zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"Als je geen nee kunt zeggen, betekent je ja niks"

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


De geestelijke wapenrusting - 7 onderdelen
Datum: zondag, 17 september 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 6:10-20
Opstanding - goed, zeer goed, volmaakt
Datum: zondag, 16 april 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 15
Wat is wijsheid? - studie 3
Datum: zaterdag, 25 maart 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Wat is wijsheid? - studie 2
Datum: zaterdag, 25 maart 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Wat is wijsheid? - studie 1
Datum: zaterdag, 25 maart 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Alles overtreffende rijkdom
Datum: zondag, 13 november 2022
Serie: Samenkomst
Leven en vrijheid buiten de schaapskooi
Datum: zondag, 27 maart 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 10:1-18
Op weg naar de eindtijd - studie 3
Datum: zaterdag, 08 januari 2022
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Diverse Bijbelgedeelten
Op weg naar de eindtijd - studie 2
Datum: zaterdag, 08 januari 2022
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Diverse Bijbelgedeelten
Op weg naar de eindtijd - studie 1
Datum: zaterdag, 08 januari 2022
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Diverse Bijbelgedeelten
Burgers van een rijk in de hemel
Datum: zondag, 31 oktober 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 4:1-9
Heiliging
Datum: zondag, 08 november 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 1:30; Efeziërs 1:3
Vrede, genade en hoop van de heerlijkheid
Datum: zondag, 28 juni 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 5:1-5
De Heer is waarlijk opgestaan
Datum: zondag, 12 april 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 20:1-10; Lukas 24:34
Een kroonjaar
Datum: zondag, 05 april 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 65:11-14; Matteüs 27:27-29; 2Timoteüs 4:6-8
Jonathan de vriend van David - studie 3
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Samuel 20
Jonathan de vriend van David - studie 2
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Samuel 16-19
Jonathan de vriend van David - studie 1
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Kronieken 8:33-34; 1Samuel 13-15
De zwakheid van de mens en de goedertierenheid van God
Datum: zondag, 23 februari 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 51; 2Samuel 11
Gods raadsbesluit staat vast
Datum: zondag, 10 november 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 40:21-31
het geheimenis en de wapenrusting
Datum: zondag, 30 juni 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 6:10-20
Gods grote barmhartigheid
Datum: zondag, 17 maart 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 103
Gods plan met Israel - studie 3
Datum: zaterdag, 26 januari 2019
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Ezechiël 22:16-22
Gods plan met Israel - studie 2
Datum: zaterdag, 26 januari 2019
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: De basisprofetie; Deuteronomium 30:1-10
Gods plan met Israel - studie 1
Datum: zaterdag, 26 januari 2019
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Exodus 19:1-8