zondag 24 september 10:00 - 11:30 spreker Cees Terpstra
zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
"Een groot man is hij die zijn kinderhart niet verliest"

Privacybeleid

(Leestijd: 4 - 7 minuten)

Algemeen

De Evangeliegemeente van Jezus Christus te Oud-Beijerland is een christengemeente die samenkomsten en Bijbelstudie-avonden en dagen organiseert voor het onderzoeken van de Bijbel.
De evangeliegemeente is gevestigd aan de Julianastraat 63 3262 SH te Oud-Beijerland waar ook de activiteiten plaats vinden.
Via ons contactformulier kan er contact worden opgenomen.

Informatie

De informatie die je zelf aan ons hebt verstrekt , wordt gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
E-mail adressen (1) en namen (2) die zijn opgegeven voor de mailing lijst t.b.v. de inschrijving op de dagelijkse Bijbelteksten en/of Bijbelroosters.
De Bijbeltekst van de dag wordt dagelijks gestuurd en bevat iedere dag 1 tekst(gedeelte) uit de Bijbel.
Het Bijbelrooster wordt dagelijks gestuurd totdat het rooster is afgelopen en bevat 1 of meerdere hoofdstukken uit de Bijbel per dag.

Deze gegevens worden hiervoor gebruikt en niet voor andere doeleinden.
De hiervoor genoemde gegevens worden niet gedeeld met derden.

Doordat je de gegevens aan ons verstrekt hebt, gaan we ervan uit dat je hiermee expliciet toestemming hebt gegeven om deze gegevens ook op te slaan.

Als je niet langer dagelijkse Bijbelteksten en/of roosters wenst te ontvangen, kun je je uitschrijven via de link die onder iedere mail is opgenomen, of via het formulier op de website.

Andere verkregen E-mail adressen, b.v. via het contactformulier worden alleen t.b.v. het beantwoorden van vragen gebruikt.

De hiervoor genoemde gegevens worden bewaard, zolang je bent ingeschreven. Na uitschrijving worden deze verwijderd.

Je hebt het recht je gegevens te corrigeren en te verwijderen. Dit kan via de formulieren op de website. Mocht je er niet uitkomen dan kan er altijd een mail naar de webmaster worden gestuurd via het contactformulier.


Recht op inzage, wijzigen, meenemen en verwijderen

In de AVG wetgeving is bepaald dat je het recht hebt om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) wijzigen, mee te nemen en te (laten) verwijderen. Je mag de bij ons opgeslagen gegevens opvragen, die wij kosteloos binnen 30 dagen aan zullen leveren.
Er kan ten allen tijde contact worden opgenomen via het contactformulier.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Backups

Artikel 17 van de AVG wetgeving betreft het recht om vergeten te worden. Wanneer iemand een beroep doet op dit recht, dan dienen alle persoonsgegevens van deze persoon verwijderd te worden.
Het is voor ons niet mogelijk om individuele gegevens te verwijderen uit backups.

Er spelen hier twee belangen.
Het belang van de Evangeliegemeente om backups te houden en het recht van een persoon om vergeten te worden.
In artikel 12 (Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene) punt 3 staat dat aan verzoeken van personen omtrent hun gegevens binnen een maand gehoor dient te worden gegeven.

Om hieraan te voldoen bewaren wij de backups voor een periode van maximaal één maand.
Bij complexe situaties (b.v. calamiteiten op de site) mag deze periode nog met 2 maanden verlengd worden. Mocht deze situatie zich voordoen dan houden wij een periode van maximaal drie maanden aan.

De backups worden bewaard in een omgeving die beveiligd is door beveiligingssoftware.

Register verwerkingsactiviteiten

Kaleo hanteert een register, waarin is opgenomen:
• De naam en contactgegevens van de Evangeliegemeente
• andere organisaties en/of personen die gegevens voor ons verwerken of met wie gegevens worden gedeeld.
• De Functionaris voor de gegevensbescherming
• De doelen van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
• Een beschrijving van de categorieën van personen van wie gegevens verzameld zijn.
• Een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens.
• De datum waarop gegevens worden verwijderen.
• De categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens worden verstrekt (niemand!).
• Of er gegevens gedeeld worden met instanties en/of organisaties buiten de EU.
• Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die er genomen zijn om persoonsgegevens te beveiligen.

