zondag 24 september 10:00 - 11:30 spreker Cees Terpstra
zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
"Iedereen geloven is even verkeerd als niemand geloven"

Hans van de Lagemaat

Hans is gastspreker in onze gemeente. Hij is in het dagelijks leven docent Wiskunde aan een middelbare school.
Kijk ook eens op de website https://kleronomia.nl.


De dag des Heeren

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 06/08/2023

Christus en de Vader zijn Eén

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 09/07/2023

Het Woord, de Eniggeborene en de schepping

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 25/06/2023

Rachab, Tamar en Ruth

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 23/04/2023
 • Genesis38-1
 • Genesis38-2

De rechtvaardigheid van God

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 26/03/2023

Ik ben de HEERE, Die u heiligt

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 30/10/2022

De volheid van God - studie 3

volheidIn Efeze 3:14 zien we Paulus zijn knieën buigen om een gebed te doen tot Vader van onze Heere Jezus Christus voor de Efeziërs. Dat gebed gaat naar een climax en eindigt met de woorden: ‘opdat u vervuld zou worden tot heel de Volheid van God.’ (Ef. 3:19).
Als je die woorden even op je in laat werken, dan word je heel stil; maar tegelijkertijd rijst de vraag: wat is dat eigenlijk? Wat is ‘vervuld worden tot heel de Volheid van God’? Paulus moet ergens aan gedacht hebben. Hij had een beeld bij deze Volheid van God. Dat moet wel, anders kan je zoiets niet bidden.

We gaan deze Bijbelstudiedag onder andere stilstaan bij de volgende vragen:
Wat is de volheid van God?
Is dat gebed ook voor mij? Is dit haalbaar?
Heeft deze Volheid van God een hoger doel?

Kijk voor meer brochures, boekjes en audio-bestanden van de spreker op de website https://kleronomia.nl.

De volheid van God - studie 2

volheidIn Efeze 3:14 zien we Paulus zijn knieën buigen om een gebed te doen tot Vader van onze Heere Jezus Christus voor de Efeziërs. Dat gebed gaat naar een climax en eindigt met de woorden: ‘opdat u vervuld zou worden tot heel de Volheid van God.’ (Ef. 3:19).
Als je die woorden even op je in laat werken, dan word je heel stil; maar tegelijkertijd rijst de vraag: wat is dat eigenlijk? Wat is ‘vervuld worden tot heel de Volheid van God’? Paulus moet ergens aan gedacht hebben. Hij had een beeld bij deze Volheid van God. Dat moet wel, anders kan je zoiets niet bidden.

We gaan deze Bijbelstudiedag onder andere stilstaan bij de volgende vragen:
Wat is de volheid van God?
Is dat gebed ook voor mij? Is dit haalbaar?
Heeft deze Volheid van God een hoger doel?

Kijk voor meer brochures, boekjes en audio-bestanden van de spreker op de website https://kleronomia.nl.

De volheid van God - studie 1

volheidIn Efeze 3:14 zien we Paulus zijn knieën buigen om een gebed te doen tot Vader van onze Heere Jezus Christus voor de Efeziërs. Dat gebed gaat naar een climax en eindigt met de woorden: ‘opdat u vervuld zou worden tot heel de Volheid van God.’ (Ef. 3:19).
Als je die woorden even op je in laat werken, dan word je heel stil; maar tegelijkertijd rijst de vraag: wat is dat eigenlijk? Wat is ‘vervuld worden tot heel de Volheid van God’? Paulus moet ergens aan gedacht hebben. Hij had een beeld bij deze Volheid van God. Dat moet wel, anders kan je zoiets niet bidden.

We gaan deze Bijbelstudiedag onder andere stilstaan bij de volgende vragen:
Wat is de volheid van God?
Is dat gebed ook voor mij? Is dit haalbaar?
Heeft deze Volheid van God een hoger doel?

Kijk voor meer brochures, boekjes en audio-bestanden van de spreker op de website https://kleronomia.nl.

Psalm 2 en 110

zangdienst beluisteren  
DDe zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 10/07/2022.

Psalm 2 en 110
Met dank aan Marjan.

De boom van kennis van goed en kwaad

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 08/05/2022

wie/wat is de weerhouder uit 2 Thessalonicenzen

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 13/03/2022

De grote Herder

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 09/01/2022

De grote Herder
Met dank aan Marjan.

kennis, wijsheid en geestelijk inzicht en Gods einddoel

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 24/10/2021

de opstanding van de Here voorzegd

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 29/08/2021

Volmaaktheid

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 27/06/2021

Zoals gesproken door de profeet Jeremia

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 02/05/2021

Boek bestellen:

ZoalsgesprokenJeremia HvdL


 • Dia01
 • Dia02
 • Dia03
 • Dia04
 • Dia05
 • Dia06
 • Dia07
 • Dia08
 • Dia09
 • Dia10

Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 10/01/2021

God zij dank voor Zijn opuitsprekelijke Gave

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 11/10/2020

De Naam van de Here Jezus Christus

De Verlosser Die de boekrol kan openen

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 12/01/2020

De Hoeksteen

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 17/11/2019

Het oude en het nieuwe verbond

samenkomsten beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 29/09/2019

Het oude en het nieuwe verbond
Met dank aan Marjan.

Verandering van wet

 • Dia01
 • Dia02
 • Dia03
 • Dia04
 • Dia05
 • Dia06
 • Dia07
 • Dia08
 • Dia09
 • Dia10
 

Samenkomst

Sprekers: , , , , Daniel Taihutu , , , , Gellius Vochteloo , Hans Swart , , , , Jan Korpershoek , , , , Kor van der Hoeven , Martien Plomp , , , , , Rob Oostman , , Ruben Griffioen , , ,
Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.

Bijbelstudiedagen

Sprekers: Denijs van Zuijlekom , , , , , ,
Geluidsbestanden van de gehouden bijbelstudiedagen in samenwerking met Stichting Het Morgenrood.