoop te vinden.
Dit is zowel in het handelen van God als in het handelen van Adam terug te vinden. Maar ook is er indirect een verwijzing te vinden naar Jezus Christus als Verlosser.
In Genesis 1 lezen wij dat God de hemel en de aarde schiep. Vervolgens wordt in Genesis 2 beschreven dat God de Hof van Eden voortbracht.
Beide leefomgevingen accentueren een bepaald aspect van de leefwereld van de mens. Het probleem is echter dat de mens door de zondeval uit de Hof van Eden is gezet.
Hoe vindt de mens de weg weer terug naar het paradijs?

Wij zijn als mensen geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Wat houdt dit precies in en hoe kunnen wij dat vorm geven in deze gevallen wereld?
Na de zondeval zijn wij beschadigde beelddragers geworden. Gelukkig is er door het verlossende werk van de Here Jezus Christus herstel mogelijk.
Vanuit Zijn rechtvaardiging hebben wij niet alleen hoop, maar kunnen wij ook weer in bepaalde mate naar Gods bedoeling leven en handelen.

 

De Bijbel leert ons dat God er altijd al is geweest en dat Hij boven tijd en ruimte staat. Wij vinden Gods bestaan soms moeilijk te bevatten. Ook kunnen wij Gods handelen soms moeilijk begrijpen.
Maar door God ter verantwoording te roepen, draaien wij de zaken om. Hoe zal immers het gemaakte Zijn Schepper ter verantwoording roepen?
Genesis is het eerste boek van de Bijbel, maar ook het eerste boek van de Thora. Bij de Thora denken wij aan wetten een voorschriften. Toch bestaat een groot deel van de Thora uit de geschiedenis van de voorvaderen en Israël.
Daarom biedt de Thora niet alleen onderwijs over wat men behoort te doen, maar vooral ook hoe men behoort te leven, waarbij de voorvaderen en Israël ons tot voorbeeld dienen.
Genesis is daarbij in de Thora het boek van het begin, waarbij het uiteindelijk verwijst naar het nieuwe begin zoals dat in Christus te vinden is.
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 06/06/2021
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 11/04/2021


Your grace that leads this sinner home

From death to life forever

And sings the song of righteousness

By blood and not by merit

Your grace that reaches far and wide

To every tribe and nation

Has called my heart to enter in

The joy of Your salvation

By grace I am redeemed

By grace I am restored

And now I freely walk

Into the arms of Christ my Lord

Your grace that I cannot explain

Not by my earthly wisdom

The prince of life, without a stain

Was traded for this sinner


Let praise rise up and overflow

My song resound forever

For grace will see me welcomed home

To walk beside my Saviour

Uw genade die deze zondaar naar huis leidt

Van de dood naar het eeuwige leven

En zingt het lied van gerechtigheid

Door bloed en niet door verdienste


Uw genade die ver en wijd reikt

Naar elke stam en natie

Heeft mijn hart geroepen om in te gaan

Op de vreugde van Uw verlossing


Door genade ben ik verlost

Door genade ben ik hersteld

En nu loop ik bevrijd

in de armen van Christus, mijn Heer


Uw genade kan ik niet verklaren

Niet door mijn aardse wijsheid

De Prins van het leven, zonder een vlek

werd ingeruild voor deze zondaar


Laat de lof opstijgen en overvloeien

Mijn lied zal voor altijd weerklinken

Door genade ben ik welkom thuis

Om te wandelen naast mijn Verlosser
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 15/11/2020

Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.
Geluidsbestanden van de gehouden bijbelstudiedagen in samenwerking met Stichting Het Morgenrood.
Genesis is het eerste boek van de Bijbel, maar ook het eerste boek van de Thora. Bij de Thora denken wij aan wetten een voorschriften.
Toch bestaat een groot deel van de Thora uit de geschiedenis van de voorvaderen en Israël.
Daarom biedt de Thora niet alleen onderwijs over wat men behoort te doen, maar vooral ook hoe men behoort te leven, waarbij de voorvaderen en Israël ons tot voorbeeld dienen. Genesis is daarbij in de Thora het boek van het begin, waarbij het uiteindelijk verwijst naar het nieuwe begin zoals dat in Christus te vinden is.

Deze studies zijn door Sebastiaan de Graaf verzorgd.
Een 4 delige serie van het boek Prediker door Sebastiaan de Graaf.
  • Zacharia's nachtgezichten (05)

    Zacharia's Nachtgezichten (5) uit: AMEN 45, pagina 35 Sebastiaan de Graaf De nachtgezichten van Zacharia hebben vooral betrekking op Gods handelen met Juda en Israël in de tijd voorafgaand aan Christus’ wederkomst. De HERE was toornig geweest op Zijn volk, maar als zij zich zouden bekeren, zou Hij tot hen wederkeren. Er wachtte Juda en Israël dan een heilrijke toekomst. Het zesde gezicht: de...