Wanneer de autoriteit persoonsgegevens er om vraagt zal dit worden overlegd.

Gegevensbescherming

De website werkt met een beveiligde verbinding (met een zogenaamd SSL certificaat) zodat de gegevens versleuteld worden. Dit is te zien aan het groene slotje voor de url.
De website wordt beveiligd met speciale beveiligingssoftware.

Verwerkersoverenkomsten

Hier vind je de verwerkingsovereenkomst (te vinden in de algemene voorwaarden) met webruimtehosting onze webhoster.
Daarnaast is de verwerkersovereenkomst met Google Analytics op 26 maart 2018 getekend.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door een website worden opgeslagen op de PC van een bezoeker. Deze cookies bevatten informatie over de bezoeker.

Er zijn grofweg twee soorten cookies: functionele cookies en tracking cookies.

Functionele cookies zorgen dat bepaalde functionaliteit op je website goed werkt.
Bijvoorbeeld de gegevens van een winkelwagentje bij webshop.
Een andere functionele cookie kan zijn om bepaalde popup schermpjes uit te zetten. Als iemand een popup weg klikt, dan kun je dit in een cookie opslaan. De cookie zorgt er dan voor dat tijdens het website bezoek de popup niet meer geopend wordt.

Op kaleo.nl. zijn er 2 functionele cookies:

Het Content Management Systeem waarmee de site is gebouwd houdt een zogenaamde session-cookie bij.
De browser-cookie is een willekeurige tekenreeks om de bezoeker te identificeren. De cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare gegevens en geen echte gebruiksgegevens. De cookie wordt gemarkeerd als een 'sessie'-cookie, wat betekent dat deze verloopt (automatisch wordt verwijderd) wanneer de browser wordt gesloten.

Voor de Poll op de site wordt eveneens een cookie geplaatst.
Er wordt een anonieme sessiecookies geplaatst. Een sessiecookie bevat alleen een unieke identificatie voor het beheren van de sessiestatus en bevat daarom geen persoonlijk identificeerbare informatie. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer de webbrowser wordt gesloten.
(vertaling van https://polldaddy.com/privacy/)

Tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers. Dus, welke pagina’s hebben ze bezocht, welke producten hebben ze bekeken etc. Met een tracking cookie is het bijvoorbeeld mogelijk om relevante advertenties te tonen op basis van pagina’s die mensen eerder hebben bezocht.

Google Analytics

Met Google Analytics wordt het surfgedrag vastgelegd van de bezoekers op de website. Hiervoor worden ook cookies gebruikt en de data wordt gedeeld met Google.
Voor tracking cookies moet expliciet toestemming worden gevraagd aan de websitebezoeker.

Er is een mogelijkheid om toch Google Analytics te gebruiken zonder dat hiervoor expliciete toestemming vereist is door aan de volgende zaken te voldoen:
1. er moet een verwerkersovereenkomst zijn afgesloten met Google
2. De verzamelde data (IP adressen) wordt geanonimiseerd
3. delen met Google moet zijn uitgezet
4. Je hebt je gebruikers in je privacy verklaring geïnformeerd over het gebruik van Google Analytics
Voor www.kaleo.nl is aan alle vier voorwaarden voldaan.

Het een en ander betekent dat er geen cookiemelding hoeft te worden gedaan op de site.

In- en uitschakelen van cookies

Door de instellingen van je browsersoftware aan te passen kun je voorkomen dat er cookies op je computer worden geplaatst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Disclaimer voor links

Onze sites bevatten links naar andere sites die niet worden onderhouden door www.kaleo.nl. We kunnen op die sites de veiligheid van je persoonlijke informatie niet garanderen.

Vragen

Indien je vragen hebt over de privacy policy of andere zaken met betrekking tot het gebruik van je persoonlijke informatie op deze sites, of je wil de persoonlijke informatie die je hebt opgegeven opnieuw bekijken of veranderen, dan kunt je via ons contactformulier contact met ons opnemen.