zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"De grote vijand van de waarheid is meestal niet de leugen, opzettelijk, bedrieglijk en oneerlijk, maar de mythe, vasthoudend, overtuigend en onrealistisch. Vaak houden we vast aan de clichés van onze voorgangers. We toetsen alle feiten op een aantal - J.F. Kennedy"

Frans Voskamp

Frans Voskamp is spreker in onze gemeente.


Ruth - deel 4
Datum: zondag, 04 februari 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Ruth 2
balans - vol tegenover leeg
Datum: zondag, 19 november 2023
Serie: Ruth
Schriftgedeelte: Ruth 1
Ruth - deel 2
Datum: zondag, 20 augustus 2023
Serie: Ruth
Schriftgedeelte: Ruth 1
Ruth - deel 1
Datum: zondag, 23 juli 2023
Serie: Ruth
Schriftgedeelte: Ruth 1:1-8
De eenheid van de geest bewaren
Datum: zondag, 28 mei 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 4:1-15
Elia - deel 7
Datum: zondag, 30 april 2023
Serie: Elia
Schriftgedeelte: Lukas 4:25-26
Elia - deel 6
Datum: zondag, 15 januari 2023
Serie: Elia
Schriftgedeelte: 2Koningen 2:1-18
Yahweh en de Heere Jezus
Datum: zondag, 25 december 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 1
Wijsheid in een bezeten wereld
Datum: zondag, 06 november 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Timoteüs 3:1
Elia - deel 5
Datum: zondag, 21 augustus 2022
Serie: Elia
Elia - deel 4
Datum: zondag, 31 juli 2022
Serie: Elia
Schriftgedeelte: 1Koningen 18:19
Elia - deel 3
Datum: zondag, 17 juli 2022
Serie: Elia
Schriftgedeelte: 1Koningen 18:1-16
Elia - deel 2
Datum: zondag, 01 mei 2022
Serie: Elia
Schriftgedeelte: 1Koningen 17:1-6; Maleachi 4:4-6
Elia - deel 1
Datum: zondag, 16 januari 2022
Serie: Elia
Schriftgedeelte: Maleachi 4:1-6
Kerst 2021
Datum: zondag, 26 december 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 66
2 dromen (vervolg op de 5 dromen)
Datum: zondag, 18 juli 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 41
Pinksterfeest 2021
Datum: zondag, 23 mei 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Handelingen 1:4
Waarom was de opstanding op de 3e dag?
Datum: zondag, 09 mei 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 2:6
Opstanding
Datum: zondag, 18 april 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 11:21-27
5 dromen
Datum: zondag, 07 maart 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Deuteronomium 13:1-5
Ik kan wel janken - van twee naar een
Datum: zondag, 24 januari 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 39
Toewijding
Datum: zondag, 29 november 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 12:1-3
In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen
Datum: zondag, 18 oktober 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 14:1-7
Als in de dagen van Noach
Datum: zondag, 09 augustus 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 24:36-39
verlossing, bloed, kruis en dood
Datum: zondag, 12 juli 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 3:23-26

Pagina 1 van 3