zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"God heeft wel de tijd gemaakt, maar over haast heeft Hij nooit gesproken"

Overige organisaties

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

De volgende organisaties worden vanuit onze gemeente ondersteunt zowel in gebed als op financieel gebied.
 

Naar de site van AmenAMEN (Online) Bijbelmagazine

Verschijnt  6x per jaar en bevat bijbelstudies en actuele onderwerpen. Amen kent geen vaste abonnementsprijs, maar is beschikbaar voor hen, die minimaal één keer per jaargang een gift overmaken.
Amen
Hart voor HaitiOnze gemeente ondersteunt het werk in Haiti al heel lang, door middel van de zondagsschoolcollectes en giften.Hart voor Haiti

Op de site van Hart voor Haiti staat het volgende vermeld over de activiteiten:
"De Stichting Hart voor Haïti wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, de nood lenigen. De allerarmsten bereiken, met hulpverlening en het evangelie is het doel van de Stichting Hart voor Haïti. Door de hulpverlening en evangelieverkondiging op Haïti worden nu en in de toekomst de sociale, maatschappelijke en evangelische waarden en normen actief uitgedragen. Kinderen op het kinderdorp en volwassenen wordt de kans op een betere toekomst geboden door scholing en voeding. De ouden van dagen een rustige oude dag. Het kinderdorp in Bon-Repos, samen met de projecten in Leogane, is en zal ook in de toekomst een oase van hoop zijn.

Missie

Om dit te realiseren en te continueren, wordt hulp verleend aan de armen op Haïti. Kinderen zonder toekomst en soms zelfs zonder levensverwachting worden liefdevol opgenomen in het kinderdorp. Door het kinderadoptieplan wordt gezorgd voor een structurele ondersteuning van de kinderen in het kinderdorp. Hulpverlening wordt gezien als een integraal onderdeel van de evangelieverkondiging."


Cursussen en diverse projecten, zoals een bakkerij en visvijvers, proeftuinen etc. zorgen ervoor dat de jongen mensen uit het dorp, maar ook van buitenaf, worden voorbereid op de wederopbouw van hun land.

De spil van dit alles vormen Johan en Wilcy Smoorenburg, tezamen met een groot team van medewerkers.

Voor alle activiteiten is veel geld nodig. Zeker na de aardbeving die Haiti op 12 januari  2011 heeft getroffen en waardoor er weer heel veel moet worden opgebouwd.

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op de site van Hart voor Haiti.
Open Doors

Steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.  
Open Doors
Schreeuw om leven

Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie, die zich bezig houdt met het levensbegin en levenseinde.
Gods Woord, de Bijbel, is de basis waaruit wij werken. Er is hulp is de hulpverleningsafdeling die vrouwen en meisjes helpt bij een ongewenste zwangerschap en na een abortus.
Schreeuw om leven
Het Morgenrood

Het werk van Stichting Het Morgenrood heeft als doel Jezus Christus te verkondigen in geschreven en gesproken woord, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dit gebeurt door evangelisatie en toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer: Bijbelvakantiereizen, Bijbelstudieweekenden, -dagen en -avonden, evangelisatie, kinder- en jeugdkampen en -weekenden en uitgave van Bijbelstudiemateriaal.
Het Morgenrood
Stichting Israël en de Bijbel

wil Joodse mensen hun eigen Boek, de Bijbel, teruggeven en Gods plan met Israël onder de aandacht van christenen brengen. Daarnaast verleent de stichting geestelijke en materiële hulp aan Messiaanse gelovigen in voornamelijk Oost-Europa. 
Wij geloven dat de rijkste zegen voor het Joodse volk ligt in het kennen van de Messias.
Israel en de Bijbel