zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren."

Job Ekhart

Job Ekhart woont in Bovensmilde en is verbonden aan Christengemeente Chananja in Nieuw Buinen en gastspreker in onze gemeente.


Een vastgestelde tijd
Datum: zondag, 18 februari 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Prediker 3:1
Hoop (deel 2)
Datum: zondag, 26 november 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Tessalonicenzen 4
Hoop (deel 1)
Datum: zondag, 22 oktober 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Ezra 2:10
Uitverkoren - verzegeld - houd stand!
Datum: zondag, 04 juni 2023
Serie: Samenkomst
Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe
Datum: zondag, 29 januari 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 35:14-19
Is Jezus onze Koning?
Datum: zondag, 04 december 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 10:10
Goedertierenheid
Datum: zondag, 02 oktober 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 136
Opgewekt en opgestaan
Datum: zondag, 22 mei 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 15
Psalm 42 - een onderwijzing
Datum: zondag, 13 februari 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 42
Gods Woord in beeld - studie 3
Datum: zaterdag, 09 oktober 2021
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Diverse Bijbelgedeelten
Gods Woord in beeld - studie 2
Datum: zaterdag, 09 oktober 2021
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Diverse Bijbelgedeelten
Gods Woord in beeld - studie 1
Datum: zaterdag, 09 oktober 2021
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Diverse Bijbelgedeelten
Wees niet bevreesd
Datum: zondag, 26 september 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 41
Liefde en verlossing
Datum: zondag, 20 juni 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Johannes 4:7-16
Rentmeester Paulus - studie 1
Datum: zaterdag, 09 januari 2021
Serie: Bijbelstudiedagen
Rentmeester Paulus - studie 2
Datum: zaterdag, 09 januari 2021
Serie: Bijbelstudiedagen
Rentmeester Paulus - studie 3
Datum: zaterdag, 09 januari 2021
Serie: Bijbelstudiedagen
Op bergen en in dalen
Datum: zondag, 06 december 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Koningen 18:38-46
Alleen samen / Samen Een
Datum: zondag, 27 september 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 3:1-13
Welwillendheid en de vrede van God
Datum: zondag, 24 november 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 4:4-7
De Here is nabij!
Datum: zondag, 18 augustus 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 24:13-35
Bevrijd uit de banden van de dood
Datum: zondag, 28 april 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 19:39-40; Prediker 9:10; 1Korintiërs 15:55-58
Ik ben gezegend!
Datum: zondag, 10 februari 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs
welke verwachting heb jij?
Datum: zondag, 25 november 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 2:25-32
De tabernakel - beeld van de hemel - studie 3
Datum: zaterdag, 13 oktober 2018
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Numeri 2

Pagina 1 van 3